Biuletyn informacyjny Fundacji Autonomia

0
16

Fundacja Autonomia

Biuletyn informacyjny Fundacji Autonomia

nr 7(182)/2016, 22.02.2016 r.

 

Przedstawiciele organizacji pozarządowych nominowani do tytułu Sochaczewianina Roku

Zachęcamy do głosowania na kandydatów do tytułu Sochaczewianina Roku 2015. Wśród nominowanych znajdziemy kilka osób związanych sochaczewskimi organizacjami pozarządowymi:

http://sochaczewianin2015.sochaczew.pl/

 

Wójt Gminy Młodzieszyn ogłosiła otwarte konkursy ofert na realizację zadań własnych Gminy Młodzieszyn przez organizacje pozarządowe. Oferty można składać do 10 marca br.

http://ugmlodzieszyn.bip.org.pl/?tree=258

 

Wójt Gminy Rybno ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań gminy z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i  dziedzictwa narodowego. Oferty można składać do 3 marca br.

http://rybno.e-sochaczew.pl/media/index.php?pokaz=news&idN=50540&MediumID=194

 

Wójt Gminy Teresin ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych gminy w 2016 roku. Oferty można składać do 7 marca br.

http://bip.teresin.pl/public/?id=145805

 

Konkurs ofert na realizację zadań w obszarze Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację w województwie mazowieckim w 2016 r. zadań publicznych w obszarze Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w formie wsparcia realizacji zadania.

Termin składania ofert wyznacza się od dnia 22.02.2016 r. do dnia 17.03.2016 r.

http://www.dialog.mazovia.pl/konkursy_ofert/szczegoly_wiadomosci/article/konkurs_ofert_na_realizacje_zadan_w_obszarze_ekologii_i_ochrony_zwierzat_oraz_ochrony_dziedzictwa.html?cHash=c57320c661

 

Pomoc Żywnościowa – konkurs dla organizacji partnerskich

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, jako instytucja zarządzająca w systemie realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 (PO PŻ) finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, ogłasza konkurs na wybór uzupełniający organizacji partnerskich o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym celem udziału w dystrybucji żywności dla osób najbardziej potrzebujących i prowadzenia działań towarzyszących.

http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1899294.html

 

Rusza IX edycja konkursu Seniorzy w akcji. Jesteś osobą 60+? Masz pasje i pomysł na działania w swojej społeczności? Masz 18-35 lat i razem z osobą 60+ chcesz rozkręcić międzypokoleniową akcję? Zgłoś pomysł na projekt społeczny. Dopracuj go przy wsparciu ekspertów i zdobądź dotację.

http://www.seniorzywakcji.pl/?a=630

 

Wójt Gminy Rybno ogłosił nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej – zgłoszenia do 25 lutego

http://rybno.e-sochaczew.pl/media/index.php?pokaz=news&idN=50588&MediumID=194

 

XIX Sesja Rady Gminy Młodzieszyn, 24 lutego 2016 r. o godz. 14:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Młodzieszynie

http://mlodzieszyn.pl/xix-sesja-rady-gminy-mlodzieszyn/

 

XV Sesja Rady Gminy Brochów, 25 lutego 2016 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Brochów. W programie sesji m.in. przyjęcie Strategii Rozwoju Gminy na najbliższe lata.

http://brochow.bip.org.pl/pliki/brochow/xv_sesja_rady_gminy_brochow.pdf

 

XVIII sesja Rady Gminy Teresin, 26 lutego 2016 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Teresin

http://bip.teresin.pl/public/?id=52799

 

Sprawdź, jak wypada Twój region: współpraca organizacji z samorządami

Organizacje oceniają jakość współpracy z samorządami raczej pozytywnie, choć widoczne są istotne różnice pomiędzy regionami. Z lepszą oceną jakości współpracy wiąże się zazwyczaj udział organizacji w konsultacjach oraz – co nie powinno dziwić – otrzymywanie od samorządu dotacji na realizację zadań publicznych.

http://fakty.ngo.pl/wiadomosc/1898974.html

 

Zarząd stowarzyszenia się zmienił. Kto podpisuje wniosek o dotację?

W Stowarzyszeniu X prezes i członek zarządu podpisują wniosek na realizację zadania publicznego. Tego samego dnia jest walne zebranie członków, które może wybrać inne osoby do zarządu. Co zrobić, jeśli nastąpi zmiana? Wątpliwości wyjaśnia doradczyni serwisu poradnik.ngo.pl.

http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1895964.html

 

8 rzeczy, o których musi pamiętać każda organizacja [infografika]

Działalność organizacji pozarządowej musi spełniać wiele wymogów wynikających z przepisów prawa oraz z jej statutu. Sprawdź, o czym nie należy zapominać.

http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1894697.html

 

Rok 2016 jest w stosunkach polsko-niemieckim rokiem jubileuszowym

17 czerwca 2016 r. roku mija 25. rocznica podpisania Traktatu, stanowiącego kamień milowy w stosunkach polsko-niemieckich. Traktat tworzył ramy dla pojednania i partnerskiego kształtowania stosunków dwustronnych na płaszczyźnie politycznej, ale również dla różnych form współpracy społeczeństwa obywatelskiego, których korzenie sięgały daleko wstecz, jeszcze okresu sprzed transformacji ustrojowej, i które dopiero wtedy mogły nabrać prawdziwego rozpędu.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1899160.html

 

Sztuka rozkręcania wolontariatu [wywiad]

– Jeżeli wokół jakiegoś miejsca gromadzą się ludzie, którzy chcą oddać mu swój czas, to znaczy, że instytucja jest potrzebna, a to czym się zajmuje – ważne – mówi Marta Kukowska, autorka książki „Przepis na wolontariat”.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1899113.html

 

5 mitów o wolontariacie

PIETROWSKI: Działalność dla frajerów? Nic nie kosztuje? Jest dla młodych, niedoświadczonych? Wokół wolontariatu wciąż krąży wiele mitów. Warto rozprawić się przynajmniej z częścią z nich.

http://opinie.ngo.pl/wiadomosc/1896188.html

 

Organizacje u Prezydenta: potrzebna jest kontrola nad służbami specjalnymi [relacja]

Niezależna, zewnętrzna kontrola nad pozyskiwaniem informacji o obywatelach i informowanie ich o tym, że byli inwigilowani – to kluczowe postulaty, o których mówili przedstawiciele koalicji organizacji pozarządowych na spotkaniu w Kancelarii Prezydenta.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1899272.html

 

Raport: samorządy, organizacje i wolontariusze wobec dziedzictwa kulturowego

Raport „Działania organizacji pozarządowych oraz samorządów w obszarze dziedzictwa kulturowego: współpraca, potrzeby, zaangażowanie wolontariuszy” jest wynikiem badań przeprowadzonych przez Stowarzyszenie Klon/Jawor na zlecenie Narodowego Instytutu Dziedzictwa w związku z przygotowaniami do uruchomienia programu dotacyjnego „Wolontariat dla dziedzictwa”.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1899368.html

 

Dziękujemy za uwagę, a po więcej bieżących informacji z życia sektora pozarządowego powiatu sochaczewskiego zapraszamy na stronę Fundacji Autonomiawww.fundacjaautonomia.org i na https://www.facebook.com/fundacja.autonomia.