Aktualności LGD Ziemia Chełmońskiego

0
473

CZŁONKOWIE LGD „ZIEMIA CHEŁMOŃSKIEGO” ZEBRALI SIĘ W RATUSZU

W dniu 7 czerwca b.r. w sali konferencyjnej mszczonowskiego Urzędu Miejskiego odbyło się XV Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego”. Spotkanie otworzyła Prezes Magdalena Podsiadły, która powitała Zarząd oraz Członków, którzy pojawili się z całego terenu „Ziemi Chełmońskiego”, obejmującego 10 gmin: Żabia Wola, Mszczonów, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Radziejowice, Teresin, Baranów,  Sochaczew, Nowa Sucha oraz Rybno. Na Sekretarza Zebrania wybrano Dorotę Tyszkowską, pracownika Biura LGD, w Komisji Skrutacyjnej zasiadły Małgorzata Warcaba oraz Ewa Błaszkiewicz. Jako pierwsza wystąpiła Prezes Stowarzyszenia, która przedstawiła sprawozdanie z działalności oraz stan finansów LGD w roku 2015. Wśród ważnych wydarzeń, które zorganizowano wskazała m.in. „Dzień Szarlotki” w Skułach, imprezy otwierające questy na terenie kilku gmin członkowskich, XVII Dni Kukurydzy oraz wydanie gry planszowej „Skarby Ziemi Chełmońskiego”. Za najważniejszy sukces Prezes uznała opracowanie i terminowe złożenie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020, które zaowocowało otrzymaniem z Urzędu Marszałkowskiego dotacji w kwocie 11 205 000 zł, w tym na wdrażanie LSR – 9 mln zł. Magdalena Podsiadły, pełniąca funkcję Prezesa od 31 sierpnia 2015 r., nadzorowała cały ten proces, co zostało docenione przez członków. Słowa podziękowań za współpracę skierował do zebranych także były wiceprezes Dariusz Krupa, który zrezygnował ze swojej funkcji wraz z zakończeniem ubiegłego roku. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2015 r. odczytała Wiceprzewodnicząca Marta Ostrowska. Po zaprezentowaniu działań kontrolnych i niestwierdzeniu nieprawidłowości w funkcjonowaniu LGD, zgłosiła ona wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi, który zebrani poparli jednogłośnie. W przerwie, Władze Stowarzyszenia przygotowały dla swoich Członków słodką niespodziankę w postaci tortu z czekoladowych muffinek, w które wbite były chorągiewki z herbami wszystkich gmin członkowskich. W ten sposób całe LGD świętowało pozytywne zakończenie działań związanych z LSR oraz otrzymanie dotacji z UM. Następnie, Prezes Podsiadły przedstawiła Członkom drobne zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju, których dokonanie zasugerował Urząd Marszałkowski. Wszystkie poprawki zostały zatwierdzone jednogłośnie w drodze uchwał. Na zakończenie, kilka słów do zebranych powiedział obecny na sali burmistrz Józef Grzegorz Kurek, który wyraził zadowolenie z powodu tego, że LGD ciągle się rozwija, rozrasta i przyjmuje w swoje szeregi nowych, aktywnie działających członków. Z powodu braku wolnych wniosków, na tym zebranie zakończono.

Dagmara Bednarek

 

 

LGD „ZIEMIA CHEŁMOŃSKIEGO” WESPRZE LOKALNE INICJATYWY

Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego”, skupiająca 10 gmin: Żabia Wola, Mszczonów, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Radziejowice, Teresin, Baranów, Sochaczew, Nowa Sucha oraz Rybno, zaprasza ich mieszkańców do zapoznania się z nowymi perspektywami dofinansowania lokalnych inicjatyw i firm. O możliwości pozyskania wsparcia opowiada Magdalena Podsiadły, Prezes Stowarzyszenia.

????????????????

Pod koniec 2015 r. LGD złożyło do Urzędu Marszałkowskiego Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2014 – 2020. Jakie ma ona znaczenie dla Stowarzyszenia oraz mieszkańców „Ziemi Chełmońskiego”?

LSR, to najważniejszy dokument wyznaczający obszary działalności Lokalnej Grupy Działania i określający rezultaty, które ma ona przynieść. Złożenie Strategii jest także warunkiem otrzymania od Urzędu Marszałkowskiego środków na funkcjonowanie Stowarzyszenia, w tym na wspieranie lokalnych inicjatyw i rozwoju przedsiębiorczości.

 

Jaką kwotę udało się otrzymać?

W bieżącej perspektywie, czyli na lata 2014-2023 otrzymaliśmy kwotę ponad 11 milionów złotych. Zdecydowana większość, 9 mln zł, to środki przeznaczone na wdrażanie LSR.

 

Co to oznacza w praktyce dla mieszkańców?

Wdrażanie Strategii, to działania wspierające lokalny rozwój: aktywizację i integrację mieszkańców, promowanie przedsiębiorczości, istniejące firmy, turystykę, infrastrukturę drogową. W LSR zaplanowaliśmy cele ogólne i szczegółowe naszej działalności oraz kwoty, które rozdysponujemy na związane z nimi przedsięwzięcia. Na wspieranie zakładania działalności gospodarczej przeznaczymy ok. 2 mln zł, na rozwój przedsiębiorstw – ok. 2,5 mln zł, na rozwój infrastruktury turystycznej i drogowej 3,5 mln zł, na wydarzenia aktywizacyjne i integracyjne oraz działania promocyjno- informacyjne – 1 mln zł.

 

Jak widać, są  to znaczne kwoty, więc mieszkańcy mają się o co starać. Jak będzie wyglądała procedura przyznawania grantów?

Po raz pierwszy, to LGD jest samodzielnym operatorem wniosków czyli to my będziemy je ostatecznie weryfikowali i nadzorowali realizację oraz rozliczenie projektów. Dzięki temu znacznie skróci i uprości się sama procedura ubiegania się o środki. Pod koniec tego roku ogłosimy pierwsze nabory dotyczące przedsiębiorczości, na które przeznaczymy 2 mln zł. Opis procedury będzie można odnaleźć w ogłoszeniach na naszej stronie internetowej. Zachęcam wszystkich do jej śledzenia, ponieważ to tam będziemy zamieszczać najważniejsze informacje.

 

Wielu ludzi, którzy chcieliby się ubiegać o dotacje zniechęca duża liczba formalności i niezbędnych dokumentów. Jak będzie to wyglądało w przypadku waszych konkursów?

LGD pragnie realnie wpływać na rozwój regionu, stąd też formalności i liczbę niezbędnych dokumentów ograniczyliśmy do minimum. Chcemy dać szansę wszystkim; nawet tym, którzy nigdy wcześniej nie ubiegali się o żadne zewnętrzne dofinansowanie. Ogłoszenie każdego naboru będzie się także wiązać z cyklami doradztwa, każdy zainteresowany będzie mógł też indywidualnie zwrócić się do nas o pomoc i radę. Pamiętajmy jednak, że członkowie i pracownicy LGD nie wypełniają wniosków, a jedynie służą pomocą w procesie aplikowania. Zawsze chętnie odpowiemy na wszystkie pytania i rozwiejemy wątpliwości, ale nie możemy wyręczać mieszkańców – inicjatywa i pomysł muszą należeć do nich.

 

Dziękuję za rozmowę i życzę wielu sukcesów we wdrażaniu LSR.

Dziękuję.