Apel strażacki w OSP Iłów

0
183

Uroczystość poświęcenia i oddania do użytku OSP Iłów nowego samochodu strażackiego odbyła się w dniu 18 listopada na placu przy strażnicy. Prowadzący druh Michał Róg powitał zebranych i przedstawił program apelu, na który kolejno składały się: złożenie meldunku przez dowódcę uroczystości, powitanie gości przez prezesa OSP Iłów, poświęcenie samochodu oraz odczytanie zarządzenia Wójta gminy w sprawie przekazania środka trwałego na rzecz jednostki.

Aktu poświęcenia pojazdu dokonał proboszcz parafii Iłów – ks. Krzysztof Borucki, zaangażowany wcześniej w pomoc, która pozwoliła zrealizować ten zakup. Ks. proboszcz ogłosił w parafii zbiórkę publiczną, która wsparła działania jednostki. Następnie kapłan przekazał jednostce naklejkę na pojazd – znak ryby będący symbolem chrześcijaństwa. Pozostali uczestnicy uroczystości otrzymali obrazki.

W dalszej kolejności zrealizowane zostały takie punkty programu jak: odznaczenia brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa (odznaczeni zostali druhowie Janusz Stodulski i Damian Wojciechowski) oraz przecięcie wstęgi i przekazanie przez wójta gminy kluczyków i dokumentów wozu, które w imieniu jednostki odebrali: naczelnik – Sylwester Róg oraz kierowca – Daniel Imiński.

Następnie uruchomiono sygnały świetlne i dźwiękowe samochodu, który oblano szampanem. Potem przyszła kolej na podziękowania. Otrzymali je wszyscy, którzy wsparli zakup pojazdu. Po odczytaniu listów gratulacyjnych zaproszeni goście korzystali z prawa głosu.

Złożenie meldunku o zakończeniu uroczystości, wpisy do księgi pamiątkowej oraz poczęstunek strażacki to elementy kończące apel. Zauważyć należy, że nowe wyposażenie straży podnoszące jej zdolność operacyjną nie pozostaje bez wpływu na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców osady. Wydarzenie stanowi precedens w 107 letniej historii jednostki.