Atrakcyjne lokale do wynajęcia

0
108

Operator obiektu Kramnic Miejskich zlokalizowanych przy zbiegu ulic

Wąskiej – 1 Maja – Warszawskiej ogłasza:

Pisemny konkurs ofert na najem lokali użytkowych zlokalizowanych w Sochaczewie przy ulicy Warszawskiej o powierzchniach:

37,8 m2  – lokal 104,

33 m2  – loka106

Lokale są wyposażone w instalację: wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji mechanicznej, elektryczną, teletechniczną oraz klimatyzację.

Najemcę obowiązuje również opłata za zużyte media.

Oferty należy składać w Sekretariacie Operatora przy ul. Rozlazłowskiej 7 w Sochaczewie

lub e-mail: zwik@zwik.sochaczew.pl .

Bliższe informacje można uzyskać telefonicznie:

46 862-82-30 wew. 38

Zapraszamy do składania ofert cenowych na najem lokalu użytkowych.

Operator budynku Kramnice Miejskie

.