Będzie chodnik na Wyszogrodzkiej?

0
79

Tuż przed wakacjami na ulicy Wyszogrodzkiej powinny się zakończyć prace związane z budową chodnika. Przez mieszkańców Chodakowa i osiedla Korczaka to jedna z najbardziej oczekiwanych inwestycji MZDW ostatnich lat.

Kilka dni temu Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ogłosił przetarg na budowę i przebudowę chodnika wraz ze zjazdami na posesje na ulicy Wyszogrodzkiej, na odcinku 1714 metrów, czyli aż do granic miasta. Firmy zainteresowane tym kontraktem mają czas na składanie ofert do 20 lutego.

Jak czytamy w ogłoszeniu, zadanie ma polegać na budowie chodnika przyległego do jezdni o szerokości 2 metrów, wraz ze zjazdami indywidualnymi i publicznymi, oraz chodnika szerokości 1,5 oddzielonego metrowym zieleńcem. Zadanie obejmuje też przebudowę istniejących rowów, budowę nowych rowów odwadniających, wykonanie systemu wpustów pod jezdnią i pod chodnikiem, by woda nie zbierała się na asfalcie lecz swobodnie spływała w kierunku skarpy. Na samej skarpie Bzury, w rejonie osiedla Korczaka, wymieniona zostanie bariera energochłonna. Chodnik od skarpy ma oddzielać ponad 500 metrów barier wygrodzeniowych. Ostateczny termin zakończenia robót wyznaczono na 28 czerwca br.

Inwestycja ma już swoją historię, ale miejmy nadzieję, że jesteśmy świadkami jej ostatniej odsłony. Gdy w 2016 roku przebudowana została część ulicy Wyszogrodzkiej, a na jej styku z Chodakowską i Mostową powstało rondo wraz dojazdami, grupa mieszkańców z ulic Smolnej, Krzywej, Zwierzynieckiej i Brochowskiej oraz osiedla Korczaka poprosiła ratusz o poparcie wniosku do MZDW o dobudowę chodnika przy ulicy Wyszogrodzkiej, tak, by sięgał aż do granic miasta. Burmistrz podjął temat i rozpoczął rozmowy o jego niemal dwukilometrowym odcinku między ulicą Powstańców Warszawy a Plecewicami. MZDW zadeklarował, że postara się umieścić inwestycję w swych planach. W 2017 roku miasto zleciło opracowanie, kosztem prawie 30 tysięcy zł., dokumentacji technicznej. Przekazało ją potem zarządcy drogi, jako wkład własny do projektu. Pierwszy przetarg na budowę chodnika MZDW ogłosił w sierpniu 2018 roku, ale postępowanie unieważniono, gdyż kwota jakiej zażądał potencjalny wykonawca znacznie przekraczała tę zabezpieczoną w budżecie zarządu dróg.
Za pierwszym razem kwoty z kosztorysów oraz z ofert znacznie się rozminęły. Podobnie jak zarządca drogi i mieszkańcy Chodakowa liczę, że tym razem uda się znaleźć firmę, która złoży rozsądną ofertę i przed wakacjami odda chodnik do użytku. Cieszę się, że MZDW nie odłożyło tych planów na półkę – mówi burmistrz Piotr Osiecki.

Chodnik przy tak ruchliwej ulicy to gwarancja bezpieczeństwa dla pieszych, a tych na Wyszogrodzkiej nie brakuje.

daw