Architektoniczne inspiracje

0
135

Poznaliśmy zwycięskie projekty kolejnej edycji konkursu „Rewaloryzacja zabudowy Sochaczewa”, autorstwa studentów architektury Politechniki Warszawskiej. Oficjalne otwarcie wystawy i nagrodzenie laureatów odbyło się 13 kwietnia w kramnicach miejskich. W tym roku jury konkursowe najbardziej doceniło pomysł rozbudowy sochaczewskiego Muzeum Kolei Wąskotorowej.

Konkurs ogłoszony przez burmistrza Sochaczewa ma już blisko dwudziestoletnią tradycję. Biorą w nim udział studenci Zakładu Dziedzictwa Architektonicznego i Sztuki Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Od strony akademickiej koordynatorem przedsięwzięcia jest wykładowca PW, z pochodzenia sochaczewianin, dr hab. inż. arch. Cezary Głuszek. Celem młodych architektów było uzyskanie najlepszej pod względem urbanistycznym, funkcjonalnym i estetycznym koncepcji architektonicznej remontu, adaptacji, rozbudowy, ewentualnie odtworzenia obiektów budowlanych we wskazanych lokalizacjach. W tegorocznej edycji konkursu studenci mieli do wyboru: zabudowę pofolwarczną przy ul. Głowackiego, Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie, dwór w Chodakowie przy ul. Hotelowej, biurowiec dawnych zakładów „Chemitex”.

– Historia tego konkursu nie kończy się w momencie ogłoszenie wyników. Jest wręcz przeciwnie. Wasze pomysły, nieraz bardzo odważne, wzbudzają wiele emocji i dyskusji wśród mieszkańców naszego miasta. Jak pokazuje historia tego konkursu, pomysły na rewaloryzację sochaczewskich obiektów, są przyczynkiem do poważnych działań. Na bazie prac, po każdej edycji konkursu, powstają konkretne zamierzane inwestycyjne – mówił do studentów burmistrz Piotr Osiecki.

Na wystawę prac oprócz burmistrza Piotra Osieckiego przybyli także: zastępca burmistrza Dariusz Dobrowolski, wicestarosta Tadeusz Głuchowski, przewodniczący rady miejskiej Sylwester Kaczmarek, miejscy urzędnicy, nauczyciele akademiccy Politechniki Warszawskiej i oczywiście laureaci konkursu – studenci architektury. Gości przywitał naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Architektury Urzędu Miejskiego w Sochaczewie, Tadeusz Krysiak.

W tym roku jury nagrodziło w sumie osiem prac. Pierwsze miejsce zajął projekt zagospodarowania terenu Muzeum Kolei Wąskotorowej, autorstwa Moniki Frydryszak i Darii Rutkowskiej.

– Myślałyśmy nie tylko o poprawie funkcjonowania muzeum, ale też staraliśmy się zaproponować rozwiązania dla okolicznych mieszkańców, które miałyby wpływ na ich codzienne życie. Kluczowym elementem projektu jest kładka, łącząca dwie części muzeum. Zaproponowaliśmy także nowy budynek, który byłby halą taboru, a jednocześnie zapewniał możliwość zwiedzania obiektu zimą. Byłby tam przechowywane najcenniejsze eksponaty, chronione przed warunkami atmosferycznymi – mówiły studentki.

Nagrodzone dzieła studentów dostępne są na parterze kramnic miejskich. Zachęcamy mieszkańców do zapoznania się z wizjami młodych architektów. W kolejnych wydaniach „Ziemi Sochaczewskiej” przyjrzymy się bliżej każdemu ze zwycięskich projektów.

 

NAGRODZENI

I nagroda: „Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie” (Monika Frydryszak, Daria Rutkowska)

II nagrody: „Folwark Dźwięku” (Tomasz Dzieduszycki, Marcin Bombalicki); „Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie” (Aleksandra Karnicka, Renata Sawicka)

III nagrody: „Ośrodek hipoterapii i sztuki w Sochaczewie” (Krzysztof Kuczyński, Gabriela Wojtczak); „Konserwacja zabudowań pofolwarcznych w Sochaczewie – akademia kulinarna, laboratorium mydła, zielarnia” (Joanna Żybul, Filip Karlicki)

Wyróżnienia: „Węzeł przędzy” (Aleksandra Tchórzewska, Stanisław Tomaszewski, Wojciech Wojciechowski); „Miasteczko naukowo-badawcze” (Zuzanna Kołakowska, Konrad Kunc); „Przystanek Chodaków” (Konrad Szumiński, Alicja Samsel)

 

Maciej Frankowski