9.05.2017 odbędzie się sesja Rady Gminy Teresin

0
31

Biuro Rady Gminy

     Teresin                                                                                                          

Teresin, 5 maja 2017 r.

 

Informuję, że w dniu 9 maja 2017 r. o godz. 1630 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Teresin odbędzie się XXXVI sesja Rady Gminy Teresin z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie obrad
  2. Przyjęcie porządku dziennego
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego działki położonej w obrębie Teresin gminy Teresin z przeznaczeniem na urządzenie ulicy Guzowskiej
  4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową gminy Teresin na rok 2017
  5. Zakończenie obrad

 

                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                             /-/ Bogdan Linard