Bezpłatne szkolenie w ramach przygotowania do naboru wniosków

0
53

Stowarzyszenie ,,Między Wisłą a Kampinosem” zaprasza na spotkania informacyjne nt. zasad oceniania i wyboru operacji przez LGD oraz bezpłatne szkolenie przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach poddziałania 19.2  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność’’.

W Gminie Kampinos spotkanie odbędzie się 29 listopada o godzinie 17.00.

progra