Beata Furman dyrektorem ZKM

0
59

Znamy wyniki otwartego konkursu na dyrektora Zakładu Komunikacji Miejskiej. Od początku sierpnia stanowisko to będzie pełnić Beata Furman.

Specyfika działalności sochaczewskiego Zakładu Komunikacji Miejskiej jest Beacie Furman doskonale znana, bowiem od 2001 roku pracuje z nim jako główna księgowa. Z komunikacją miejską w naszym mieście związana jest zresztą o wiele dłużej. Wcześniej (1991-2001) pełniła stanowisko, najpierw specjalisty a później kierownika działu finansowo-księgowego, w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej i następnie w Zakładzie Usług Komunalnych.

Beata Furman swoim doświadczeniem zawodowym wykazała się nie tylko doskonałą wiedzą z dziedziny finansów publicznych, lecz również znajomością specyfiki pracy w transporcie zbiorowym. Przez ostatnie lata była w praktyce nieoficjalnym zastępca odchodzącego na emeryturę Krzysztofa Sieczkowskiego.