9.10. LXVII sesja Rady Gminy Kampinos

0
17

Zapraszamy na LXVII sesję Rady Gminy Kampinos, która odbędzie się w dniu 9 października 2018 r. (wtorek) o godz. 18.00 w Sali Kolumnowej Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie (III piętro) z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad LXVII sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad LXIV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 30 lipca 2018r. oraz z obrad LXV sesji Rady Gminy z dnia 27 sierpnia 2018r.
 4. Zgłoszenie interpelacji i zapytań radnych.
 5. Odpowiedź wójta na interpelacje i zapytania.
 6. Podjęcie uchwał:
 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Komorów w gminie Kampinos.
 • Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kampinos dla fragmentu wsi Budki Żelazowskie.
 • Projekt uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos.
 • Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2018r.
 • Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność wójta gminy.
 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminy Kampinos.
 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wystąpienia pokontrolnego.
 1. Informacja wójta z bieżącej działalności Urzędu Gminy.
 2. Wolne wnioski.
 3. Zamknięcie obrad.

 

Z poważaniem,

przewodniczący Rady Gminy

 mgr Piotr Popowski