Biuletyn informacyjny Fundacji Autonomia

0
23

Fundacja Autonomia

Biuletyn informacyjny Fundacji Autonomia

nr 11(186)/2016, 14.04.2016 r.

 

Burmistrz Sochaczewa ogłosił konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizowania imprez sportowych, kulturalnych i rozrywkowych na terenie Gminy Miasta Sochaczew w obiektach i na terenach stanowiących własność miasta, jednostek organizacyjnych miasta lub instytucji kultury oraz regulamin korzystania z gminnych stadionów. Konsultacje potrwają od 13 do 27 kwietnia.

http://sochaczew.pl/home/www/5128?title=Konsultacje-spoleczne&filterId=5&tabId=76&sochaczew

http://sochaczew.pl/AppData/Files/1%20-%20Projekt%20uchwały%20imprezy%20sportowe%20i%20kulturalne.PDF

 

Burmistrz Sochaczewa ogłosił konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie miasta Sochaczew w sprawie budżetu Gminy Miasto Sochaczew na rok 2017. Konsultacje potrwają od 13 do 27 kwietnia.

http://sochaczew.pl/home/www/5128?title=Konsultacje-spoleczne&filterId=5&tabId=76&sochaczew

http://sochaczew.pl/AppData/Files/-%20uchwała%20KSP.PDF

 

Najlepszy młody wolontariusz powiatu wybrany

Uczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie, stypendysta starosty sochaczewskiego został laureatem tegorocznej powiatowej edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”.

http://www.powiatsochaczew.pl/home/newsshow/4322?title=Najlepszy-wolontariusz-powiatu-wybrany&tabId=1&filterId=1&sochaczew

 

Zarząd Powiatu Sochaczewskiego ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych, oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych Powiatu Sochaczewskiego w 2016 roku w zakresie przeciwdziałania narkomanii i zjawisku wykluczenia społecznego w formie wsparcia realizacji zadania.

http://www.powiatsochaczew.pl/home/newsshow/4324?title=Ogloszenie-Zarzadu-Powiatu-konkurs-ofert&tabId=1&filterId=1&sochaczew

 

Zarząd Powiatu Sochaczewskiego ogłosił nabór kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2016 roku w zakresie przeciwdziałania narkomanii i zjawisku wykluczenia społecznego

http://www.powiatsochaczew.pl/home/newsshow/4325?title=OGLOSZENIE-ZARZADU-POWIATU-O-NABORZE-KANDYDATOW-DO-KOMISJI-KONKURSOWEJ&tabId=1&filterId=1&sochaczew

 

Mazowiecki Kurator Oświaty ogłosił otwarty konkurs ofert z zakresu organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z terenu województwa mazowieckiego w czasie ferii letnich w 2016 roku.

http://www.kuratorium.waw.pl/pl/kuratorium/wspolpraca-z-ngo/9938,Ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-wypoczynek-letni-2016-r.html

 

Konkurs na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2016 r. ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Oferty należy składać do 15 kwietnia 2016 r.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1906253.html

 

Fundacja Aviva kolejny raz pomoże sfinansować inicjatywy dla rodziców i dzieci

5 kwietnia 2016 r. ruszyła 4. edycja konkursu grantowego Fundacji Aviva „To dla mnie ważne”. Wspieramy w nim rodziców w wychowaniu małych dzieci. Pula grantów to 225 000 zł.

http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1906476.html

 

Konkurs MSZ: „Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej”

Minister Spraw Zagranicznych ogłosił konkurs na realizację zadania publicznego: „Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej – 2016″. Oferty należy składać do 22 kwietnia 2016 r.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1906150.html

 

Dodatkowy nabór wniosków w programie MSiT „Sport Wszystkich Dzieci”

Minister Sportu i Turystyki ogłosił dodatkowy nabór wniosków w ramach programu „Sport Wszystkich Dzieci”. Oferty można składać do 18 kwietnia 2016 r.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1909589.html

 

Dodatkowy nabór do programu MKiDN „Promocja literatury i czytelnictwa: Literatura”

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił dodatkowy nabór do programu Promocja literatury i czytelnictwa priorytet Literatura. Nabór zostanie przeprowadzony w terminie do 16 maja 2016 r.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1909586.html

 

Konkurs MEN: „Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym”

Minister Edukacji Narodowej ogłosiła konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt. „Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym”. Oferty należy składać do 5 maja 2016 r.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1909034.html

 

Zdobądź grant, by zrealizować działania na rzecz natury!

Ruszyła 6. edycja konkursu grantowego w ramach programu Po Stronie Natury. Termin nadsyłania wniosków mija 31 maja 2016 r.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1909286.html?

 

Wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych w Polsce

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do udziału w konferencji, która odbędzie się 21 kwietnia 2016 r., w godz. 11-16, w siedzibie Ministerstwa w Warszawie, ul. Nowogrodzka 1/3/5, sala im. A. Bączkowskiego (nr 107). Rejestracja uczestników rozpocznie się o godz. 10.30.

http://kalendarz.ngo.pl/wiadomosc/1909418.html

 

Greenpeace na ministerstwie środowiska: Cała Puszcza parkiem narodowym

We wtorek rano aktywiści Greenpeace rozwiesili na budynku Ministerstwa Środowiska ogromny transparent z apelem o objęcie całej Puszczy Białowieskiej parkiem narodowym zgodnie z projektem prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Apel do premier Szydło i prezesa partii rządzącej, Jarosława Kaczyńskiego, jest odpowiedzią na karygodne postępowanie ministra Szyszki, który zignorował apele społeczeństwa, organizacji pozarządowych i świata nauki i zgodził się na zwiększenie wycinki w Puszczy.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1909306.html

 

Rzecznik prasowy w NGO

Rzecznicy prasowi to ludzie zderzaki. Im obrywa się, kiedy polityk palnie głupstwo lub firma źle traktuje pracowników, bo to oni są pierwszym kontaktem z mediami. Czy rzecznicy prasowi w organizacjach pozarządowych są w ogóle potrzebni?

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1909527.html

 

Coraz mniej kultury. Dlaczego?

Domeną 13% stowarzyszeń i fundacji jest działalność w obszarze kultury i sztuki. Oznacza to, że nieco mniej organizacji niż jeszcze 3 lata temu wskazuje działalność kulturalną jako główne pole swojej aktywności. Dotychczas branża kulturalna odnotowywała sukcesywny przyrost. Z czego może wynikać ta zmiana?

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1908987.html

 

Nieodpłatna pomoc prawna. Pielęgnujmy system i zgłaszajmy problemy [wywiad]

Rada Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Edukacji Prawnej to organ doradczy Ministra Sprawiedliwości. Powołany został na mocy ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. Rada monitoruje system wsparcia, działający na mocy tej ustawy.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1904242.html

 

Nowelizacja stowarzyszeń. Pełnomocnicy do podpisywania umów z członkami zarządu

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy Prawo o stowarzyszeniach, członkowie stowarzyszeń mogą już zacząć zastanawiać się nad wyznaczeniem pełnomocników podpisujących umowy z członkami zarządu. Wymóg posiadania takiego pełnomocnika zacznie obowiązywać pod koniec maja. O pełnomocnika niełatwo! Jest on wskazywany przez walne zebranie.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1909291.html

 

Fundusz Lokalny łączy sektory [wywiad]

O rzucaniu na głęboką wodę, powodach do dumy i zazdrości, o roli Funduszy Lokalnych opowiada Ewa Bachman, Dyrektor Biura Federacji Funduszy Lokalnych w Polsce.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1901310.html

 

Fundusz Lokalny buduje kapitał społeczny i materialny [wywiad]

O trudnych początkach, roli lidera, oczekiwaniach przerastających możliwości, opowiada Maria Talarczyk, prezes zarządu Fundacji Sokólski Fundusz Lokalny, jedna z ikon polskich funduszy lokalnych.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1901313.html

 

„Marzę o tym, by być sponsorem Funduszu Lokalnego” [wywiad]

Rozmowa Ireny Gadaj ze Stanisławem Baską, prezesem Fundacji Fundusz Lokalny SMK, który przekonuje, że trzy sektory, tzn. biznes, administracja i organizacje pozarządowe, powinny ze sobą znacznie bliżej współpracować.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1908169.html

 

Stowarzyszenie zwykłe. Sprawdź, co się zmieni! [infografika]

W maju tego roku wchodzą w życie zmiany w przepisach dotyczące zasad działania stowarzyszeń zwykłych. Dzięki nowemu modelowi działania będą więcej mogły. W skrócie przypominamy, na czym te zmiany polegają.

http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1903646.html

 

1% – wybierz organizację ze swojego regionu!

Do 2 maja 2016 roku mamy czas na złożenie zeznania podatkowego i wybór organizacji, której przekażemy 1% naszego podatku. Zachęcamy do skorzystania z regionalnych wykazów OPP i wybrania fundacji lub stowarzyszenia działających w Waszym województwie!

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1906255.html

 

Kogo wspierają organizacje „infrastrukturalne”?

Z usług tak zwanych organizacji „wspierających” korzysta 28% polskich stowarzyszeń i fundacji. Ich wsparcie najczęściej trafia do organizacji warszawskich, rzadziej do innych miast, a najrzadziej na wieś. Częściej korzystają też z niego najbogatsze organizacje. Czy wsparcie organizacji „infrastrukturalnych” jest więc dobrze adresowane?

http://fakty.ngo.pl/wiadomosc/1906736.html

 

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych. Znaj rozporządzenie

20 maja 2016 r. wchodzi w życie większość zapisów ustawy o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach. Od tego dnia zaczną obowiązywać m.in. nowe zasady dotyczące tworzenia i prowadzenia stowarzyszeń zwykłych. Najważniejsze z nich już znamy, bo zapisane są w ustawie – pozostałą część dookreśla rozporządzenie.http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1908201.html

 

Czy potrzebne jest „nowe otwarcie”? Zostaliśmy użyci do legitymizacji władzy

DURIASZ-BUŁHAK: Sposób tworzenia Narodowego Programu Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego budzi bardzo liczne wątpliwości. Formuła prowadzonych konsultacji i ton, w jakim się odbywają, każe sądzić, że założenia Programu są jedynie fasadą, a organizacje w praktyce nie są słuchane.

http://opinie.ngo.pl/wiadomosc/1907751.html

 

Czy potrzebne jest „nowe otwarcie”? Nie pamiętam spotkania z takim udziałem władz

KAMIŃSKI: Odpowiadając na to pytanie, muszę się trochę zbuntować. Pytanie to nie powinno paść w dyskusjach pomiędzy organizacjami, bo ma charakter zamknięty (trzeba odpowiedzieć „tak” lub „nie”) i – co gorsza – ustawia nas w szeregu dyskusji politycznych „za” nowym otwarciem lub – jak chcą inni – „za” utrzymaniem demokracji.

http://opinie.ngo.pl/wiadomosc/1908304.html

 

„Nowe otwarcie” wymaga zaufania, pieniędzy i współpracy

SCHIMANEK: Diagnoza jest trafna, istotne jest, aby zaproponować skuteczną terapię. Na razie znamy zapowiedzi kierunków zmian, które trafnie wydają się odpowiadać na zidentyfikowane problemy. Istotne są szczegółowe rozwiązania, a w tym względzie pojawiła się jedynie garść wstępnych propozycji. Już te pierwsze pomysły wywołały kontrowersje.

http://opinie.ngo.pl/wiadomosc/1907197.html

 

Badanie SOF-5 – obowiązek wobec GUS

Główny Urząd Statystyczny co dwa lata przeprowadza badanie wybranych organizacji non-profit. Pytania dotyczą współpracy, zarządzania i działalności informacyjnej. Obecna edycja trwać będzie do 29 kwietnia. Udział w badaniu jest obowiązkowy dla wszystkich wylosowanych organizacji.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1907877.html

 

Stowarzyszenia. Czy wiesz, co zmieni się w maju? [infografika]

Już niedługo zmienią się przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Najważniejsze zmiany to zmniejszenie liczby osób, które są konieczne do założenia stowarzyszenia oraz skrócenie czasu rejestracji. Duże zmiany dotyczą też stowarzyszeń zwykłych. Pytacie? Przypominamy, co się zmieni.

http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1667764.html

 

Dziękujemy za uwagę, a po więcej bieżących informacji z życia sektora pozarządowego powiatu sochaczewskiego zapraszamy na stronę Fundacji Autonomiawww.fundacjaautonomia.org i na https://www.facebook.com/fundacja.autonomia.