Bezprzewodowa sieć coraz bliżej

0
17

43016

Za kilka dni 250 rodzin dostanie na sześć lat darmowy dostęp do internetu, a 50 z nich już otrzymało dodatkowo komputery, wsparcie informatyka i cykl szkoleń m.in. z obsługi stron www oraz poczty elektronicznej.

Właśnie kończy się budowa szerokopasmowej sieci w ramach projektu „Sochaczew Miasto e-Innowacji” w 100% finansowanego przez Unię Europejską. Na jego wdrożenie ratusz pozyskał niemal 2,5 mln zł dotacji. Walka z wykluczeniem cyfrowym to jednak nie wszystko, bo sieć da się wykorzystać na wiele innych sposobów…

Darmowy internet, darmowe komputery
Projekt ma minimalizować zjawisko tzw. wykluczenia cyfrowego, dlatego przystąpić do niego mogły niezamożne rodziny, osoby niepełnosprawne, rodziny zastępcze, osoby powyżej 50 roku życia, ale też najlepsi uczniowie – stypendyści burmistrza osiągający w gimnazjach średnią ocen 5,25, a w szkołach podstawowych 5,50. W ich przypadku kryterium dochodowe było wysokie, znacznie powyżej socjalnego, właśnie po to, by programem objąć jak największą liczbę rodzin. Darmowy internet to dodatkowa forma nagrody za oceny na świadectwie.
– Dla młodych ludzi mających stały kontakt z nowoczesnymi technologiami obsługa komputera to codzienność. Jest jednak wiele rodzin wymagających wsparcia w tym zakresie. 50 z nich podczas szkoleń uczono, jak przeglądać strony WWW, obsługiwać pocztę elektroniczną, edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny. Uczestnicy dowiedzieli się, jak zakładać konta bakowe, porozumiewać się za pomocą popularnych komunikatorów, wyszukiwać oferty pracy – mówi z-ca burmistrza Marek Fergiński.
– Beneficjenci zostali podzieleni na 5 grup, szkolenia trwały 80 godzin, czyli każda z osób uczestniczyła w 16  godzinach szkoleń – wyjaśnia Piotr Kierzkowski koordynator projektu.

Sygnał pokrywa całe miasto
W ramach projektu zbudowano już 3 stacje bazowe, zlokalizowane na terenie Szkoły Podstawowej nr 2, Zespołu Szkół im. F. Chopina w Chodakowie oraz kotłowni PEC przy ulicy Żeromskiego. Takie rozmieszczenie pozwoli na pokrycie 95% obszaru miasta siecią LTE. Ratusz jest właścicielem tej infrastruktury.
– Sieć stwarza nam zupełnie nowe, nieznane dotąd możliwości. Walka z wykluczeniem cyfrowym to tylko pierwszy etap – podkreśla M. Fergiński.

A co w przyszłości?
Od samego początku miasto tak projektowało sieć, aby można ją było wykorzystać także do innych celów.
– Będziemy posiadali nadmiar sygnału internetu, co w przyszłości, bez konieczności rozbudowy pozwoli na wdrażanie kolejnych projektów. Myślę o co najmniej kilku hotspotach w wybranych punktach miasta, o sieci wymiany informacji między szkołami, przedszkolami, zakładami, spółkami i ratuszem. System pozwoli także wysyłać sygnał z kamer do Centrum Monitoringu Miasta, a nawet ustawić na przystankach ZKM tablice świetlne z informacją, za ile minut przyjedzie autobus, na który oczekujemy. Sygnał internetowy pokrywa niemal całe miasto, zatem nawet na najdalszych liniach ten system ma szansę sprawnie i bezawaryjnie działać – mówi z-ca burmistrza Marek Fergiński nadzorujący wdrażanie programu.

Za zaprojektowanie i budowę sieci, dostawę 50 komputerów i szkolenia odpowiada konsorcjum firm Viatelecome Sp.zo.o. i Teleoptics Sp.zo.o. Na zakończenie wszystkich prac ma czas do 31 października.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach sieci priorytetowej 8 – społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki i działania 8.3 – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – einclusion. 

 

Tygodnik „Ziemia Sochaczewska”