Eternit – ostatnia szansa (w tym roku)

0
45

62484

Do 20 stycznia mieszkańcy Sochaczewa mogą zgłaszać chęć udziału w tegorocznej akcji usuwania eternitu w domów, garaży, przybudówek i komórek. Na poważne dofinansowanie mogą liczyć nie tylko osoby prywatne, ale też wspólnoty mieszkaniowe.

Kilka dni temu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił nabór wniosków do programu usuwania i unieszkodliwianie azbestu z terenu województwa mazowieckiego. Fundusz nie przyjmuje indywidualnych podań, rozpatruje tylko zbiorcze wnioski przygotowane przez urzędy miast i gmin. W Sochaczewie kompletowaniem takiej listy zajmuje się Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miejskiego.

Nabór wniosków rusza w WFOŚiGW 25 stycznia, zostało zatem mało czasu na zebranie dokumentów. W UM zainteresowani powinni złożyć podanie, krótką informację o wyrobach zawierających azbest, ksero aktu notarialnego lub innego dokumentu potwierdzającego prawo własności do nieruchomości.

– W tym roku nabór wniosków o dotację rusza wyjątkowo szybko, bo już pod koniec stycznia, dlatego i my się spieszymy z kompletowaniem listy osób zainteresowanych udziałem w akcji. Mamy już około dwudziestu rodzin i czekamy na kolejne. Jeśli będzie jakiś problem z wypełnieniem dokumentów, zapraszam do nas, do pokoju nr 42. Pracownicy pomogą w przygotowaniu wniosku, udzielą wszelkich informacji – mówi Agnieszka Tomaszewska naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi UM.

Zgodnie z zasadami programu, tam gdzie właściciele domów prywatnych sami poradzili sobie ze zdjęciem eternitu ratusz pokryje koszty zabrania płyt z podwórka, ich transportu i bezpiecznej utylizacji. Na posesjach, gdzie azbestowe płyty nadal leżą na dachach, ich usunięciem zajmie się specjalistyczna firma wybrana przez ratusz w przetargu.

– W ostatnich dwóch latach każda rodzina uczestnicząca w programie zaoszczędziła średnio około 800 zł. Tyle do utylizacji płyt dopłacił ratusz i Fundusz Ochrony Środowiska. Niestety nie możemy finansować nowego pokrycia dachowego. Koszty związane z jego wykonaniem musi wziąć na siebie właściciel posesji – wyjaśnia A. Tomaszewska.

W 2014 roku, także dzięki wsparciu Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, do utylizacji zabrano aż 118 ton płyt eternitowych. Z budynków zdjęto 10 ton eternitu, kolejne 108 ton już wcześniej usunięte z dachów odebrano od mieszkańców i przekazano wyspecjalizowanej firmie. Akcja objęła 57 posesji i kosztowała ponad 38 tys. zł.

W 2015 roku z terenu miasta usunięto łącznie 63,9 tony odpadów azbestowych. Z dachów zdjęto 17,9 tony płyt, a zmagazynowanego na terenie działek eternitu unieszkodliwiono 46 ton. Azbest został usunięty z 29 posesji. Łączny koszt akcji to 25 tys. zł, przy czym 21,3 tys. wyłożyły Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Akcja usuwania płyt trwa. Zainteresowani proszeni są o kontakt z Wydziałem Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi UM (pok. 42, tel. 46 862-22-35 wew. 397). Termin składania podań mija 20 stycznia! Pamiętajmy, że następna taka okazja będzie dopiero za rok.

 

Urząd Miasta Sochaczew