Biuletyn informacyjny Fundacji Autonomia

0
67

Fundacja Autonomia

Biuletyn informacyjny Fundacji Autonomia

nr 1(177)/2016, 08.01.2016 r.

 

Pierwszy w powiecie sochaczewskim konkurs ofert dla organizacji pozarządowych już ogłoszony (niestety brakuje jeszcze jednego programu współpracy, czekamy na informację o przyjęciu programu przez Gminę Iłów): liderem rankingu na najszybciej ogłaszane konkursy zostaje Gmina Nowa Sucha. Czekamy na dalsze medalowe pozycje oraz na pozostałych maruderów. Nabór ofert w Gminie Nowa Sucha na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu trwa do 25 stycznia.

http://www.bip.nowasucha.pl/index.php?id=336

 

Wojciech Kaczmarczyk pełnomocnikiem rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego i równego traktowania

Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński poinformował, że do obowiązków nowego pełnomocnika należeć będą kwestie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i równego traktowania.

https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/wojciech-kaczmarczyk-pelnomocnikiem-rzadu-ds-spoleczenstwa-obywatelskiego-i.html

 

Konkurs w PO IiŚ: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – jako Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2014-2020 – ogłasza konkurs w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Nabór wniosków potrwa od 1 lutego do 31 marca 2016 r.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1890492.html

 

Praca nad stoczniową serią wydawniczą o budżecie partycypacyjnym zakończona!

Stocznia zachęca do zapoznania się z czterema praktycznymi publikacjami, które składają się na mini-serię o budżecie partycypacyjnym (BP). Dzięki ich lekturze można zapoznać się ze standardami BP,  zyskać cenne wskazówki na temat rozwiązań na poszczególnych  etapach procesu, dowiedzieć jak ewaluować  przebieg BP i dowiedzieć jakie rozwiązania technologiczne zastosowano na świecie, aby wspierać ten mechanizm partycypacyjny.

http://partycypacjaobywatelska.pl/praca-nad-stoczniowa-seria-wydawnicza-o-budzecie-partycypacyjnym-zakonczona/

 

Nowa publikacja „Konsultacje okiełznane”

Nowa publikacja Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w przekrojowy sposób pokazuje, jak podchodzić do tworzenia lokalnych regulaminów konsultacji społecznych.

„Konsultacje okiełznane” zawierają opisy doświadczeń z prowadzenia procesów partycypacyjnych z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi i urzędnikami z siedmiu miast w Polsce, w których trwały prace nad regułami konsultacji w ramach projektu „Konsultacje z zasadami”. Pracę wieńczyły regulaminy konsultacji oraz dodatkowo szczegółowe procedury. Na publikację składają się cztery części: „Konsultacje okiełznane”, „Kanon Lokalnych Konsultacji Społecznych”, „Regulaminy i procedury” oraz „Narzędziownik”.

http://partycypacjaobywatelska.pl/nowa-publikacja-konsultacje-okielznane-2/

 

Wychowywać do aktywności obywatelskiej [wywiad]

O 1%, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, przyszłości Rady Działalności Pożytku Publicznego i wyzwaniach dla organizacji pozarządowych w 2016 r. – rozmawiamy z Krzysztofem Michałkiewiczem, wiceministrem rodziny, pracy i polityki społecznej, który odpowiada m.in. za Departament Pożytku Publicznego.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1889955.html

 

Owsiak: Psy szczekają, karawana jedzie dalej [wywiad]

Jedni nas kochają, drudzy nie życzą nam najlepiej. Ale my jesteśmy organizacją apolityczną, gramy dla wszystkich, a sprzęt, który kupujemy, pomaga również tym, którzy nas nie lubią – mówi Jurek Owsiak na kilka dni przed 24. Finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1890142.html

 

Akredytacja OWES została unieważniona

31 grudnia Minister Rafalska podpisała zarządzenie, zgodnie z którym wszystkie podmioty, które uzyskały status akredytowanego OWES tracą ten status.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1890329.html

 

Cofnięcie akredytacji OWES spowoduje chaos

MIŻEJEWSKI: Nieznane są ani intencje, ani zamierzenia związane z decyzją o cofnięciu akredytacji OWES. Wiadomo natomiast, że czeka nas chaos. Scenariusze dalszego rozwoju sytuacji są różne – niektóre czarne.

http://opinie.ngo.pl/wiadomosc/1890508.html

 

Polska silna społeczeństwem obywatelskim

Szkoła – miejsce nauki, wychowania, życia, pracy? Czy system oświaty odpowiednio przygotowuje młode pokolenie do bycia świadomym, zaangażowanym i wrażliwym obywatelem? Te pytania są szczególnie bliskie dla tworzącego się właśnie partnerstwa tematycznego: Działania na rzecz wprowadzenia rzetelnej edukacji obywatelskiej do systemu edukacji formalnej (szkolnej), w ramach wdrażania Strategicznej Mapy Drogowej Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

http://nowastrategiasektora.ngo.pl/wiadomosc/1889762.html

 

Czy możliwa jest zmiana celu zbiórki publicznej?

Cel zbiórki publicznej ucieka Wam sprzed oczu? Został zrealizowany, zanim zebraliście pieniądze lub dary? Spokojnie, można go zmienić. Ale tylko w określonych przypadkach – wyjaśnia doradczyni serwisu poradnik.ngo.pl.

http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1885347.html

 

Jasna strona odpowiedzialnego biznesu

GORZKOWSKA: Celem funkcjonowania przedsiębiorców nie powinno być generowanie zysku dla samego zysku. Biznes może przecież wnosić o wiele większy wkład w budowanie wspólnego dobrobytu i rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

http://opinie.ngo.pl/wiadomosc/1890109.html

 

Konflikt interesów urzędnika w komisji konkursowej

Wnioski o dotacje, które spływają na konkursy oceniane przez samorządy oceniają komisje o mieszanym składzie: urzędnicy i przedstawiciele organizacji. Członkowie komisji powinni być bezstronni, aby móc możliwie najobiektywniej ocenić oferty. Co zrobić, jeśli w komisji konkursowej znalazła się osoba, która jest i pracownikiem urzędu, i jest związana z organizacją, która złożyła wniosek? Wątpliwości rozwiewa Monika Chrzczonowicz, doradczyni serwisu poradnik.ngo.pl.

http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1887877.html

 

Spółdzielczość socjalna w sieci dobrych połączeń

Prowadzenie spółdzielni stanowi poważne wyzwanie, ponieważ wciąż większy nacisk kładzie się na wskazywanie na grupę osób, które założyły spółdzielnię bądź w niej pracują, a nie na ich usługi czy produkty – pisze Agnieszka Deja dla portalu Ekonomiaspoleczna.pl.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1890290.html

 

Czy Ministerstwo Zdrowia pozoruje prowadzenie konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi

„Ministerstwo Zdrowia często pozoruje prowadzenie konsultacji społecznych – głównie ze względu na krótki czas tych konsultacji”. „Nawet jeśli konsultacje są przeprowadzane, często mają charakter rytualny – uczestnicy nie otrzymują informacji zwrotnych, ich wyniki nie są opracowywane i w zasadzie trudno stwierdzić, jaki jest ich faktyczny wpływ na ostateczny kształt decyzji”.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1890257.html

 

Jak wykorzystano 1% podatku za 2014 rok

Departament Pożytku Publicznego udostępnił informację na temat wykorzystania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2014 r.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1890157.html

 

Metody prowadzenia konsultacji publicznych i warunki ich stosowania

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów opublikowała ekspertyzę dotyczącą metod, jakie mogą sprawdzać się w trakcie prowadzenia pogłębionych konsultacji publicznych. Materiał zawiera opis kilkunastu metod konsultacyjnych oraz wyjaśnienia dotyczące uwarunkowań, które mogą wpływać na ich dobór i łączenie.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1890105.html

 

Dziękujemy za uwagę, a po więcej bieżących informacji z życia sektora pozarządowego powiatu sochaczewskiego zapraszamy na stronę Fundacji Autonomiawww.fundacjaautonomia.org i na https://www.facebook.com/fundacja.autonomia.