8 sierpnia 2018 – XLIX sesja Rady Gminy Młodzieszyn

0
55

Informujemy, że w dniu 8 sierpnia 2018 r. (środa) o godz. 1500 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Młodzieszynie odbędzie się XLIX sesja Rady Gminy Młodzieszyn z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie uchwał:
  1. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Młodzieszyn na lata 2018-2030
  2. zmieniająca Uchwałę budżetową gminy Młodzieszyn na 2018 rok
  3. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Młodzieszyn
 5. Informacja międzysesyjna wójta gminy.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wolne wnioski.
 8. Sprawy różne.
 9. Zamknięcie obrad.