Apel do Mieszkańców gminy Młodzieszyn o utrzymanie porządku i czystości

0
50

Szanowni Mieszkańcy, zwracam się do Państwa z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na czystość i porządek na terenie naszej gminy. Coraz częściej zauważyć można w naszej okolicy takie niechlubne widoki:

Stan najbliższego otoczenia bezpośrednio świadczy o nas, mówi o naszej trosce o dobro wspólne, ale też o kulturze, jaką reprezentujemy.

Utrzymanie porządku wymaga zaangażowania władz samorządowych ale przede wszystkim współpracy i dobrej woli Mieszkańców. To od Nas zależy czy otaczające nas środowisko będzie zdrowe i przyjazne.

Nie możemy wyrzucać odpadów do lasu, rzek czy do przydrożnych rowów.  Wylewanie ścieków na pole, spalanie odpadów w domowych piecach jest zagrożeniem dla środowiska oraz dla naszego zdrowia.

Ważne jest także utrzymanie czystości w przyległych do posesji rowach i na chodnikach. Nie zapominajmy, że każde gospodarstwo domowe ma obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jak również obowiązek zawarcia umowy na odbiór nieczystości ciekłych. Na terenach skanalizowanych zamieszkałe budynki powinny być podłączone do kanalizacji.

Informujemy również, że odpady problemowe ( meble, opony, sprzęt RTV i AGD) zbierane są w ramach prowadzonej przez urząd gminy zbiórki- gabaryty i opony 2 razy w roku oraz elektro-śmieci raz w miesiącu razem z odpadami segregowanymi.

„Proszę, zróbmy wszystko, aby gmina Młodzieszyn lśniła czystością i porządkiem, by stała się wzorem dla innych. Nie zaśmiecajmy, nie zatruwajmy, nie niszczmy naszego otoczenia, zapewnijmy sobie samym i przyszłym pokoleniom – naszym dzieciom i wnukom majątek w postaci czystych lasów, rzek i pięknej przyrody. Wspólnie dbajmy o teren naszej gminy. Jednocześnie prosimy Państwa o pomoc – jeśli widzisz jak ktoś wyrzuca śmieci w miejscu niedozwolonym – zgłoś sprawę Policji.
Drodzy Mieszkańcy, wszyscy jesteśmy gospodarzami, a gmina Młodzieszyn to nasze wspólne dobro. Naszym obowiązkiem jest o nie dbać.”

wójt gminy Młodzieszyn

Monika Pietrzyk