Biuletyn informacyjny Fundacji Autonomia

0
23

Fundacja Autonomia

Biuletyn informacyjny Fundacji Autonomia

nr 5(180)/2016, 08.02.2016 r.

 

Piętnasta organizacja dołączyła do grona członków Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego

http://www.popps.org.pl/kolejny-czlonek-popps/

 

Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego, Ambasador konkursu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – Mazowsze Lokalnie na terenie powiatu sochaczewskiego, zachęca do udziału w konkursie i udziela wsparcia w przygotowywaniu wniosków:

http://www.popps.org.pl/fio-mazowsze-lokalnie-nabor-wnioskow/

 

XVI Sesja Rady Gminy Iłów, 16.02.2016 r. o godz.10:00 w Sali GOK Iłów

http://www.ilow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=501:zaproszenie-na-sesj-rady-gminy-w-dn-16022016-r&catid=34:aktualnosci&Itemid=53

 

Wójt Gminy Sochaczew zaprasza do wypełnienia ankiet dotyczących przygotowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Sochaczew na lata 2016-2022

http://bip.gmina.e-sochaczew.pl/?bip_id=749&cid=279

 

Konkurs ofert na realizację zadania pn. „Inicjatywy edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym”

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2016 roku zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pn. „Inicjatywy edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym” w obszarze „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie” w formie wsparcia realizacji zadania.

Termin składania ofert wyznacza się od dnia 5 lutego do dnia 26 lutego 2016 r.

http://www.dialog.mazovia.pl/konkursy_ofert/szczegoly_wiadomosci/article/konkurs_ofert_na_realizacje_zadania_pn_inicjatywy_edukacyjne_w_zakresie_bezpieczenstwa_w_ruchu.html?cHash=8e9d2c7a60

 

Konkurs ofert na realizację zadań w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych”

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2016 roku w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, w formie wsparcia realizacji zadania.

Termin składania ofert wyznacza się od dnia 5 lutego do dnia 29 lutego 2016 roku.

http://www.dialog.mazovia.pl/konkursy_ofert/szczegoly_wiadomosci/article/konkurs_ofert_na_realizacje_zadan_w_obszarze_dzialalnosc_na_rzecz_organizacji_pozarzadowych.html?cHash=03b600e75e

 

Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie „Ochrona i promocja zdrowia”

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w zakresie „Ochrona i promocja zdrowia” w roku 2016, w formie wsparcia realizacji zadania.

Termin składania ofert wyznacza się od dnia 5 lutego 2016 r. do dnia 29 lutego 2016 r.

http://www.dialog.mazovia.pl/konkursy_ofert/szczegoly_wiadomosci/article/konkurs_ofert_na_realizacje_zadan_w_zakresie_ochrona_i_promocja_zdrowia.html?cHash=6ba6a2b63f

 

Konkurs ofert na realizację zadań w obszarze „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie”

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2016 roku zadań publicznych w obszarze „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie”.

Termin składania ofert wyznacza się od dnia 5 lutego 2016 r. do dnia 29 lutego 2016 r.http://www.dialog.mazovia.pl/konkursy_ofert/szczegoly_wiadomosci/article/konkurs_ofert_na_realizacje_zadan_w_obszarze_nauka_szkolnictwo_wyzsze_edukacja_oswiata_i_w.html?cHash=597468430e

 

Konkurs MSiT: Upowszechnianie sportu różnych grup społecznych i środowiskowych

Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs ofert na dofinansowanie – ze środków pochodzących z budżetu państwa – zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2016 r. Oferty należy składać do 19 lutego 2016 r.

http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1895345.html

 

Konkurs grantowy programu RITA – Przemiany w regionie

Fundacja Edukacja dla Demokracji zaprasza do składania wniosków do konkursu grantowego programu RITA – Przemiany w regionie. Wnioski w edycji wiosennej można składać do 15 marca, do godz. 16.00.

http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1896171.html

 

Chcę współpracować ze środowiskiem [wywiad]

– Chciałbym być tym, kto, mając ponad dwudziestoletnie doświadczenie pracy w sektorze, reprezentuje wartości trzeciosektorowe w administracji rządowej – mówi Wojciech Kaczmarczyk, Pełnomocnik Rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego, z którym rozmawiamy między innymi o nowej formule Rady Działalności Pożytku Publicznego, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, jednym procencie, konsultacjach i nadzorze nad organizacjami.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1895427.html

 

Nowi w Radzie. Dariusz Suszyński [wywiad]

Wsparcie i profesjonalizacja organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich, młodzież oraz promowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw – to zagadnienia, którymi chce się zajmować Dariusz Suszyński, kolejny prezentowany przez nas nowy członek Rady Działalności Pożytku Publicznego, zgłoszony przez Związek Młodzieży Wiejskiej.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1892277.html

 

Czyjej infrastruktury potrzebuje trzeci sektor?

Pozarządowe, samorządowe, a może hybrydowe? Do kogo powinny należeć instytucje infrastrukturalne? Pytania te tylko z pozoru wydają się obojętne z perspektywy odbierających wsparcie. Własność determinuje bowiem charakter, zakres i jakość oferty.

http://nowastrategiasektora.ngo.pl/wiadomosc/1896532.html

 

7 kluczowych dokumentów w NGO

Czy macie porządek w obowiązkowych dokumentach NGO? Liderko, liderze, zarządzie organizacji, sprawdźcie, co powinno znaleźć się w segregatorze z kluczowymi dokumentami. I czy są one aktualne. Dzięki temu będziecie działać wiarygodnie i zgodnie z prawem.

http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1894831.html

 

Ostatnie zmiany w prawie: ustawa o pożytku [film]

Nowe obowiązki informacyjne OPP ubiegających się o 1% podatku, zmiany w przepisach dotyczących działalności odpłatnej, uregulowanie obowiązku posiadania BIP przez organizacje pozarządowe. Te i inne nowości, zmiany w obowiązujących przepisach – przypomnij sobie, co zmieniło się w ustawie o pożytku w wyniku nowelizacji z 2015 r.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1892452.html

 

Czy istnieje trzeci sektor? Sił starcza na to, co lokalne

PODURGIEL: Działając w Ełku, mam poczucie, że sił i entuzjazmu starcza nam na to, co lokalne. Jest tak wiele do zrobienia, że nieraz tylko jednym uchem słucham tego, co się dzieje w odległej Polsce, analizując, czy dotyczy to mnie i czy mam na to wpływ.

http://opinie.ngo.pl/wiadomosc/1895393.html

 

Czy istnieje trzeci sektor? Nie można zmuszać do małżeństwa

BOGACZ-WOJTANOWSKA: Trzeci sektor jako wspólnota jest docelowym oczekiwaniem zbiorowej tożsamości, ideą, z którą próbujemy się utożsamiać, do której być może dążymy, bo dostrzegamy jej wartość. Podobnie jak z ideą społeczeństwa obywatelskiego – wiemy, że jest ważna, że potrzebna, ale w praktyce pełna wad i nieosiągalna.

http://opinie.ngo.pl/wiadomosc/1896118.html

 

Crowdfunding jako sposób na dodatkowe finansowanie dla organizacji non-profit

Założeniem crowdfundingu jest finansowanie projektów, celów czy inicjatyw przez społeczność. Wspieranie społecznościowe, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, znane jest od wielu lat i z powodzeniem wykorzystywane jest do finansowania nietuzinkowych pomysłów czy szczytnych celów.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1895319.html

 

Niemcy: Fundraising online w ofensywie

Badania przeprowadzone w Niemczech na ponad 250 organizacjach non profit pokazują: państwo pozostaje głównym darczyńcą i tak pozostanie jeszcze w przyszłym roku, ale wiele organizacji już nabywa więcej niż jedną trzecią darowizn za pośrednictwem Internetu.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/1024885.html

 

Nie tylko Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza. Są jeszcze petycje

GĄSIOR: Oprócz zgłaszania obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej obywatele mogą współtworzyć prawo, wysyłając do parlamentu petycje. Największe szanse na powodzenie mają te petycje, które proponują niewielkie zmiany w prawie, nie generują kosztów i są łatwe do wprowadzenia. Wydaje się to oczywiste. Ale właśnie takie petycje powstają najrzadziej.

http://opinie.ngo.pl/wiadomosc/1895435.html

 

Utracony przywilej zbierania 1%. Co zrobić?

W okresie sprawozdawczym czas jakby przyśpiesza. A niedotrzymanie terminu złożenia sprawozdania OPP ma swoje konsekwencje. OPP, które nie zdążyły ze sprawozdaniem w 2015 roku, nie zostały ujęte w wykazie podmiotów uprawnionych do zbierania pieniędzy z odpisu 1% podatku dochodowego od podatników w 2016 roku. Jak odzyskać utracony przywilej? – odpowiada Helena Romanowska, doradczyni serwisu poradnik.ngo.pl.

http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1894849.html

 

NGO i inernet – często korzystamy, rzadziej dbamy o obecność w sieci

Niemal wszystkie (96%) fundacje i stowarzyszenia w sprawach związanych z prowadzeniem organizacji korzystają z internetu. Coraz więcej organizacji posiada też swoją stronę www. Wciąż jednak ponad jedna piąta (21%) fundacji i stowarzyszeń w ogóle nie jest obecna w sieci. Nie mają one ani swojej strony internetowej, ani profilu na portalu społecznościowym, ani strony w BIP.

http://fakty.ngo.pl/wiadomosc/1895557.html

 

Dziękujemy za uwagę, a po więcej bieżących informacji z życia sektora pozarządowego powiatu sochaczewskiego zapraszamy na stronę Fundacji Autonomiawww.fundacjaautonomia.org i na https://www.facebook.com/fundacja.autonomia.