Azbest znika z Sochaczewa

0
42

50667

Dzięki wsparciu Narodowego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie, akcja pozbywania się z terenu miasta niebezpiecznego eternitu, nabiera tempa. W tym roku, kosztem niemal 53 tysięcy złotych, pozbędziemy się ponad 73 ton płyt.

45 tysięcy dotacji

Kilka dni temu sochaczewski ratusz uzyskał potwierdzenie, że otrzyma pieniądze na odbiór i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest. Zgodną z przepisami utylizację eternitu sfinansują łącznie w 85% Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz w 15% Urząd Miejski w Sochaczewie.

– W styczniu i lutym kompletowaliśmy listę osób zainteresowanych udziałem w akcji i ostatecznie do WFOŚiGW złożony został wniosek o unieszkodliwienie 45,080 tony płyt już zmagazynowanych pod folią oraz zdjęcie z dachów kolejnych 28,370 tony eternitu – informuje Agnieszka Tomaszewska naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi UM.

Na usuwanie azbestu z prywatnych domów, garaży i komórek urząd dostał 44.693 zł dotacji, a łącznie z pieniędzmi z budżetu miasta, akcja pochłonie w tym roku 52.580 zł.

– Jakie będą ostateczne koszty dowiemy się po przetargu, który wyłoni firmę profesjonalnie zajmującą się zdjęciem, zabraniem z nieruchomości, transportem i unieszkodliwianiem eternitu. Takich prac nie może wykonywać zwykła firma budowlana – dodaje A. Tomaszewska.

W minionym roku zabrano 118 ton

W 2014 roku, dzięki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu nr 2014-OZ-21 „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie woj. Mazowieckiego” z budynków zdjęto i przekazano do utylizacji 10 ton eternitu, kolejne 108 ton już wcześniej zdjęte z dachów odebrano od mieszkańców i przekazano wyspecjalizowanej firmie do utylizacji. Akcja objęła 57 posesji i kosztowała 38.260 zł. Większość kosztów (32.520 zł) wziął na siebie WFOŚiGW. Środki z budżetu miasta: 5.740 zł. Łącznie unieszkodliwiono 118,340 tony płyt eternitowych.

– Prędzej czy później cały eternit musi zniknąć z terenu miasta, zatem lepiej o wymianie pokrycia dachowego pomyśleć już dziś. Miasto ma fundusze na zgodne z prawem unieszkodliwienie płyt, podobnie Fundusz Ochrony Środowiska i GW gotowy jest dać na ten cel konkretne pieniądze. O dofinansowanie może się ubiegać każdy mieszkaniec. Bierzemy na siebie koszt zdjęcia płyt, ich zabezpieczenia, załadunku, transportu i zgodnej z prawem utylizacji. Prace wykona przeszkolona firma – zachęca A. Tomaszewska.

Przypomnijmy, że tam, gdzie właściciele domów prywatnych sami poradzili sobie ze zdęciem eternitu ratusz pokrywa koszty zabrania płyt z podwórka, ich transportu i utylizacji. Na posesjach, gdzie azbestowe płyty nadal leżą na dachach, ich usunięciem zajmie się specjalistyczna firma wybrana przez ratusz. WFOŚiGW ani ratusz nie finansują nowego pokrycia dachowego. Koszty związane z jego wykonaniem musi więc pokryć właściciel posesji.

Akcja usuwania płyt trwa nadal, dlatego ratusz czeka na zgłoszenia kolejnych chętnych. Zainteresowani proszeni są o kontakt z Wydziałem Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi UM (pok. 421, III piętro, tel. 46 862-22-35 wew. 397 lub 337).

Urząd Miasta Sochaczew