Bezpieczny wypoczynek zimowy 2019

0
62

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie przypomina o konieczności zapewnienia dzieciom i młodzieży bezpiecznych i higienicznych warunków wypoczynku oraz właściwej opieki podczas ferii zimowych.

Miejsca zimowego wypoczynku objęte zostaną bieżącymi kontrolami sanitarnymi i ocenie poddane będą m. in.: warunki sanitarno-higieniczne i porządkowe pomieszczeń, wyposażenie techniczne budynku, zapewnienie opieki medycznej, stan otoczenia placówki wypoczynku. 

Podstawowe zasady bezpiecznych ferii – rady dla dzieci i młodzieży:

  • korzystaj tylko z bezpiecznych, sprawdzonych lodowisk,
  • bądź rozsądny podczas zabawy śnieżkami,
  • nie zjeżdżaj w pobliżu jezdni i zbiorników wodnych, nie doczepiaj sanek do pojazdów,
  • stosuj sprzęt ochronny odpowiedni do wybranej przez Ciebie zimowej dyscypliny sportowej,
  • bądź widoczny na jezdni, stosuj odblaski i nie przechodź w niedozwolonych miejscach, gdyż w zimowe dni kierowcy mają ograniczoną widoczność, a samochody potrzebują dłuższego czasu hamowania,
  • nie strącaj zwisających z dachów sopli, informuj o nich osoby dorosłe.

Podstawowe zasady bezpiecznych ferii – rady dla rodziców/opiekunów:

  • dzieci i młodzież nie mogą pozostawać bez właściwej opieki ze strony dorosłych,
  • powinny być ubrane stosownie do panującej temperatury, unikać kontaktów z osobami chorymi,
  • muszą znać podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas ferii zimowych,

Wykazujcie troskę o życie i zdrowie dzieci i młodzieży odpoczywającej w wybranych przez Was placówkach. Wybierając zimowisko czy obóz narciarski, należy zadbać o sprawdzenie wiarygodności organizatora i bezpieczeństwo uczestników.

Szczegółowe informacje dotyczące organizatorów i miejsc wypoczynku znajdują się w elektronicznej bazie wypoczynku pod adresem http://wypoczynek.men.gov.pl/ pod zakładką: Dla rodziców. Tutaj każdy rodzic lub opiekun powinien sprawdzić, czy dany turnus został zgłoszony do kuratorium oświaty, ponieważ takie zgłoszenie jest obowiązkowe dla organizatorów wypoczynku!