Biuletyn informacyjny Fundacji Autonomia

0
24

Fundacja Autonomia

Biuletyn informacyjny Fundacji Autonomia

nr 4(179)/2016, 29.01.2016 r.

 

Konkurs ofert zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą Nr 149/121/16 z dnia 26 stycznia 2016 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2016 roku w obszarze pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, w obszarze działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w obszarze przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – podobszar działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w formie wsparcia realizacji zadania. Termin składania ofert: 27 stycznia 2016 – 19 lutego 2016

http://www.dialog.mazovia.pl/aktualnosci/szczegoly_wiadomosci/article/konkurs_ofert_na_realizacje_zadan_w_trzech_obszarach_wspolpracy_w.html?cHash=8ab1e72f1f

 

Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2016 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie wsparcia oraz w formie powierzenia realizacji zadania. Termin składania ofert wyznacza się do dnia 26 lutego 2016 r.

http://www.dialog.mazovia.pl/aktualnosci/szczegoly_wiadomosci/article/sport.html?cHash=6fd24ea2d1

 

Konkurs MON: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie powierzenia w zakresie: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (w tym m.in. programy i działania służące organizacji przedsięwzięć w obszarze kultury fizycznej i sportu w Siłach Zbrojnych RP). Termin składania ofert: 22 lutego 2016.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1894320.html

 

Konkursy MON: Realizacja zadań publicznych

Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych. Najbliższy termin składania ofert mija 22 lutego 2016 r.

http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1894318.html

 

Konkurs MRPiPS: „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. Oferty konkursowe należy przesyłać do Wydziału Polityki Społecznej właściwego Urzędu Wojewódzkiego do 26 lutego 2016 r.

http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1894097.html

 

Konkurs MSiT: „Umiem pływać” – dodatkowy nabór

Minister Sportu i Turystyki ogłosił dodatkowy nabór wniosków w ramach programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (FZSdU). Oferty należy składać do 12 lutego 2016 r.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1893653.html

 

Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkania informacyjne

Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na Mazowszu na cykl spotkań informacyjnych. Spotkania odbędą się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz w Delegaturach Urzędu w okresie od 10 do 23 lutego.

http://www.dialog.mazovia.pl/aktualnosci/szczegoly_wiadomosci/article/samorzad_wojewodztwa_mazowieckiego_zaprasza_przedstawicieli_organizacji_pozarzadowych_na_spotkani.html?cHash=0838c555ec

 

Wójt Gminy Sochaczew ogłosił konsultacje propozycji zmian w Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok. Konsultacje trwają do 11 lutego 2016 r.

http://bip.gmina.e-sochaczew.pl/?bip_id=748&cid=550

 

XIV sesja Rady Powiatu Sochaczewskiego, 5 lutego o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w  Sochaczewie ul. Piłsudskiego 65

http://www.powiatsochaczew.pl/home/newsshow/4180?title=Sesja-Rady-Powiatu-w-piatek-5-lutego&tabId=1&filterId=1&sochaczew

 

Posiedzenie Sochaczewskiej Rady Sportu

Urząd Miejski w Sochaczewie informuje, że w dniu 1 lutego 2016 r. o godz. 17:00, w Urzędzie Miejskim w Sochaczewie ul. 1 Maja 16, (sala konferencyjna I piętro), odbędzie się posiedzenie Sochaczewskiej Rady Sportu III kadencji. Głównym tematem spotkania będzie wytypowanie przez członków Sochaczewskiej Rady Sportu, zawodników, trenerów i działaczy sportowych do kolejnej edycji plebiscytu na Sportowca, Trenera i Sochaczewskiego Działacza Sportowego roku 2015.

http://sochaczew.pl/home/www/2816?title=Ogloszenia&filterId=5&tabId=76&pid=2816&sochaczew

 

Wiesz, jak usprawnić współpracę z administracją? Dołącz do partnerstwa

Temat współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną jest istotny z punktu widzenia niejednego stowarzyszenia i fundacji. Dlatego też powstało partnerstwo, skupiające organizacje pozarządowe chcące podjąć działania mające na celu rozwój tej współpracy. Pierwsze spotkanie zaplanowano na 5 lutego 2016 w Warszawie. Do udziału w spotkaniu zapraszamy przedstawicieli wszystkich organizacji, które chcą włączyć się w tego typu działania.

http://nowastrategiasektora.ngo.pl/wiadomosc/1894272.html

 

Razem czy osobno? Sektor pozarządowy sam o sobie

Organizacje pozarządowe coraz częściej kontaktują się ze sobą. Jednocześnie rośnie poczucie konkurencji i konfliktów w środowisku pozarządowym. Wyniki badań pokazują też, że organizacje różnią się w ocenie sektora obywatelskiego jako wspólnoty organizacji.

http://fakty.ngo.pl/wiadomosc/1894418.html

 

Styczeń w NGO. 3 najważniejsze obowiązki

Dla NGO styczeń to czas wielu obowiązków związanych ze starym rokiem i decyzji na nowy rok. Z gąszcza ważnych dla NGO rzeczy wybraliśmy kilka, o których nie można zapomnieć. Pamiętajcie, został tylko tydzień!

http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1893769.html

 

Uproszczona ewidencja? Dobra dla nielicznych

ŚLIWIŃSKI: Wprowadzona przez ostatnią nowelizację ustawy o rachunkowości możliwość prowadzenia Uproszczonej Ewidencji Przychodów i Kosztów może być wsparciem dla bardzo małych organizacji. Tym nieco większym może jednak utrudnić życie. Warto uważać przy podejmowaniu decyzji.

http://opinie.ngo.pl/wiadomosc/1893729.html

 

Finansujesz promocję z 1%? Informuj o tym

Chociaż nie ma jeszcze odpowiedniego rozporządzenia, zarówno organizacje pożytku publicznego, jak i inne podmioty mają obowiązek zamieszczać w programach komputerowych do rozliczania podatku PIT informację o tym, czy program ten umożliwia wybór OPP, czy nie. To samo dotyczy obowiązku informowania o źródle finansowania materiałów promocyjnych OPP.

http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1894704.html

 

Czy istnieje trzeci sektor? Jest szansa na zmianę!

SCHIMANEK: Trzeba budować wewnętrzną tożsamość sektora, poczucie wspólnej misji, wspólnych wartości wszystkich, różnorodnych podmiotów go tworzących. Umożliwia to uświadomienie sobie, po co działamy, a także tworzy silną podstawę do integracji mimo różnorodności.

http://opinie.ngo.pl/wiadomosc/1894537.html

 

NGO jest kobietą

Trzecim sektorem rządzą kobiety? Patrząc na ich liczbę, zdecydowanie tak. W organizacjach pozarządowych odnajdują z reguły bardzo dobrze. Jednak często okazuje się, że samorealizacja kosztuje sporo. Szczególnie, że świat od kobiet wymaga coraz więcej.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1894051.html

 

W Dniu Ochrony Danych Osobowych Fundacja Panoptykon komentuje zmiany w przepisach

W 2016 r. przyjęte zostanie nowe unijne rozporządzenie wprowadzające istotne zmiany w zasadach ochrony danych osobowych. Wspólnej regulacji, która ma wejść w życie w 2018 r., podlegać będą wszystkie podmioty przetwarzające dane obywateli Unii, także firmy z państw trzecich oferujące usługi w Internecie.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1894670.html

 

Warto wspierać finansowo organizacje [infografika]

Jeśli tylko możesz, to na pewno warto wspierać organizacje pozarządowe, np. darowizną na konto, 1 procentem, datkiem do puszki. Każda złotówka się przyda. Pamiętaj też, że dając organizacji darowiznę (przelew na konto na cele pożytku publicznego), możesz skorzystać z odliczenia podatkowego.

http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1022489.html

 

Ustawa o policji. Działacze narażeni na inwigilację

KLICKI: Obrońcy praw człowieka, dziennikarze informujący o nieprawidłowościach, ludzie patrzący władzy na ręce, z natury rzeczy są narażeni na większe zainteresowanie ze strony służb. Na świecie mamy przykłady, nie tylko z państw autorytarnych, ale także demokratycznych, że brak kontroli nad służbami i ich szerokie kompetencje narażają działaczy na inwigilację.

http://opinie.ngo.pl/wiadomosc/1894795.html

 

Dziękujemy za uwagę, a po więcej bieżących informacji z życia sektora pozarządowego powiatu sochaczewskiego zapraszamy na stronę Fundacji Autonomiawww.fundacjaautonomia.org i na https://www.facebook.com/fundacja.autonomia.