Biuletyn informacyjny Fundacji Autonomia

0
15

Fundacja Autonomia

Biuletyn informacyjny Fundacji Autonomia

nr 36(176)/2015, 31.12.2015 r.

 

Rada Powiatu Sochaczewskiego przyjęła w dniu 29 grudnia br. uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu sochaczewskiego.

Jak czytamy „celem wprowadzania tejże uchwały jest stworzenie podstaw do przeprowadzania miarodajnych i transparentnych konsultacji społecznych oraz pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców powiatu”. Niestety zasady prowadzenia konsultacji przed przyjęciem uchwały nie zostały skonsultowane z mieszkańcami powiatu. Uchwała nie została jeszcze opublikowana w BIP Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

http://powiat.sochaczew.webstruments.pl/home/newsshow/4114?title=Sesja-budzetowa&tabId=1&filterId=1&sochaczew

 

Burmistrz Sochaczewa ogłosił konsultacje projektów Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Miasto Sochaczew na lata 2016-2020 oraz Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Sochaczew na lata 2016-2018. Konsultacje trwają do 13 stycznia br.

http://sochaczew.pl/AppData/Files/GPWR.pdf

http://sochaczew.pl/AppData/Files/Strategia_RPS.pdf

 

Program współpracy Wojewody Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok

Wspomaganie rozwoju lokalnego i kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego to cele programu współpracy z NGO w 2016 roku. Na jego realizację przewidziano prawie 3,5mln zł. Dokument określa zasady i formy współpracy oraz priorytetowe zadania publiczne.

https://mazowieckie.pl/pl/aktualnosci/aktualnosci/31820,Program-wspolpracy-z-NGO-na-2016-rok.html

 

Sieć Watchdog krytycznie o projekcie ustawy przygotowywanej latami

Sieć Obywatelska Watchdog Polska złożyła opinię do rządowego projektu ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (druk sejmowy nr 141, sejm VIII kadencji), skierowanej obecnie do pierwszego czytania w Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. W sposób krytyczny odniosła się do proponowanych rozwiązań.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1889474.html

 

Dostępność konkursów z funduszy europejskich na lata 2014-2020 dla NGO

Jedną z najbardziej istotnych kwestii, jeśli chodzi o fundusze europejskie, obok możliwości realnego współdecydowania oraz dostępności informacji o funduszach, jest dostępność samych środków unijnych dla organizacji. Na ile mogą startować w konkursach? Czy nie ma barier, które je w jakiś sposób dyskwalifikują lub utrudniają aplikowanie?

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1889382.html

 

Społeczna ocena jakości działania Lokalnych Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich

Jedną z kluczowych kwestii związanych z dostępnością funduszy europejskich jest… dostępność do informacji o nich. Począwszy od kwestii tak podstawowych jak sama świadomość istnienia Punktów Informacyjnych, po możliwość otrzymania informacji, która będzie zrozumiała dla „przeciętnego śmiertelnika”, który być może nie ma dotychczasowego doświadczenia w składaniu wniosków, a przecież powszechna dostępność funduszy jest jednym z kluczowych ich założeń.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1889351.html

 

Wdrażanie funduszy UE 2014-2020 okiem pozarządowców

Wdrażanie tzw. nowej perspektywy 2014-2020, czyli funduszy europejskich po roku 2013 r. idzie już pełną parą – zostały uchwalone wszystkie Programy Operacyjne, ruszyły konkursy. Całość systemu wdrażania funduszy UE jest nieustannie poprawiana, ale już teraz można pokusić się o pierwsze obserwacje i sformułowanie rekomendacji na ich podstawie.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1889123.html

 

Uproszczona księgowość – wciąż nie wiadomo, co z dotacjami!

Od nowego roku najmniejsze organizacje, czyli te których przychody nie przekraczają 100 tys. złotych rocznie, mogą stosować uproszczoną ewidencję. Generalną zasadę wprowadziła zmiana w ustawie o rachunkowości – jej szczegóły poznaliśmy w momencie publikacji rozporządzenia.

http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1889128.html

 

Nowy raport Stowarzyszenia Klon/Jawor: Polskie organizacje pozarządowe 2015

10 pytań o kondycję organizacji pozarządowych w 2015 roku, na które trzeba znać odpowiedź. Stowarzyszenie Klon/Jawor zakończyło siódmą edycję badań „Kondycja sektora organizacji pozarządowych 2015”.

http://fakty.ngo.pl/wiadomosc/1889499.html

 

Kto (nie) chce rozmawiać o zatrudnieniu w organizacjach?

Łamanie kodeksu pracy, mobbing, zmuszanie do wolontariatu, nieumiejętne zarządzanie personelem. To zarzuty, które padają pod adresem organizacji-pracodawców. Czy sektor jest gotowy, aby rozmawiać o sobie jako o pracodawcy? Czy jest gotowy na zmianę sposobu zatrudniania? Jeśli uważasz, że tak, możesz włączyć się w prace Partnerstwa Tematycznego, które w ramach wprowadzania w życie Strategicznej Mapy Drogowej Rozwoju Sektora Obywatelskiego zajmować się będzie warunkami zatrudnienia w organizacjach pozarządowych.

http://nowastrategiasektora.ngo.pl/wiadomosc/1889142.html

 

W zarządach bez zmian? Stałość buduje wiarygodność

GAŁKA: Stałość zarządu może mieć dobry wpływ na funkcjonowanie organizacji czy firmy. Potwierdzają to badania: długość stażu prezesa pozytywnie wpływa na wyniki firmy. Można to zauważyć także patrząc na NGO. Nie sądzę, by trzeba było się zawsze przejmować tym, że w ich zarządach długo zasiadają te same osoby.

http://opinie.ngo.pl/wiadomosc/1889088.html

 

W zarządach bez zmian? Za mało wspieramy liderów

TOMAN: Swoją przygodę zacząłem tak, jak pewnie wielu z nas – członków zarządu. Zakładając organizację, inicjując jej powstanie. Niewiele miałem do powiedzenia, to przyszło naturalnie – jak to w takich sytuacjach bywa. Dziś, po blisko czterech latach, staję przed wyborem: pozostać w zarządzie czy nie?

http://opinie.ngo.pl/wiadomosc/1889601.html

 

Nowelizacja Prawa o stowarzyszeniach w porę

Gdyby nie zmiany w ustawie Prawo o stowarzyszeniach – stowarzyszenia zwykłe mogłyby zostać pozbawione prawa do uczestniczenia w postępowaniach sądowych jako strona. Do takiej praktyki mogło doprowadzić postanowienie Sądu Najwyższego z kwietnia 2015 r., w którym SN stwierdza, że stowarzyszenia zwykłe, jako pozbawione osobowości prawnej, nie mają także zdolności sądowej.

http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1887531.html

 

Nowi w Radzie. Witold Zakrzewski [wywiad]

Witold Zakrzewski do Rady Działalności Pożytku Publicznego (RDPP) kandydował przede wszystkim po to, aby przenieść na jej forum zdanie małych organizacji, które nie zawsze mogą się przebić ze swoimi problemami na szczebel centralny. Prezentujemy sylwetkę kolejnego nowego członka RDPP. Witolda Zakrzewskiego zgłosiła Fundacja OPOR (Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Radioamatorskich).

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1888034.html

 

CSR musi zniknąć

ANTONOWICZ-CYGLICKA: Korporacje projektują świat za publiczne pieniądze bez kontroli i wiążących prawnie standardów działania. W zamian oferują światu CSR, który nie promuje biznesu nieszkodzącego ludziom i środowisku, a tylko odwraca uwagę od niewygodnych aspektów jego działalności.

http://opinie.ngo.pl/wiadomosc/1888445.html

 

Dlaczego wolontariat rodzinny jest skazany na sukces? Publikacja podsumowująca II edycję Programu [patronat ngo.pl]

Wolontariat rodzinny staje się od kilku lat – m.in. dzięki programowi Fundacji PZU i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce – coraz popularniejszy, choć z pewnością dopiero zalśni pełnią blasku wśród innych barw wolontariatu. To, że tak się stanie, jest pewne, a wynika to z atutów tej formy wolontariatu, wartości dodanej powstającej dzięki społecznej pracy osób połączonych więzami rodzinnymi.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1889160.html

 

Jak zaplanować komunikację z darczyńcami w 2016 roku?

Zbliża się koniec roku, więc czas zastanowić się nad planem pozyskiwania darczyńców na kolejny. Początek roku to zazwyczaj wysyłanie maili do potencjalnych darczyńców, informowanie w mediach społecznościowych o naszej organizacji czy reklamowanie w internecie. Robimy to, ponieważ wiemy, że ten okres jest jednym z najlepszych do pozyskiwania ofiarodawców. Jednak warto zrobić sobie chwile przerwy i pomyśleć o noworocznym planie.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1889136.html

 

Dziękujemy za uwagę, a po więcej bieżących informacji z życia sektora pozarządowego powiatu sochaczewskiego zapraszamy na stronę Fundacji Autonomiawww.fundacjaautonomia.org i na https://www.facebook.com/fundacja.autonomia.