Bezpłatne seminarium szkoleniowe w Warszawie

0
60

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

w Warszawie

Zaprasza osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, firmy, stowarzyszenia i inne instytucje posiadające REGON,

które wykorzystują wyroby azbestowe na swoich obiektach

na bezpłatne seminarium szkoleniowe:

„Obowiązki właścicieli, użytkowników wieczystych lub zarządców obiektów zawierających azbest – inwentaryzacja, demontaż, unieszkodliwienie”,

które odbędzie się w dniach (do wyboru)

(I) 05 października 2017 r.,  (II) 11 października 2017 r.,

(III) 25 października 2017 r.

w siedzibie Urzędu przy ul. Jagiellońskiej 26 w Warszawie

PROGRAM:

9:30-10:00 Rejestracja uczestników

10:00-10:10 Otwarcie seminarium

10:10-10:30 Proces usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu kraju

10.30–11.10 Obowiązki użytkowników wyrobów zawierających azbest

11.10–11.30 Przerwa kawowa

11:30–11:50 Możliwości pozyskiwania środków finansowych na działania związane z likwidacją  wyrobów zawierających azbest

11.50-12.10 Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest

12.10–12:30 Dyskusja. Zakończenie seminarium.

12:30-13:00 Poczęstunek

W trakcie spotkania, poruszane będą zagadnienia dotyczące charakteru i stopnia szkodliwości wykorzystywanej substancji, obowiązków prawnych użytkownika przedmiotowych wyrobów
(w tym sprawozdawczość), możliwości uzyskania dofinansowania na działania związane z ich usuwaniem
oraz prawidłowego sposobu unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

Uczestnictwo:

Proszę wysyłać zgłoszenie na adres seminarium.azbest@mazovia.pl  zawierające: wybrany termin spotkania (1 z 3), nazwę i adres przedsiębiorstwa/instytucji oraz imię i nazwisko uczestnika.

Na zgłoszenia czekamy do dnia 4 października br. (dla terminu I), 9 października br. (dla terminu II), 23 października br. (dla terminu III).

Ilość miejsc jest ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń!

Dodatkowe informacje udzielane są pod nr telefonu 22 59 79 463.

Plakat