Biuletyn informacyjny Fundacji Autonomia

0
21

Fundacja Autonomia

Biuletyn informacyjny Fundacji Autonomia

nr 13(188)/2016, 23.05.2016 r.

 

XVIII Sesja Rady Gminy Iłów, 24 maja 2016 r. o godz.10:00 w sali GOK Iłów

http://www.ilow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=516:zaproszenie-na-sesj-rady-gminy-w-dn-24052016-r&catid=34:aktualnosci&Itemid=53

 

XV Sesja Rady Miejskiej w Sochaczewie, 24 maja 2016 r. godz. 15:00 w sali konferencyjnej UM Sochaczew

http://sochaczew.pl/home/wwwfragment/2829?title=Sesje-Rady-Miejskiej-&filterId=5&tabId=15&sochaczew&fragmentId=674

 

XVII Sesja Rady Gminy Brochów, 25 maja 2016 r. o godz. 10:00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Brochowie

http://brochow.bip.org.pl/pliki/brochow/sesja_25_maja_2016_.pdf

 

Wójt Gminy Brochów ogłosił konsultacje zmian w Programie współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok. Wójt proponuje zwiększenie środków z budżetu gminy na dotacje dla organizacji pozarządowych z kwoty 10000,00 zł do kwoty 54000,00 zł! Czyżby wreszcie miały ruszyć otwarte konkursy ofert w ostatniej gminie z terenu powiatu sochaczewskiego, która jeszcze nigdy nie zlecała swoich zadań do realizacji organizacjom pozarządowym?

http://www.brochow.bip.org.pl/?tree=2106

 

Konkurs ofert na realizację zadań w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”

Zarząd Województwa Mazowieckiego dnia 4 maja 2016 r. uchwałą nr 668/147/16 ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2016 r. w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”, w formie wsparcia realizacji zadania.

Termin składania ofert wyznacza się od dnia 5 maja 2016 r. do dnia 25 maja 2016 r. do godziny 15.00.

http://www.dialog.mazovia.pl/konkursy_ofert/szczegoly_wiadomosci/article/konkurs_ofert_na_realizacje_zadan_w_obszarze_dzialalnosc_na_rzecz_osob_niepelnosprawnych.html?cHash=97e09a5728

 

Zapytaj posła o poglądy

Posłowie i posłanki niechętnie dzielą się informacją na temat swoich poglądów i doświadczeń, dlatego potrzebna jest Twoja pomoc. Wyślij maila do tych, którzy nie wypełnili jeszcze kwestionariusza MamPrawoWiedziec.pl. Dołącz do wydarzenia!

http://watchdogportal.pl/watchdog-article/zapytaj-posla-o-poglady/

 

Weszła w życie nowelizacja stowarzyszeń

20 maja 2016 r., ustawa o zmianie ustawy Prawo o stowarzyszeniach weszła w życie. Aktualne przepisy pokazuje już teraz PORADNIK.NGO.PL. Dla tych, których zmiany zaskoczyły, to ostatni moment, żeby się z nimi w sposób prosty i kompleksowy zapoznać.

http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1916067.html

 

Nowelizacja stowarzyszeń. Zmiany dla organów nadzoru

Zmiany w ustawie Prawo o stowarzyszeniach są przede wszystkim ważne dla osób je zakładających i prowadzących. Ale wpływają także na administrację pełniącą nadzór nad stowarzyszeniami. W jaki sposób?

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1912293.html

 

Nowelizacja stowarzyszeń. 7 zmian ważnych dla organów nadzoru [infografika]

Starostowie (prezydenci miast) pełniący nadzór nad stowarzyszeniami od 20 maja 2016 r. stracieli możliwość opiniowania dokumentów rejestracyjnych stowarzyszeń (np. statutu). Jakie inne zmiany ich dotyczą w związku nowelizacją ustawy o stowarzyszeniach? Obejrzyj infografikę!

http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1913444.html

 

Nowelizacja. Jakie zmiany dla już istniejących stowarzyszeń? [infografika]

Zmiany w ustawie Prawo o stowarzyszeniach są ważne dla stowarzyszeń rejestrowych, a także dla klubów sportowych, uczniowskich klubów sportowych, związków stowarzyszeń powstałych przed 20 maja 2016 r. Sprawdź, co się zmienia, jakie nowe możliwości daje prawo oraz w jakim czasie należy rozważyć zmiany w statucie.

http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1914809.html

 

Jak założyć stowarzyszenie zwykłe [infografika]

Do założenia stowarzyszenia zwykłego nadal będą konieczne co najmniej 3 osoby, można jednak wybrać zarząd i komisję rewizyjną.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1911519.html

 

Stowarzyszenia zwykłe – dotacje są już dla Was!

20 maja 2016 r. weszły w życie zmiany w ustawie – Prawo o stowarzyszeniach. Jedne z ważniejszych dotyczą stowarzyszeń zwykłych. Ułomna osobowość prawna (której wcześniej były pozbawione) daje im nowe możliwości, w tym możliwość korzystania z wielu źródeł finansowania działań. Zobacz, co mogą zrobić trzy osoby, dzięki nowelizacji stowarzyszeń.

http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1916465.html

 

Arkusze do prowadzenia uproszczonej księgowości w Excelu!

Od stycznia 2016 r. organizacje pozarządowe, które spełniają określone warunki, mogą zamiast tradycyjnej księgowości prowadzić uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów. Dla tych, którzy podjęli taką decyzję poradnik.ngo.pl przygotował specjalne, zgodne z Ustawą o rachunkowości, arkusze w Excelu. Wystarczy wypełniać i drukować!

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1911325.html

 

Coraz więcej NGO zajmuje się edukacją

Edukacja i wychowanie to obecnie druga najliczniejsza branża sektora pozarządowego. Działania edukacyjne są podstawowym obszarem działalności dla 15% polskich organizacji. Więcej (34%) jest tylko organizacji „sportowych”, nieznacznie mniej – „kulturalnych” (13%).

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1911682.html

 

Nie chodzi o udogodnienia! Chodzi o równość [wywiad]

– Jeśli ty możesz się wysikać, to człowiek na wózku też ma móc się wysikać. Nie chcemy, żeby ktoś był otwarty. Nie chcemy, żeby ktoś się opiekował. Chcemy, żeby każdy mógł skorzystać tak samo z inwestycji robionych z pieniędzy publicznych – mówią Piotr Todys z Fundacji TUS i Piotr Kowalski z Polskiego Związku Głuchych, z którymi portal ngo.plrozmawia o projekcie „Inwestycje dla wszystkich?”.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1911635.html

 

Sprawy w rękach mieszkańców. Pięć lat budżetów obywatelskich w Polsce

(PAP) Sopot pięć lat temu wprowadził pierwszy w Polsce budżet obywatelski. Taki budżet polega na tym, że samorząd przeznacza część swojego budżetu na realizację pomysłów zgłaszanych przez mieszkańców.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1914089.html

 

Elbanowscy partnerem MEN – FIO, FRDL i FAOW odrzucone

Justyna Suchecka opisuje w „Gazecie Wyborczej” wyniki konkursu na partnera Ministerstwa Edukacji Narodowej w organizowaniu konsultacji nowej ustawy oświatowej. Na początku roku podobny konkurs wygrała Federacja Inicjatyw Oświatowych. Wynik anulowano i w kolejnym naborze zwyciężyła Fundacja Rzecznik Praw Rodziców, kierowana przez Karolinę i Tomasza Elbanowskich.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1914223.html

 

Fundusz Lokalny musi współpracować z partnerami [wywiad]

– Trzy sektory: biznes, administracja i organizacje pozarządowe, powinny ze sobą znacznie bliżej współpracować – przekonuje Stanisław Baska, prezes Fundacji Fundusz Lokalny SMK.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1908169.html

 

NGO nie są sposobem na oszczędności [wywiad]

– Jeżeli ktoś powierza organizacji prowadzenie schroniska dla zwierząt i mówi: „kiedyś kosztowało nas 2 miliony rocznie, to poszukajmy kogoś, kto zrobi to za milion”, to jest to chore. NGO nie są instytucjami wspierającymi budżet samorządów, dzięki którym można szukać oszczędności – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni.http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1915032.html

 

Maróz 2016. Wykąpać się w morzu pomysłów [wywiad]

– Najważniejsze jest, by tworzyć miejsce wymiany idei i inspiracji. Także tych służących otwarciu się organizacji na wspólnotę – mówią Justyna Duriasz-Bułhak i Marta Szymczyk z okazji jubileuszowego, 15. Ogólnopolskiego Spotkania Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich w Marózie, które odbyło się pod hasłem „Na światło dzienne”.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1915685.html

 

Człowiek w erze cyfrowej? Michał Boni o konferencji „Sektor 3.0″ [patronat ngo.pl]

Problemy postawione w tegorocznej edycji „Sektora 3.0″ są kluczowe dla wielkiej cyfrowej zmiany – w przeddzień konferencji Sektor 3.0 przekonuje Michał Boni.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1915680.html

 

Czy dziennikarz ma prawo do klauzuli sumienia? Medialne wysłuchanie publiczne [relacja]

(PAP) Skrajne opinie padały podczas wysłuchania publicznego dotyczących tzw. dużej ustawy medialnej. Zdaniem jednych projekt zawiera niekonstytucyjne zapisy i robi z mediów publicznych łup jednej opcji. Inni oceniali, że nie idzie on dość daleko ws. dekomunizacji i roli wartości chrześcijańskich.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1915842.html

 

Współpraca resortów siłowych (MON, MSWiA) z organizacjami pozarządowymi

– Trendy, jakie obecnie obserwujemy w promowaniu organizacji proobronnych, aż determinują konieczność podania klarownych i czytelnych zasad współpracy resortu z III sektorem. Tego zakresu jednak na próżno szukać – swoim refleksjami nad współpracą resortów „siłowych” z organizacjami pozarządowymi dzieli się nasz czytelnik Sławomir Dębski z Zagłębiowskiego WOPR.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1915325.html

 

Forum Pełnomocników. Czy rząd usłyszy samorząd?

Relacje w trójkącie rząd – samorząd – organizacje pozarządowe – ten temat zdominował IX Ogólnopolskie Forum Pełnomocników, które odbyło się 18 maja w Warszawie. Było tak za sprawą obecności na Forum Pełnomocnika Rządu ds. Społeczeństwo Obywatelskiego, Wojciecha Kaczmarczyka. Mimo merytorycznej dyskusji, zabrakło konkretnych deklaracji.

http://nowastrategiasektora.ngo.pl/wiadomosc/1916256.html

 

Gminy aktywne społecznie. Ranking mojapolis.pl i Wspólnoty

W których gminach działa najwięcej fundacji i stowarzyszeń, a w których obywatele chętnie głosują w wyborach? Które gminy wspierają organizacje pozarządowe, a gdzie odbywa się najwięcej zbiórek publicznych?

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1916404.html

 

Ekologia dotyczy nas bezpośrednio

BOŻEK: Przestajemy być postrzegani jako „eko-terroryści”, bo ekologia dla wielu ludzi okazała się nagle czymś bardzo konkretnym – to nie są opowieści szalonych działaczy, tylko od tego zależy to, czy będą mogli otworzyć okno w swoim domu. To dotyczy ich życia, ich zdrowia, a to ludzi interesuje.

http://opinie.ngo.pl/wiadomosc/1916259.html

 

Sektor 3.0 za nami, głód wiedzy został zaspokojony! [patronat ngo.pl] [relacja]

Sektor 3.0 minął zdecydowanie zbyt szybko, ale tak to już jest z intensywnymi wydarzeniami. Spójrzmy na spokojnie, co dały nam te dwa pełne zaangażowania i działania majowe dni!

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1916375.html

 

Dziękujemy za uwagę, a po więcej bieżących informacji z życia sektora pozarządowego powiatu sochaczewskiego zapraszamy na stronę Fundacji Autonomiawww.fundacjaautonomia.org i na https://www.facebook.com/fundacja.autonomia.