9 czerwca. XXV sesji Rady Gminy Iłów

0
55

Na podstawie § 10 Statutu Gminy w dniu 9 czerwca 2020 r., tj. wtorek o godz. 9:00 w auli im. Jana Pawła II SP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Iłowie odbędzie się XXV sesja Rady Gminy Iłów.

W związku z ogłoszonym stanem epidemii na terenie kraju, ograniczoną powierzchnią auli  i wytycznymi GIS zaleca się oglądanie transmisji obrad XXV sesji Rady Gminy na stronie: XXV sesja Rady Gminy http://ilow.pl/artykuly/244/sesje-rady-gminy-relacje

Proponowany porządek obrad.

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatnich posiedzeń.
 4. Informacja wójta gminy z działalności od ostatniej sesji.
 5. Informacja przewodniczącego Rady z działalności od ostatniej sesji.
 6. Interpelacje radnych.
 7. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Iłów na 2020 rok.
 8. Uchylenie Uchwały Nr 121/XXV/2020.
 9. Uchylenie Uchwały Nr 122/XXV/2020 .
 10. Przyjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 11. Sprawy różne.
 12. Zakończenie obrad.

przewodniczący Rady Gminy

 Sławomir Tomaszewski