48 sesja Rady Gminy Teresin

0
23

12 sierpnia odbyła się sesja Rady Gminy Teresin. Podjęto sześć uchwał dotyczących: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obrębów Paprotnia i Teresin Gaj oraz części wsi Seroki-Parcela.

W kolejnej części obrad radni wyrazili zgodę na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Teresin przy ulicy Torowej oraz nabycie prawa własności naniesień. Chodzi o nabycie trzech działek o łącznej powierzchni 2024 m2 stanowiących własność Skarbu Państwa, a będących w użytkowaniu wieczystym PKP S.A. Pierwsza z działek jest zabudowana budynkiem szaletu dworcowego, druga zabudowana budynkiem dworca kolejowego, a trzecia to utwardzony podjazd o nawierzchni asfaltowej (do dworca kolejowego) oraz chodnik. Nieruchomości przeznaczone zostaną na cele służące wykonywaniu zadań własnych gminy w dziedzinie transportu.

Podjęta została także uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości. Radni wprowadzili również zmiany w budżecie na rok 2014.

 

Na podstawie wpisu M. Odolczyka