Nie bądź obojętny na przemoc w swoim otoczeniu

0
115

1001580

W naszym społeczeństwie wciąż pokutuje przekonanie, że przemoc dotyka tylko określonych środowisk – marginesu społecznego, osób uzależnionych od alkoholu, a nie normalnych rodzin. Trudno uwierzyć, że forma przemocy występuje w naszym środowisku rodzinnym, sąsiedzkim czy zawodowym – dziennikarzy, lekarzy, sędziów, nauczycieli. Większość osób uważa, że przemoc w rodzinie występuje z dala od nich tymczasem agresorem  może być każdy!

Biorąc pod uwagę konsekwencje, jakie przemoc w rodzinie ma dla stanu zdrowia osób jej doznających, wydaje się zrozumiałym odbycie spotkania dotyczącego tego delikatnego, ale jakże ważnego tematu właśnie w Szpitalu.

Spotkanie takie zostało zorganizowane w związku z wdrażaniem przez Szpital standardów akredytacyjnych Ministerstwa Zdrowia. Prowadzącymi szkolenie byli pracownicy Zespołu Interdyscyplinarnego działającego przy Miejskim Ośrodku Społecznym w Sochaczewie, a wzięła w nim udział kilkadziesiąt pracowników szpitala, w tym ordynatorzy oddziałów. Zajęcia prowadziła Anna Kuzińska Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Damian Wasilewski koordynator zespołu pracowników zajmujących się rodzinami z tzw. „Niebieską Kartą” na terenie naszego miasta.

Tematem przewodnim było przypomnienie i uzupełnienie wiedzy związanej z zadaniami służby zdrowia w ramach realizacji procedury „Niebieskiej Karty”.

W momencie podjęcia decyzji o założeniu „NK” dla osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że została dotknięta przemocą w rodzinie, działanie pracownika szpitala sprowadza się do: wszczęcia procedury (nie wymaga zgody osoby doznającej przemocy), udzielenia informacji o możliwościach uzyskania pomocy i wsparcia (a także dotyczących zaświadczenia o skutkach przemocy) oraz udziału w pracach zespołu interdyscyplinarnego i grupach roboczych. W naszym szpitalu z Zespołem Interdyscyplinarnym, na co dzień współpracuje dr Elżbieta Matuszewska – Woźnica.

Przedstawiciel ochrony zdrowia wszczynający procedurę ma za zadanie poinformować osobę, co, do której istnieje podejrzenie, że została dotknięta przemocą w rodzinie, ponieważ wiele z takich osób nie zdaje sobie sprawy, że dzieje się jej krzywda.

Będąc przez długi okres czasu pod presją swojego dręczyciela taka osoba (w wielu przypadkach dzieci) zatraca świadomość różnicy po między dobrem za złem takiego postępowania. Dlatego tak ważne jest, aby pomóc takiej osobie w obronie przed dręczycielem.

Pierwszym krokiem jest uświadomienie, następnie wskazanie możliwości gdzie można udać się po pomoc i wsparcie.

Dlatego zachęcamy wszystkich, którzy w swoim otoczeniu zauważą przypadki osób krzywdzonych lub sami doznają krzywdy ze strony najbliższych do zgłoszenia tego faktu do osób pracujących w Zespole Interdyscyplinarnym czyli do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej mieszczącego się w Sochaczewie Al. 600 –lecia 90, lub pod numerem tel. 46 863 14 81 lub 82, bądź pod adresem e-mail: mops_sochaczew@poczta.onet.pl

 

 

Aneta Ligner   Sekcja Promocji i Rozwoju

Zespół Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie

 

 1001579 1001576