Biuletyn informacyjny Fundacji Autonomia

0
50

Fundacja Autonomia

Biuletyn informacyjny Fundacji Autonomia

nr 16(191)/2016, 29.06.2016 r.

 

POPPS ogłosił konkurs grantowy w ramach Działaj Lokalnie

Wystartował pierwszy konkurs grantowy programu Działaj Lokalnie w powiecie sochaczewskim. Celem konkursu jest wsparcie finansowe organizacji i grup nieformalnych, mających ciekawe pomysły na projekty inicjujące aktywność i współpracę mieszkańców

z małych miejscowości. Ogłoszenie konkursu było możliwe dzięki wsparciu finansowemu darczyńców – przedsiębiorców i osób fizycznych z terenu powiatu sochaczewskiego.

Do udziału w konkursie uprawnione są organizacje pozarządowe i grupy nieformalne z gmin Brochów, Iłów, Nowa Sucha, Gmina Miasto Sochaczew, Gmina Sochaczew, Rybno, Teresin i Młodzieszyn.

Kwota dofinansowania projektów – do 3000 zł.  Komisja konkursowa wybierze kilka najciekawszych projektów, spełniających oczekiwania i warunki regulaminu konkursu.

Termin składania wniosków – od 15 czerwca do 15 lipca 2016 roku za pośrednictwem generatora wniosków. Szczegóły na stronie:

http://www.popps.org.pl/dzialaj-lokalnie-oglaszamy-konkurs-grantowy

 

Burmistrz Miasta Sochaczew ogłosił pierwszy etap konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasto Sochaczew na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Propozycje do projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Miasto Sochaczew na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” można składać do dnia 2 września 2016 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Sochaczewie ul. 1 Maja 16 lub drogą elektroniczną na adres organizacje.pozarzadowe@sochaczew.pl.

Druki ankiety do konsultacji są do pobrania w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Sochaczewie ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew

http://sochaczew.pl/home/www/2965?title=NGO-konsultacje&filterId=5&tabId=76&sochaczew

 

Program współpracy Wojewody Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi w 2017 r. – I etap konsultacji

Pełnomocnik Wojewody Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza do współtworzenia programu współpracy Wojewody Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 r.

Uwagi można zgłaszać umieszczając je w tabeli i przesyłając na adres: nsady@mazowieckie.pl do 31 sierpnia br.

https://mazowieckie.pl/pl/dla-klienta/ngo/aktualnosci/32623,Program-wspolpracy-Wojewody-Mazowieckiego-z-organizacjami-pozarzadowymi-w-2017-r.html

 

Zarząd Powiatu Sochaczewskiego ogłosił konsultacje społeczne projektu „Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu Sochaczewskiego”

http://www.sochaczew-powiat.bip.org.pl/?tree=1343

 

Granty na konsultacje planów miejscowych

Fundacja Wspomagania Wsi zaprasza samorządy gminne do udziału w projekcie „Nasza przestrzeń. Konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach”.

http://witrynawiejska.org.pl/strona-glowna/fundusze/item/45637-granty-na-konsultacje-planow-miejscowych

 

Watchdogi. Euforia angażowania

Zmiana wizerunku zajęła watchdogom dwa lata. Z niedostępnych i dalekich ludziom instytucji eksperckich stały się otwartymi NGO, które chętnie dzielą się wiedzą.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1921237.html

 

Koniec prasy prowadzonej przez samorząd?

Po interwencji RPO – MSWiA oraz Ministerstwo Kultury chcą zmian w prawie prasowym.

Rzecznik Praw Obywatelskich zaapelował w maju do ministra Mariusza Błaszczaka o podjęcie działań w celu zaprzestania przez władze lokalne prowadzenia prasy. MSWiA zgodziło się z opinią przedstawioną przez Adama Bodnara, ale stwierdziło, że obecne przepisy nie wykluczają działalności wydawniczej prowadzone przez samorząd. Zdaniem resortu sprawą powinno się zająć Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wiceminister kultury Jarosław Selin potwierdził w rozmowie z Dziennikiem Gazeta Prawna, że należy zmienić przepisy w ustawie Prawo prasowe.

http://watchdogportal.pl/watchdog-article/koniec-prasy-prowadzonej-samorzad/

 

Dwa stowarzyszenia, dwie ewidencje: klub sportowy a stowarzyszenie zwykłe [infografika]

Starostwa prowadzą dwie różne ewidencje: klubów sportowych i stowarzyszeń zwykłych. Różne są też prawne zasady działania klubów sportowych i stowarzyszeń zwykłych. Sprawdź, w czym są do siebie podobne, a czym się różnią. Różnic jest dużo – obejrzyj infografikę!

http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1921156.html

 

Jednolity plik kontrolny – czy organizacje mają się czego bać? I kiedy?

Jednolity plik kontrolny to tajemniczy obowiązek dotyczący podmiotów prowadzących swoją księgowość w programach komputerowych. Obowiązek wchodzi w życie 1 lipca 2016 r. Za jego niedopełnienie grozi kara. Przewidziano jednak przepisy przejściowe. Nie wszyscy muszą być gotowi już teraz – część podmiotów zacznie się przejmować dopiero w 2018 r. Czy do tych szczęśliwców należą również organizacje pozarządowe?

http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1922069.html

 

Działania NGO na wsi: sportowo, akcyjnie i lokalnie

Główny obszar działania NGO na wsi to sport, turystyka i rekreacja. Wiejskie organizacje często działają akcyjnie albo tylko w niektóre dni, „po godzinach”. Są też mocno skoncentrowane na najbliższym otoczeniu i często kierują swoje działania do własnych członków lub sympatyków.

http://fakty.ngo.pl/wiadomosc/1921945.html

 

Sprawozdania OPP. Błędny raport Grand Thornton szkodzi NGO!

FAOO: Jak wynika z raportu Stowarzyszenia Klon/Jawor, niemal połowa Polaków nie ma żadnego skojarzenia z terminem „organizacja pozarządowa”. Podobna część społeczeństwa uznaje, że fundacje i stowarzyszenia to siedlisko nadużyć i prywaty. Publikacje takie jak nienajlepszy merytorycznie raport Grant Thornton utwierdzają ich w tym krzywdzącym przekonaniu.

http://opinie.ngo.pl/wiadomosc/1921236.html

 

Fundacja OPP składa jedno sprawozdanie merytoryczne

Sezon sprawozdawczy w pełni. Fundacje OPP, pamiętajcie o zmianach z 2015 roku! Zamiast dwóch, składacie jedno sprawozdanie merytoryczne.

http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1921011.html

 

Organizacje turystyczne to nie biura podróży

Wakacje są okazją do podróży po Polsce. Jak często w czasie letnich wypadów korzystamy – świadomie lub nie – z usług organizacji turystycznych? Samo Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (PTTK) zorganizowało w 2015 roku niemal 20 tysięcy wycieczek i imprez plenerowych, w których brało udział około 570 tysięcy osób.

http://fakty.ngo.pl/wiadomosc/1922918.html

 

Uzależnienie czy pomocniczość? Słychać hasła populistyczne i puste

GIERAŁTOWSKA: Dyskusjom na temat finansowania organizacji towarzyszy wiele hipokryzji i obłudy. Udziela się nam wielu dobrych rad, ale nie uwzględnia realiów, w których działamy.

http://opinie.ngo.pl/wiadomosc/1922974.html

 

Rada bogatsza o 13. przedstawicieli sektora [relacja]

Czerwcowe posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego odbyło się z udziałem nowych członków – przedstawicieli III sektora w Radzie. Nowi członkowie zostali powołani 17 czerwca 2016 r. Rada ma nadzieję, że ich uczestnictwo w pracach zwiększy reprezentatywność tego ciała. Zasilą również osobowo stałe i doraźne zespoły problemowe Rady, które między posiedzeniami wykonują większość „czarnej roboty”. Ilość i waga omawianych w zespołach spraw pokazuje, że takie wsparcie bardzo im się przyda.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1922517.html

 

Powołano nowych członków Rady Działalności Pożytku Publicznego

Decyzją Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Pani Elżbiety Rafalskiej, 17 czerwca 2016 r. powołano 13 nowych członków Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji, reprezentujących organizacje pozarządowe.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1922485.html

 

Dziękujemy za uwagę, a po więcej bieżących informacji z życia sektora pozarządowego powiatu sochaczewskiego zapraszamy na stronę Fundacji Autonomiawww.fundacjaautonomia.org i na https://www.facebook.com/fundacja.autonomia.