Biuletyn informacyjny Fundacji Autonomia

0
43

 

Biuletyn informacyjny Fundacji Autonomia

nr 18(193)/2016, 29.07.2016 r.

 

Konkurs Działaj Lokalnie rozstrzygnięty! Będzie się działo!

Po raz pierwszy w powiecie sochaczewskim, Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego – Afiliowany Ośrodek Działaj Lokalnie, wsparło finansowo projekty złożone w I edycji konkursu Działaj Lokalnie.

Lista dofinansowanych projektów przedstawia się następująco:

  • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Iłowskiej – Magia olenderskich powideł;
  • Uczniowski Klub Sportowy Feniks Rybno – Rybno aktywne będzie pozytywne;
  • Grupa nieformalna Klub Na Obcasach – Zręczne ręce – warsztaty twórcze rękodzieła artystycznego;
  • Grupa nieformalna Kobiety z Wólki i Olszowca – Nauka nie idzie w las, na naukę znajduj czas;
  • Grupa nieformalna Wesoła Chata – Pogadamy Podziergamy – spotkania przy szydełku.

http://www.popps.org.pl/konkurs-dzialaj-lokalnie-rozstrzygniety-bedzie-sie-dzialo/

 

Gmina Brochów przystępuje do opracowania „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brochów na lata 2016-2026″. W Programie zostaną ujęte najważniejsze przedsięwzięcia rewitalizacyjne, które będą realizowane w perspektywie kolejnych lat. Program będzie wynikiem wielu szczegółowych opracowań i analiz. Nie może jednak zostać przygotowany bez udziału społeczności lokalnej.

http://brochow.pl/anonimowa-ankieta-dot-gminnego-programu-rewitalizacji-brochow-na-lata-2016-2026/

 

Zoom na Rady Seniorów. Model pracy z radami seniorów

W jaki sposób zachęcić ludzi do tego, aby wzięli odpowiedzialność za swoje lokalne otoczenie, na przykład za park czy skwer? Jak pobudzić ich do działania na rzecz nie tylko najbliższej rodziny, ale również sąsiadów i innych mieszkańców osiedla, miasteczka czy wioski? Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” od 14 lat zajmuje się animacją działań instytucji, lokalnych liderów i organizacji. W tekście przedstawia swój model pracy.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1926575.html

 

Prof. Andrzej Rychard: Polacy bardziej uspołecznieni, niż to się wydaje?

W naszym kraju niełatwo budować kapitał społeczny, który jest podstawą trwałości dobra wspólnego. Chociaż ten rodzaj kapitału nie jest warunkiem wystarczającym, aby tworzyć dobra wspólne, potrzebujemy go jako niezbędnego elementu łączącego. To on powoduje, że jesteśmy zdolni do pracy wspólnotowej, a także do kreowania, utrwalania i pobudzania odpowiedzialności za wartości wspólne.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1926106.html

 

UNESCO: ministerstwo musi niezwłocznie przygotować plan zarządzania Puszczą

Raport IUCN z misji terenowej w Białowieży stwierdza, że zarządzanie Puszczą trzeba dostosować do zasad zapisanych w porozumieniu z UNESCO, czyli pozwolić, by las rozwijał się i zmieniał przy minimalnej interwencji.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1926920.html

 

Strategia komunikacji zewnętrznej dla NGO

Organizacja pozarządowa komunikuje się z otoczeniem na różnych płaszczyznach. Najpopularniejsza jest płaszczyzna międzyludzka i marketingowa, ale to niejedyne obszary, w obrębie których kierujemy przekaz do kogoś z zewnątrz. Warto zastanowić się, w jaki sposób ten przekaz kierować i co mówić, żeby być dobrze odebranym przez drugą stronę.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1927687.html

 

Zmiany w podatkach uderzą w OPP?

MARZEC: Działania rządu sprawiają, że Organizacje Pożytku Publicznego po raz kolejny mogą zderzyć się z problemem utraty wpływów z 1%. O ile poprzedni problem – dotyczący programów do PIT – po uporczywej walce udało się pokonać, o tyle obecny może stać się nie do rozwiązania przez organizacje.

http://opinie.ngo.pl/wiadomosc/1926087.html

 

Ratunku! Nie złożyliśmy sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego w terminie!

Zdarza się, że organizacje pozarządowe nie dotrzymują terminu składania sprawozdań finansowych do urzędu skarbowego. Co można zrobić, jeśli termin na złożenie sprawozdania finansowego do US minął?

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1925832.html

 

NOWOŚĆ! Pakiet startowy. Poradnik dla nowo powstałych organizacji

Zarejestrowaliście stowarzyszenie, fundację w Krajowym Rejestrze Sądowym. Co dalej? O czym powinny wiedzieć osoby kierujące organizacją? Jakie pułapki formalne czyhają na „młode” organizacje? O jakich obowiązkach nie można zapomnieć? Jakie uprawnienia ma organizacja? Tego wszystkiego dowiesz się z „Pakietu startowego”.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1924601.html

 

Forma wniosku o udostępnienie informacji publicznej: wyrok WSA

Ustawa o dostępie do informacji publicznej – jeden z aktów prawnych o podstawowym znaczeniu dla partycypacji publicznej – jest źródłem licznych problemów.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/685425.html

 

Nadszedł czas urlopów, czyli o urlopie w organizacji

Urlop wypoczynkowy to uprawnienie każdego pracownika, zatrudnionego w ramach określonego rodzaju umów – zwykle umowy o pracę. Opisuje go Kodeks pracy: kiedy brać, ile dni, jak udzielać? Warto, żeby te zasady, wcale nie takie proste, zgłębiły również organizacje pozarządowe. PORADNIK.NGO.PL pomaga je poznać!

http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1926573.html

 

Pozarządowe mity i fakty: Czy prezesi organizacji to krezusi? [infografika]

Wiele organizacji działa tylko dzięki pracy wolontarystycznej, nie zatrudnia pracowników. Wśród tych, które zatrudniają przeciętne wynagrodzenie jest niższe niż takie wynagrodzenie w polskiej gospodarce. Faktem jest też, że zarządy większości organizacji składają się tylko z osób, które działają w organizacji bez wynagrodzenia. W cyklu „Pozarządowe mity i fakty” portal ngo.pl rozprawia się z obiegowymi opiniami na temat III sektora.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1901247.html

 

Pozarządowe mity i fakty: Czy organizacje utrzymują się tylko z 1%? [infografika]

Największy udział w budżetach organizacji mają fundusze: samorządowe, rządowe i unijne. Wcale nie 1% podatku dochodowego. 1%, trafiający do organizacji pożytku publicznego, to tylko mała część ich budżetu. W cyklu „Pozarządowe mity i fakty” portal ngo.pl rozprawia się z obiegowymi opiniami na temat III sektora.

http://fakty.ngo.pl/wiadomosc/1901241.html

 

Jak zorganizować zebranie założycielskie stowarzyszenia? Obejrzyj! [film]

Nie wiesz, jak zorganizować walne zebranie założycielskie stowarzyszenia? Z tego filmu dowiesz się tego w 5 minut! Skorzystaj – sprawy organizacyjne staną się prostsze.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1927033.html

 

Dziękujemy za uwagę, a po więcej bieżących informacji z życia sektora pozarządowego powiatu sochaczewskiego zapraszamy na stronę Fundacji Autonomiawww.fundacjaautonomia.org i na https://www.facebook.com/fundacja.autonomia.