Ankieta Lokalnej Grupy Działania Ziemia Chełmońskiego

0
16

Szanowni Państwo,

Zapraszamy Państwa – Mieszkańców naszego regionu a zwłaszcza gmin, które są położone w obszarze działania Lokalnej Grupy Działania Ziemia Chełmońskiego do wyrażenia opinii na temat warunków życia w Państwa gminie i efektów działania LGD w ubiegłym 2020 roku.

Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą  analizie Lokalnej Strategii Rozwoju  i badaniu ewaluacyjnym  wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Ziemia Chełmońskiego.

Dziękujemy za Państwa czas i przedstawione sugestie.

Link do ankiety: https://www.survio.com/survey/d/A4I9L3F8B0E5O7Z9X

Zapraszamy do wypełnienia ankiety – Państwa opinie są dla nas ważne