70 lat z Biblioteką Pedagogiczną

0
241

Dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej z filią w Sochaczewie – 28 października 2015 r. był dniem wyjątkowym i szczególnym. W tym dniu bowiem w murach Państwowej Szkoły Muzycznej w Sochaczewie odbyły się uroczystości z okazji 70-lecia istnienia tejże placówki. W wydarzeniu tym nie mogło zabraknąć przedstawicieli lokalnych władz samorządu oraz licznego grona nauczycieli bibliotekarzy.

 

Tradycyjnie były życzenia, gratulacje a wraz z nimi upominki, najczęściej książkowe m.in. od przedstawicieli samorządu lokalnego, dyrektorów placówek i instytucji oświatowych, kulturalnych oraz sportowych. Przybyli też licznie nauczyciele, bibliotekarze z terenu powiatu sochaczewskiego.

Gości przywitała i uroczystość poprowadziła Elżbieta Szczypińska, kierownik sochaczewskiej filii biblioteki. Goście wysłuchali koncertu w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej. Z prelekcją wystąpił prof. dr hab. Grzegorza Leszczyńskiego z Uniwersytetu Warszawskiego pt. „Pisarz wobec wyzwań nowoczesności”. Pracownicy biblioteki przygotowali też prezentację, ukazując rys historyczny placówki, jej dokonania i działania podejmowane na przestrzeni lat z myślą o swych czytelnikach. Niewątpliwie placówka ta, jak zgodnie podkreślali goście, to jedno z ważnych kulturalnych miejsc na mapie powiatu sochaczewskiego.

Warto wspomnieć choćby o akcji Zaczytani. W ostatnim czasie sochaczewska placówka, jako pierwsza na Mazowszu wśród bibliotek pedagogicznych i jedyna w naszym powiecie włączyła się w kampanię Zaczytani. To ogólnopolska kampania społeczna, dzięki której tworzone są biblioteki w szpitalach, domach dziecka, hospicjach. Ma też na celu, a może przede wszystkim promowanie czytelnictwa. Dzięki książkom mali pacjenci będą mogli choć na chwilę zapomnieć o chorobie, przenieść się w świat bajek i marzeń, albo chociażby wywołać uśmiech. Książki ofiarowane przez czytelników biblioteki trafią do sochaczewskiego Szpitala Powiatowego.

 

W imieniu starosty Jolanty Gonta, życzenia z okazji jubileuszu biblioteki oraz list gratulacyjny i prezenty książkowe przekazała Agata Kalińska, przewodnicząca Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu, która również w imieniu Rady Powiatu winszowała tak zacnej rocznicy. W przekazanym liście gratulacyjnym starosta życzyła m.in. kolejnych wspaniałych rocznic, wielu czytelników i coraz bogatszego księgozbioru.

Biblioteka została odznaczona również medalem Pro Mazovia przyznawanym przez marszałka województwa mazowieckiego placówkom i instytucjom za całokształt działalności na rzecz naszej małej Ojczyzny. Medal ten w imieniu marszałka wręczył Mirosław Adam Orliński, radny sejmiku województwa mazowieckiego. Wśród składających życzenia był też wiceburmistrz Sochaczewa Marek Fergiński, m.in. dyrektorzy sochaczewskich szkół, przedstawiciele kuratorium oświaty a także organu prowadzącego – z Biblioteki Pedagogicznej w Warszawie.

 

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie