Absolutorium w Młodzieszynie

0
37

Wójt Gminy Młodzieszyn Joanna Szymańska otrzymała od radnych absolutorium.

Przed głosowaniem radni wysłuchali przemówienia Pani Wójt w którym omówiła szczegółowo budżet gminy. Joanna Szymańska na zakończenie podziękowała za współpracę Przewodniczącemu Rady, radnym, sołtysom, wszystkim pracownikom Urzędu Gminy a także kierownikom i pracownikom jednostek podległych. Podziękowała również sekretarzowi gminy Zofii Fabisiak oraz skarbnikowi Małgorzacie Zawadzkiej.

PG