Biuletyn informacyjny Fundacji Autonomia

0
36

Fundacja-Autonomia

Biuletyn informacyjny Fundacji Autonomia

nr 20(195)/2016, 24.08.2016 r.

 

POPPS zaprasza na III Jarmark Pozarządowy

Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego zaprasza organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i inne podmioty działające w powiecie sochaczewskim do udziału w Trzecim Powiatowym Jarmarku Pozarządowym, który odbędzie się 11 września w godz. 13:00 – 18:00 na Placu Kościuszki w Sochaczewie. W Jarmarku mogą wziąć udział wszystkie zainteresowane organizacje i grupy, nie tylko członkowie POPPS.

http://www.popps.org.pl/1882-2/

 

Oj, działo się w Wólce Smolanej

21 sierpnia o godzinie 15, mimo siąpiącego deszczu, na wspólnym pikniku integracyjno-edukacyjnym zebrało się liczne grono mieszkańców Wólki Smolanej, Olszowca oraz wsi przyległych. Organizatorem spotkania była Nieformalna Grupa Kobiet z Wólki i Olszowca, która otrzymała dotację w konkursie „Działaj Lokalnie” ogłoszonym został przez Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego.

http://www.popps.org.pl/oj-dzialo-sie-dzialo/

 

Działaj Lokalnie – uroczyste podpisanie umów

18 sierpnia 2016 w sali konferencyjnej w Kramnicach Miejskich w Sochaczewie odbyło się uroczyste podpisanie umów z grantobiorcami Programu Działaj Lokalnie.

http://www.popps.org.pl/1848-2/

 

Konkurs „Mazowieckie Barwy Wolontariatu” już po raz szósty na Mazowszu!

Marszałek Województwa Mazowieckiego serdecznie zaprasza do udziału w kolejnej edycji konkursu „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”. Zgłoszenia kandydatów w konkursie przyjmowane będą do 30 września 2016 r.

http://www.dialog.mazovia.pl/aktualnosci/szczegoly_wiadomosci/article/konkurs_mazowieckie_barwy_wolontariatu_juz_po_raz_szosty_na_mazowszu.html?cHash=dcd40544e4

 

Konkurs grantowy Fundacji BGK „Na dobry początek!”

Rusza już 9. edycja programu grantowego „Na dobry początek!”, którego organizatorem jest Fundacja BGK. Do wygrania aż 450 tys. zł! Do 12 września br. o dotacje mogą ubiegać się fundacje, stowarzyszenia, ośrodki kultury i biblioteki publiczne z siedzibą na terenach wiejskich lub w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców.

https://www.fundacja.bgk.pl/programy/wyrownywanie-szans-edukacyjnych/konkurs-grantowy-na-dobry-poczatek/

 

Regionalny Konkurs Grantowy Programu Równać Szanse 2016! [patronat ngo.pl]

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu Równać Szanse 2016 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Program skierowany jest do organizacji pozarządowych, gminnych domów kultury, bibliotek gminnych oraz nieformalnych grup dorosłych z miejscowości do 20 000 mieszkańców. Termin rejestracji wniosków: do 25 października 2016 r. do godz. 12.00.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1970778.html

 

Konkurs MEN: Środowiskowy program profilaktyki jako systemowe rozwiązania w środowisku lokalnym

Minister Edukacji Narodowej ogłosiła konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt.: Środowiskowy program profilaktyki jako systemowe rozwiązania w środowisku lokalnym ukierunkowane na wspomaganie ucznia w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu. Uruchamianie lokalnych zasobów instytucjonalnych i ludzkich dla wspierania szkół w prowadzeniu skutecznych działań wychowawczych i profilaktycznych.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1970833.html

 

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia” na lata 2016-2020

http://sochaczew.pl/home/www/5128?title=Konsultacje-spoleczne&filterId=5&tabId=76&sochaczew

 

Konkursy. Są nowe wzory ofert, umów i sprawozdań

W 2015 r. miała miejsce nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego. Nowelizacja pociągnęła za sobą konieczność wydania kilku rozporządzeń – przepisów wykonawczych. Na to, które właśnie się ukazało, organizacje pozarządowe czekały najdłużej – ponad pół roku. Ale jest. Zobacz więc, jakie wzory będą teraz obowiązywać w konkursach na realizacje zadań publicznych.

http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1927241.html

 

Czym zajmują się radni w Twojej gminie?

Niemal co czwarty radny w Polsce jest rolnikiem, ogrodnikiem, leśnikiem lub rybakiem. Drugą pod względem liczebności grupę stanowią specjaliści, czyli  m.in. nauczyciele. Czym zajmują się radni w Twojej gminie?

http://samorzad.pap.pl/depesze/temat_dnia/167309/Czym-zajmuja-sie-radni-w-Twojej-gminie-

 

Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020

Ministerstwo Rozwoju opublikowało wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. Ich celem jest ujednolicenie warunków i procedur wdrażania programów operacyjnych na lata 2014-2020 w zakresie projektów realizujących cele rewitalizacji.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1946463.html

 

Wesprzyj rozwój poradnictwa w ngo.pl. Przekaż darowiznę!

Korzystacie z poradnika na ngo.pl? Czytacie teksty o zmianach w prawie, oglądacie infografiki, używacie kalkulatorów, instrukcji i wzorów formularzy? Teraz możecie w prosty sposób pomóc nam w rozwijaniu serwisu poradniczego.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1927812.html

 

Uwzględnianie NGO w testamentach w trakcie Międzynarodowego Tygodnia Pisania Testamentów

W drugim tygodniu września, w sześciu polskich miastach będzie obchodzony Międzynarodowy Tydzień Pisania Testamentów. Wydarzenie, które od wielu lat odbywa się regularnie w kilkunastu państwach świata, do Polski zawita po raz pierwszy. Wszystko za sprawą fundacji Polski Instytut Filantropii i prowadzonej przez nią kampanii edukacyjnej „Dobry Testament”, której celem jest zachęcenie Polaków do pisania testamentów i uwzględniania w nich NGO.

http://kalendarz.ngo.pl/wiadomosc/1966149.html

 

Adam Bodnar – rzecznik nie tylko takich jak my

GRYTA, WĄS: Istotą funkcji RPO jest bycie rzecznikiem praw obywateli. Nie tylko moich/naszych, ale też innych. W tym także tych, z którymi różnimy się światopoglądowo.

http://opinie.ngo.pl/wiadomosc/1970917.html

 

Czym zajmuje się Rzecznik Praw Obywatelskich. Bądź na bieżąco

Biuro RPO zachęca do zaprenumerowania newslettera, informującego o pracy Rzecznika Adama Bodnara.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1963989.html

 

Współpraca z samorządem. Warmińsko-mazurskie organizacje wystawiają piątkę

Najlepiej relacje z władzami lokalnymi oceniają NGO na Warmii i Mazurach. Tam też najczęściej biorą udział w konsultacjach i korzystają z dotacji.

http://fakty.ngo.pl/wiadomosc/1975602.html

 

Na Mazowszu malkontenci czy realiści?

Na Mazowszu, częściej niż w innych regionach, organizacje postrzegają warunki funkcjonowania sektora pozarządowego jako trudne lub problematyczne.

http://warszawa.ngo.pl/wiadomosc/1970139.html

 

Pozarządowe mity i fakty: Czy organizacje nie powinny zatrudniać? [infografika]

Prawie połowa organizacji opiera się tylko na pracy społecznej, bez wynagrodzenia. Ale praca za wynagrodzeniem za rzecz organizacji nie jest zabroniona. Organizacje mogą mieć pracowników. Dzięki nim organizacja może sprawniej działać. W cyklu „Pozarządowe mity i fakty” portal ngo.pl rozprawia się z obiegowymi opiniami na temat III sektora.

http://fakty.ngo.pl/wiadomosc/1901228.html

 

Zobacz w PORADNIK.NGO.PL. Formularze do wyliczania wynagrodzenia pracowników i współpracowników!

Organizacje pozarządowe mogą, tak jak inne podmioty, zatrudniać pracowników. Zlecają im pracę, określone zadania, powierzają funkcje – na podstawie umowy o pracę, ale także na podstawie umów cywilnoprawnych: umowy zlecenie lub umowy o dzieło. Dla organizacji pozarządowych, które chcą prawidłowo i w prosty sposób przygotować rachunki do wskazanych umów, portal ngo.pl przygotował kalkulatory w excelu!

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1911333.html

 

Pozarządowe mity i fakty: Czy organizacje powinny robić wszystko za darmo? [infografika]

Wiele osób utożsamia organizacje z działalnością charytatywną i pracą społeczną, bez wynagrodzenia. Być może dlatego niechętnie dopuszczają myśl, że organizacja mogłaby pobrać opłatę za swoją usługę. Nawet jeśli jest to tylko zwrot kosztów. Nawet jeśli zdrowy rozsądek każe zgodzić się z tym, że wszystko ma jakiś swój koszt. W cyklu „Pozarządowe mity i fakty” portal ngo.pl rozprawia się z obiegowymi opiniami na temat III sektora.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1901233.html

 

Młodzi Polacy o uchodźcach – raport z wynikami badań

Dlaczego młodzi ludzie stanowią największy odsetek Polaków sprzeciwiający się przyjęciu uchodźców. Na to pytanie szukali odpowiedzi autorzy raportu opracowanego przez Stowarzyszenie Interwencji Prawnej.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1976345.html

 

Rodzinne domy pomocy i mieszkania chronione nie tylko dla OPP?

Posłowie przygotowali projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej. Proponuje on naprawę starego błędu, który towarzyszył pierwszym latom obowiązywania ustawy o działalności pożytku publicznego. Błąd ten polega na przypisywaniu organizacjom pożytku roli, której w gruncie rzeczy nie pełniły i nie pełnią.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1928140.html

 

Rządowe wsparcie III sektora. Brakuje przejrzystości, planu i debaty

GUTSZE: Mijają miesiące, „nowe otwarcie” już nie jest nowe, a nadal nie wiadomo, w jakim kierunku zmierza polityka rządu w dziedzinie wspierania społeczeństwa obywatelskiego. Jaka będzie rola Narodowego Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego? Czy FIO nadal będzie najważniejszym rządowym narzędziem wspierania społeczeństwa obywatelskiego, czy może zastąpi je w tej roli Narodowe centrum narciarstwa, wypoczynku i rekreacji?

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1970094.html

 

„Nowe otwarcie”. Pazderski: Trwamy w bezczynności [wywiad]

– Coraz mniej wierzę w to, że można tak nieumiejętnie zorganizować pracę ekspertów. Tak prowadzona nie może do niczego doprowadzić. A jeśli nie jest to kwestia złej organizacji, to trzeba zadać pytanie, czy nie jest to z rozmysłem prowadzone w taki sposób, żeby uzyskać efekt działań pozorowanych, a potem i tak zrobić to, co ma być zrobione – mówi Filip Pazderski w kolejnej rozmowie z członkami Zespołów pracujących przy Pełnomocniku ds. Społeczeństwa Obywatelskiego.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1970276.html

 

Dziękujemy za uwagę, a po więcej bieżących informacji z życia sektora pozarządowego powiatu sochaczewskiego zapraszamy na stronę Fundacji Autonomiawww.fundacjaautonomia.org i na https://www.facebook.com/fundacja.autonomia.