Biuletyn informacyjny Fundacji Autonomia nr 9

0
25

Fundacja Autonomia

Biuletyn informacyjny Fundacji Autonomia

nr 9(184)/2016, 16.03.2016 r.

Sochaczewski Budżet Średnioobywatelski – „dobry pomysł, gorsze wykonanie”
W okresie od września do listopada 2015 r. Stowarzyszenie Bona Fides z Katowic prowadziło monitoring wdrażania budżetu partycypacyjnego w Sochaczewie. „Dobry pomysł, gorsze wykonanie” to cytat z analizy, a wyniki badania pokazują, że „Sochaczewski Budżet Obywatelski” charakteryzuje sporo dobrych praktyk, ale więcej jest błędów czy niedociągnięć, które obniżają jego jakość. Analiza Stowarzyszenia jest kolejnym głosem w dyskusji nad sposobem wdrażania w Sochaczewie idei budżetu partycypacyjnego. Tym razem to zewnętrzny, niezaangażowany lokalnie podmiot ocenił SBO i wskazał rekomendacje do jego poprawienia.
Kilkuletnie działania Fundacji Autonomia przyniosły skutek: Zarząd Powiatu Sochaczewskiego ogłosił konsultacje projektu „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Sochaczewskiego na lata 2016 – 2020″. Konsultacje społeczne są prowadzone w terminie od 4 do 18 marca 2016 roku. Zdaniem Fundacji Autonomia czternastodniowy okres wyłącznie pisemnych konsultacji (brak spotkań, debat, dyskusji, szerokiego informowania społeczności powiatu o prowadzonych konsultacjach) to zdecydowanie zbyt krótko, aby rzetelnie i wszechstronnie ocenić ten kluczowy dla powiatu dokument strategiczny . Ponadto wzmianki o konsultacjach nie ma nawet na stronie internetowej sochaczewskiego Starostwa Powiatowego http://powiatsochaczew.pl/. Co więcej ogłoszenie konsultacji to dopiero pierwsza oficjalna informacja o pracach nad opracowaniem projektu Strategii, a przecież konsultacje społeczne właściwie kończą ten proces.
Wójt Gminy Sochaczew ogłosił nabór jednego kandydata do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2016 r. Nabór trwa do 23 marca.
Konkurs na rozwój młodych organizacji
Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego, ambasador programu FIO-Mazowsze Lokalnie na terenie powiatu sochaczewskiego, zaprasza do udziału w konkursie na rozwój młodych organizacji. Od 7 do 29 marca 2016 r. można składać wnioski o dofinansowanie działań związanych z rozwojem młodych organizacji pozarządowych. Zakup sprzętu biurowego, namiotu, stworzenie strony www, a może remont siedziby… czemu nie! Powiedz tylko, jaki masz na to pomysł i jak to wykorzystasz?
Burmistrz Sochaczewa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Sochaczew z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
Konkurs MSWiA: Ochrona dzieci i młodzieży przed zagrożeniami – przemocą, uzależnieniami
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadnia publicznego: Ochrona dzieci i młodzieży przed zagrożeniami – przemocą, uzależnieniami. Oferty należy składać do 29 marca 2016 r.
Konkurs MSWiA: Realizacja kampanii społecznej dotyczącej edukacji antykorupcyjnej
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadnia publicznego: „Realizacja kampanii społecznej dotyczącej edukacji antykorupcyjnej”. Oferty należy składać do 29 marca 2016 r.
Konkurs MSWiA: Edukacja społeczna na rzecz bezpieczeństwa
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadnia publicznego: Edukacja społeczna na rzecz bezpieczeństwa. Oferty należy składać do 29 marca 2016 r.
VI Sesja Rady Gminy Brochów, 18 marca 2016 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Brochowie
XIX sesja Rady Gminy Teresin, 18 marca 2016 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Teresin
XIV Sesja Rady Miejskiej w Sochaczewie, 22 marca 2016 r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sochaczewie
XVI Sesja Rady Gminy Rybno, 22 marca 2016 roku o godz. 13:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Rybno
Nie taki watchdog straszny
Dziewiątego marca Sieć Obywatelska Watchdog Polska zaprosiła do poznania watchdoga, a właściwie watchdogiń – Moniki Bienias z Czubajowizny i Aliny Czyżewskiej z Gorzowa Wielkopolskiego. W Faktycznym Domu Kultury rozmowę z nimi poprowadził reportażysta, dziennikarz i Ambasador Jawności – Mariusz Szczygieł. Spotkanie było też okazją do rozdania nagród w konkursie dziennikarskim ,,Pozytywnie dociekliwi”.
Pytać władze może każdy
Choć wydaje się to oczywiste, warto o tym przypomnieć, ponieważ spotykamy się ostatnio z opinią, że zgodnie z postanowieniem Trybunału Konstytucyjnego wniosek o udostępnienie informacji publicznej może złożyć tylko obywatel. I to wyłącznie polski obywatel. Nic bardziej mylnego.
Watchdogportal.pl – portal o kontroli obywatelskiej
Watchdogportal.pl to jedyna w Polsce strona www w całości poświęcona zagadnieniom związanym z działaniami strażniczymi. Dowiesz się z niej, czym są i czym zajmują się organizacje i osoby stojące na straży praw człowieka i patrzące władzom na ręce, samodzielnie zamieścisz własne artykuły, a dodając profil w Bazie Inicjatyw Strażniczych, zbudujesz z nami mapę watchdogów w Polsce.
Władza powinna działać jawnie [wywiad]
O przejrzystości w instytucjach publicznych, obywatelach, którzy mogą wpływać na transparentność działań władzy oraz Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska opowiada Kinga Kulik, członkini Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska.
Rekordowy występ WOŚP. 20 milionów złotych więcej niż rok temu
Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy podała wynik zbiórki 24. Finału. Dzięki hojności darczyńców oraz wspólnej pracy ponad 1 600 sztabów na konto Orkiestry trafiły ponad 72 mln zł.
Rusza Obywatelskie Obserwatorium Demokracji
Obywatelskie Obserwatorium Demokracji – wspólna inicjatywa grupy organizacji pozarządowych działających na rzecz poszanowania i ochrony praw człowieka, przejrzystości i odpowiedzialności władz publicznych oraz lepszej jakości stanowionego prawa.
Kto i kiedy wysyła sprawozdania [infografika]
Stowarzyszenia i fundacje zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) powinny co roku sporządzić sprawozdania (finansowe i merytoryczne) oraz złożyć je do różnych urzędów. Niestety, zdarza im się gubić w tych obowiązkach. A mają ich więcej niż niejeden przedsiębiorca.
Działalność gospodarcza – dla wybranych
Prowadzenie działalność gospodarczej pozwala wygenerować zysk na rozwijanie działalności statutowej lub przynajmniej przychód pozwalający na pokrycie kosztów, ale także zwiększający stabilność organizacji. Niestety, analiza wyników z badań Stowarzyszenia Klon/Jawor z ostatnich lat pokazują, że organizacji decydujących się na jej prowadzenie nie przybywa.
Czy fundacja OPP musi mieć organ nadzoru?
Czy fundacja, która stara się o status organizacji pożytku publicznego (OPP), musi mieć wewnętrzny organ nadzoru? Czy tę funkcję może pełnić zarząd fundacji? Wyjaśnia doradczyni serwisu poradnik.ngo.pl.
W wytycznych do projektów brakuje zdrowego rozsądku
SOŁTAN-KOŚCIELECKA: Organizacje w dużym stopniu realizują projekty za pieniądze z dotacji. Muszą wtedy stosować się do wytycznych, które są coraz bardziej biurokratyczne i niekorzystne dla NGO. Część z nich wydaje się niezrozumiała czy nawet sprzeczna z prawem, a już na pewno ze zdrowym rozsądkiem.
Aukcje charytatywne zgodnie z prawem
Polski system prawny nie definiuje „aukcji charytatywnej” i nie daje prostej instrukcji, jak ją zorganizować, a co najważniejsze – właściwie rozliczyć. W praktyce fundacje i stowarzyszenia korzystają z różnych rozwiązań.
Pozarządowe mity i fakty: Czy wszystkie organizacje to fundacje? [infografika]
Stowarzyszeń jest niemal sześciokrotnie więcej niż fundacji. Mimo to obiegowo – i na ulicy, i w mediach, często można usłyszeć, że jest inaczej. Wiele Polek i Polaków myśli, że wszystkie organizacje pozarządowe to fundacje. A tak nie jest! W nowym cyklu „Pozarządowe mity i fakty” portal ngo.pl rozprawia się z obiegowymi opiniami na temat III sektora.
Gminy bez inicjatyw, mieszkańcy bez praw
Od sześciu lat władze samorządowe uniemożliwiają większości z nas korzystanie z mechanizmu inicjatywy lokalnej, dzięki któremu mieliśmy, jako mieszkańcy i mieszkanki, zyskać łatwą metodę współpracy z władzami. Program Masz Głos, Masz Wybór Fundacji Batorego prezentuje opracowanie opisujące problemy z realizacją przepisów dotyczących inicjatywy lokalnej.
Dziękujemy za uwagę, a po więcej bieżących informacji z życia sektora pozarządowego powiatu sochaczewskiego zapraszamy na stronę Fundacji Autonomiawww.fundacjaautonomia.org i na https://www.facebook.com/fundacja.autonomia.