Biblioteka Pedagogiczna. Wspomaganie pracy nauczycieli

0
33

6aa

Wspomaganie pracy nauczycieli. Jak to robić? Konferencja dla nauczycieli bibliotekarzy.

1 października  nauczyciele bibliotekarze spotkali się na konferencji zorganizowanej przez  Pedagogiczną Bibliotekę Filię w Sochaczewie. Kierownik Biblioteki – Elżbieta Szczypińska przedstawiła ofertę Biblioteki  oraz zachęciła do udziału w konkursach organizowanych przez placówkę.

Pierwsza część spotkania  dotyczyła wspomagania pracy szkół oraz sieci współpracy i samokształcenia.  Prowadząca Agnieszka Pietryka – kierownik  Zespołu Informacji Pedagogicznej ORE wskazała, jak zorganizować sieć współpracy, jaką rolę w szkole pełni SORE.  Ośrodek Rozwoju Edukacji  to placówka wspierająca  szkołę. Organizuje szkolenia warsztaty i konferencje dla nauczycieli. Na stronie ORE można znaleźć wiele ciekawych propozycji zajęć.  Tu nauczyciel znajdzie gotowe scenariusze i materiały multimedialne.  Na uwagę zasługuje portal wiedzy dla nauczycieli (Scholaris), który jest systematycznie wzbogacany o nowe publikacje i adresowany jest do nauczycieli wszystkich etapów edukacji, a prezentowane zasoby są zgodne z obowiązująca podstawą programową.

Temat drugiej części spotkania to –  Uczeń zdolny w bibliotece. Prowadzące Katarzyna Wiśniewska  i Beata Krajewska  z Poradni Psycholologiczno-Pedagogicznej  w Sochaczewie przybliżyły zebranym zasady  i metody pracy z uczniem zdolnym. Uczeń zdolny to ogromne wyzwanie dla nauczyciela.  To dziecko o szczególnych umiejętnościach oraz wyróżniających je wśród innych cechach charakteru. Szczególne zainteresowania i pasje powinny być rozwijane. Taki uczeń  nie może być pozostawiony bez wsparcia i pomocy ze strony szkoły.  Prowadzące wyjaśniły, czym są zdolności, a co to jest talent. Próbowały odpowiedzieć na pytania, jaki jest uczeń zdolny? Co go charakteryzuje? Czym się wyróżnia wśród rówieśników? Uczestnicy wykonali rysunkowy test twórczego myślenia. Zebrani otrzymali wskazówki jak wspierać i motywować  ucznia zdolnego w rozwoju. Wszyscy otrzymali listę   cech dzieci uzdolnionych oraz  adresy instytucji działających na rzecz takich niezwykłych dzieci.

Wiele ciekawych pomysłów do pracy z uczniem zdolnym można również  znaleźć w książkach dostępnych w  Pedagogicznej Bibliotece Filii w Sochaczewie. Zapraszamy.

Mariola Woźnicka

Biblioteka Pedagogiczna

Od redakcji: Obejrzeliśmy zdjęcia i ciśnie nam się na usta pytanie. Gdzie się podział, tak podobno pożądany, parytet?

1aa 2aa 3aa 4aa 5aa