38. dywizjon zabezpieczenia Obrony Powietrznej dostanie sztandar

0
39

63735

20 stycznia w gościnnych progach Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą zawiązał się Społeczny Komitet Fundatorów Sztandaru dla 38. dywizjonu zabezpieczenia Obrony Powietrznej. Formacja od stycznia 2013 roku stacjonuje w Bielicach i przez całą dobę strzeże polskiego nieba.

Jak podkreśla dowódca dywizjonu ppłk Maciej Majkowski, przez trzy lata żołnierze poznali Sochaczew, jego mieszkańców, wielu zakochało się w ziemi sochaczewskiej, stąd pomysł, by związki z miastem i powiatem potwierdzić sztandarem. Znajdą się na nim ściśle określone dla sztandarów jednostek wojskowych symbole, takie jak krzyż kawalerski, dwie gałązki wawrzynu, wizerunek orła białego, numer jednostki wojskowej i napis „BÓG HONOR OJCZYZNA”, a jeśli sztandar funduje lokalna społeczność, za zgodą Ministra Obrony Narodowej można na jednym z płatów umieścić herby miejscowości i symbole związane z historią jednostki.

 

Sztandar od mieszkańców

Jak mówi ppłk Maciej Majkowski, procedura i harmonogram prac nad sztandarem jest jasno określona. Pierwszy etap to powołanie Społecznego Komitetu Fundatorów, dlatego 20 stycznia w muzeum ustalono szczegóły i podpisano akt organizacyjny. Komitet tworzą: poseł na Sejm Maciej Małecki – Przewodniczący Honorowy, burmistrz miasta Sochaczew Piotr Osiecki – przewodniczący, starosta sochaczewski Jolanta Gonta – zastępca przewodniczącego, wójt gminy Sochaczew Mirosław Orliński – zastępca przewodniczącego, dyrektor Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą Paweł Rozdżestwieński – skarbnik komitetu, kierownik działu historii w MZSiPBnB Jakub Wojewoda – sekretarz oraz dyrektor ZS im. J. Iwaszkiewicza Hanna Bonecka (w szkole działa tzw. klasa mundurowa) i Komendant Hufca ZHP Krzysztof Wasilewski.

– To będzie wielkie święto dla naszej społeczności lokalnej, ogromna lekcja patriotyzmu dla młodych ludzi. Polski mundur symbolizuje to, co najlepsze – honor, odwagę, przywiązanie do tradycji, uniwersalnych wartości. Od 2013 roku, gdy do miasta sprowadziła się 3. Warszawska Brygada Rakietowa a wraz z nią 38. dywizjon, ściśle współpracujemy z ich dowódcami i kadrą. Jestem przekonany, że inicjatywa ufundowania sztandaru dla 38 dywizjonu będzie kolejnym krokiem zbliżania wojska do lokalnej społeczności, a samorządy jeszcze mocniej zaangażują się w życie armii – mówi burmistrz Piotr Osiecki

Od pomysłu do realizacji z pewnością minie kilka miesięcy. Pierwszym etapem prac będzie wystąpienie Przewodniczącego Komitetu do Ministra Obrony Narodowej z prośbą o zgodę na ufundowanie sztandaru przez Komitet. Dopiero po otrzymaniu formalnego pozwolenia będzie można przystąpić do projektowania sztandaru i kolejnych etapów prac.

 

Trochę historii

  1. dywizjonu zabezpieczenia Obrony Powietrznej wchodzi w skład 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej od trzech lat stacjonującej w pobliskich Bielicach. Wywodzi się ze sformowanego w 1962 roku dywizjonu dowodzenia, który na początku zajmował się przede wszystkim zapewnieniem ciągłości pracy Dywizji. W 1980 roku rozszerzono zakres działania dywizjonu, a na jego wyposażeniu znalazły się przeciwlotnicze zestawy rakietowe STRZAŁA. W 1988 roku dywizjon stał się samodzielną jednostką – 83. dywizjonem dowodzenia Obrony Powietrznej wchodzącym w skład Brygady Rakietowej. Na przełomie roku 2011/2012 następuje przeformowanie jednostki z 83. dywizjonu dowodzenia Obrony Powietrznej w 38. dywizjon zabezpieczenia Obrony Powietrznej. Jednostka specjalizuje się w zadaniach związanych z zabezpieczeniem funkcjonowania stanowiska dowodzenia brygady, a w jej skład wchodzą m.in. bateria dowodzenia i zabezpieczenia oraz dwie baterie przeciwlotnicze. Głównym uzbrojeniem dywizjonu są przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe GROM. Od chwili sformowania w 1962 roku dywizjon przez cały czas stacjonował w Warszawie, dopiero na przełomie roku 2012/2013 jednostka przenosi się do koszar w Bielicach. Uroczyste powitanie 3.WBR OP oraz 38. dzab OP odbywa się wiosną 2013 roku na placu Kościuszki. Bez wątpienia żołnierze dywizjonu to świetnie wyszkolona kadra zaangażowana w Siły Szybkiego Reagowania NATO i Siły Odpowiedzi NATO. Żołnierze regularnie biorą udział w międzynarodowych ćwiczeniach poligonowych.

Urząd Miasta Sochaczew

Piotr Kierzkowski
piotr.kierzkowski@sochaczew.pl