Biuletyn informacyjny Fundacji Autonomia

0
75

Fundacja Autonomia

Biuletyn informacyjny Fundacji Autonomia

nr 21(196)/2016, 08.09.2016 r.

 

POPPS zaprasza na III Jarmark Pozarządowy – już w najbliższą niedzielę

Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego zaprasza do udziału w Trzecim Powiatowym Jarmarku Pozarządowym, który odbędzie się 11 września w godz. 13:00 – 18:00 na Placu Kościuszki w Sochaczewie.

http://www.popps.org.pl/1882-2/

 

Bzura może zostać rzeką roku 2016!

11 kandydatek, a wśród nich Bzura! Od głosów internautów zależy, czy Bzura zostanie rzeką roku 2016. Stowarzyszenie „Nad Bzurą” zachęca do głosowania na stroniewww.rzekaroku.pl! Wszystko w Waszych rękach!

1 września ruszyło głosowanie na Rzekę Roku 2016. Konkurs organizowany jest przez Klub Gaja w ramach programu Zaadoptuj rzekę, którego wieloletnim Partnerem Strategicznym jest Fundacja PKO Banku Polskiego. Głosować może każdy. Wystarczy na stronie rzekaroku.pl odnaleźć swoją rzekę faworytkę i kliknąć przycisk „Głosuj” (ikona kropli wody w prawym dolnym rogu dużego zdjęcia). Następnie potwierdzić oddanie głosu przez kliknięcie linku, który przyjdzie na podany adres e-mail.

Rzeka, która uzyska największą liczbę potwierdzonych głosów zdobędzie tytuł Rzeka Roku 2016 oraz nagrodę – dwie statuetki Rzeki Roku, dla zgłaszającego rzekę oraz dla samorządu, na którego terenie rzeka-laureatka się znajduje. Ambasadorką konkursu jest Beata Pawlikowska.

www.rzekaroku.pl

 

Ogłoszenie o konkursie FIO 2017

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza

– organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zwana dalej „UoDPPioW”), m.in. stowarzyszenia oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze i wspólnoty mieszkaniowe;

– podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1-4 UoDPPioW (w tym spółdzielnie socjalne oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych);

do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2017 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (P FIO).

http://pozytek.gov.pl/Ogloszenie,o,konkursie,FIO,2017,3923.html

 

Spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych w sprawie konkursu P FIO 2017

Wojewoda Mazowiecki zaprasza na spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych. Spotkanie będzie połączone z prezentacją konkursu w ramach Programu FIO z udziałem pracowników Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

https://mazowieckie.pl/pl/urzad/polityka-spoleczna/organizacje-pozarzadow/32936,Spotkanie-informacyjne-dla-organizacji-pozarzadowych.html

 

Trwa nabór do nowej edycji projektu UTW dla społeczności

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” oraz Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności zapraszają do współpracy Uniwersytety Trzeciego Wieku zainteresowane rozwijaniem wolontariatu osób starszych i działaniami na rzecz społeczności lokalnej.

http://kalendarz.ngo.pl/wiadomosc/1987734.html

 

Bo pomysły są od tego… aby realizować je na całego! Nabór do kolejnej edycji akcji Masz Głos

Remonty miejskich plaż, otwieranie świetlic osiedlowych, warsztaty pisania projektów, relacje na żywo z sesji rady i sąsiedzkie festyny – w taki sposób wolny czas spędzają uczestnicy akcji. Wykorzystują oni swoją energię dla dobra otoczenia. Akcja to do tej pory ponad 1800 uczestników i grup z prawie 1000 miejscowości w całej Polsce. Teraz możecie do nich dołączyć i Wy!

http://www.maszglos.pl/2016/08/dolacz-do-akcji-4/

 

Konkurs „Mazowieckie Barwy Wolontariatu” już po raz szósty na Mazowszu!

Marszałek Województwa Mazowieckiego serdecznie zaprasza do udziału w kolejnej edycji konkursu „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”. Zgłoszenia kandydatów w konkursie przyjmowane będą do 30 września 2016 r.

http://www.dialog.mazovia.pl/aktualnosci/szczegoly_wiadomosci/article/konkurs_mazowieckie_barwy_wolontariatu_juz_po_raz_szosty_na_mazowszu.html?cHash=dcd40544e4

 

Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkania informacyjno-konsultacyjne

Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na Mazowszu na cykl spotkań informacyjno-konsultacyjnych. Spotkania odbędą się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (dwukrotnie) oraz w Delegaturach Urzędu w okresie od 14 do 28 września.

http://www.dialog.mazovia.pl/aktualnosci/szczegoly_wiadomosci/article/samorzad_wojewodztwa_mazowieckiego_zaprasza_przedstawicieli_organizacji_pozarzadowych_na_spotkani-1.html?cHash=018205f0a2

 

Konsultacje projektu Programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 8 września do 7 października 2016 r.

http://www.dialog.mazovia.pl/aktualnosci/szczegoly_wiadomosci/article/konsultacje_projektu_programu_wspolpracy_wojewodztwa_mazowieckiego_z_organizacjami_pozarzadowymi.html?cHash=045e9a5716

 

Kim są nasi radni?

W powiecie sochaczewskim większość powierzchni zajmują tereny wiejskie, typowo rolnicze, sadownicze. Stąd też nikogo nie powinno dziwić, iż większość radnych gminnych to rolnicy. Niemal co czwarty radny w Polsce jest rolnikiem, ogrodnikiem, leśnikiem lub rybakiem. Drugą pod względem liczebności grupę stanowią specjaliści, czyli m.in. nauczyciele – wynika z przedstawionych za 2015 rok danych Banku Danych Lokalnych GUS, które przedstawiono m.in. na portalu samorząd.pap.pl. A jak sytuacja wygląda w gminach naszego powiatu? W której z gmin najwięcej rolników zasiada w radach? Sprawdza to Tygodnik Echo Powiatu.

http://echopowiatu.pl/powiat-sochaczewski/kim-sa-nasi-radni/#comment-9966

 

Pełnomocnik Rządu do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza

Stan prac nad Narodowym Programem Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz informacje dotyczące naborów i zasad realizacji projektów w ramach Działania 2.16 PO WER zostaną przedstawione 15 września na konferencji „Społeczeństwo obywatelskie w procesie stanowienia prawa – wsparcie ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój”, organizowanej przez Pełnomocnika Rządu do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego.

http://kalendarz.ngo.pl/wiadomosc/1976480.html

 

Wszystkiego najlepszego, Ustawo!

Równo 15 lat temu Sejm przyjął ustawę o dostępie do informacji publicznej. Co się przez te lata wokół niej wydarzyło? Czy ma swoich opiekunów, fanów i przeciwników? Czy były jakieś punkty zwrotne w jej rozwoju? Sieć Obywatelska Watchdog Polska przedstawia subiektywny wybór faktów.

http://siecobywatelska.pl/wszystkiego-najlepszego-ustawo/

 

Ustawa o dostępie do informacji publicznej – dobra czy zła?

15-lecie ustawy o dostępie do informacji publicznej to dobra okazja do zadania pytania, czy można ją winić za obecne problemy z jawnością w Polsce.

http://siecobywatelska.pl/ustawa-o-dostepie-do-informacji-publicznej-dobra-czy-zla/

 

Społeczeństwo otwarte

Ideą, która przyświecała powstaniu Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska, było zapobieganie korupcji. Stopniowo zaczęli patrzeć na ten problem w kontekście praw człowieka i realizować ideę społeczeństwa otwartego. Dla ilu osób w kraju i zagranicą jest ona na tyle ważna, że są gotowe coś dla niej zrobić? Czy poświęcą czas i pieniądze? To kilka pytań, które warto sobie zadać w tych tak symbolicznych dla Polski dniach przypominających Porozumienia sierpniowe.

http://siecobywatelska.pl/spoleczenstwo-otwarte/

 

Nie pozwolimy odejść Bodnarowi!

POROWSKA: Rzecznik ma bronić naszych praw obywatelskich, nie oglądając się na interesy rządzących. Adamie, dziękuję Ci za odwagę. Jesteśmy z Tobą i nie pozwolimy Ci odejść zbyt wcześnie.

http://opinie.ngo.pl/wiadomosc/1988391.html

 

Bodnar: Organizacje, potrzebuję Waszego wsparcia! [wywiad]

– Żaden Rzecznik nie miałby wystarczającej siły oddziaływania, gdyby nie wsłuchiwał się w głos organizacji. Mam wciąż poczucie, że za mało się z nimi spotykam. Ślubowałem, że będę sumiennie wykonywał swoje obowiązki. I robię to najlepiej, jak potrafię. Ale ciągle mam poczucie, że mógłbym zrobić jeszcze trochę więcej – mówi Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich, w rozmowie podsumowującej rok jego urzędowania.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1988789.html

 

Bodnar w Sejmie: czym się zajmuje rzecznik praw obywatelskich [relacja]

Niejasne prawo spółdzielcze, reprywatyzacja, bezdomność, przewlekłe postępowania sądowe i nadużywanie sankcji administracyjnych wobec przedsiębiorców – rzecznik praw obywatelskich wymienił w Sejmie problemy Polaków w relacjach z państwem. W prawie pustej sali plenarnej posłowie PiS i Kukiz’15 negatywnie ocenili jego sprawozdanie z działalności w 2015 r. Broniły go PO i Nowoczesna.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1988783.html

 

Podszywają się pod KRS. Organizacjo, nie daj się naciągnąć!

Fundacja dostała pismo z informacją, że musi ponieść opłatę w związku ze zmianami, które ostatnio w niej zaszły – konkretnie ze zmianą siedziby. Pismo tłumaczyło, że zmiany te pojawiły się w internecie i w związku z tym organizacja została zobowiązana do poniesienia kosztów. W nagłówku pisma, jako nadawca widnieje… Krajowy Rejestr Sądowny.

http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1988732.html

 

Jak sprawiać, by instytucje kultury lepiej odpowiadały na potrzeby mieszkańców i mieszkanek? [patronat ngo.pl]

Masz czasem wrażenie, że instytucje publiczne to miejsca, które mają z góry narzucaną ofertę i sposób funkcjonowania? Że jako odbiorcy i odbiorczynie ich usług nie mamy na nie żadnego wpływu? A może pracujesz w bibliotece lub domu kultury i zastanawiasz się, dlaczego niewiele osób przychodzi na organizowane przez Ciebie zajęcia? Ekspertki i eksperci akcji Masz Głos podpowiadają, jak mieszkańcy i mieszkanki mogą reformować instytucje kultury.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1988351.html

 

Kiedy można zacząć prowadzić uproszczoną księgowość w NGO?

Od 1 stycznia 2016 roku mniejsze NGO mogą korzystać z uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów. Zatem mogą zrezygnować z prowadzenia pełnej księgowości. Przejście na uproszczoną księgowość należy zgłosić do urzędu skarbowego. Doradczyni serwisu poradnik.ngo.pl wyjaśnia, jak to zrobić i w jakim terminie.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1976525.html

 

Nic nie trwa wiecznie, czyli o zakończeniu działalności stowarzyszenia w PORADNIK.NGO.PL

W polskich regulacjach dotyczących organizacji pozarządowych dominują i zwracają uwagę przepisy wskazujące, jak organizację założyć oraz jak ją prowadzić. Nie jest jednak niczym nadzwyczajnym sytuacja, kiedy działania stowarzyszenia zamierają – i również tę sytuację opisują przepisy. Jak przestać działać zgodnie z prawem? Jak zlikwidować stowarzyszenie? Poradnik.ngo.pl wyjaśnia, jak rozwiązać stowarzyszenie.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1975519.html

 

Facebook czy już Facebóg – 98 faktów, które wie o nas najpopularniejszy serwis społecznościowy

Wiadomo, że Facebook i inne serwisy społecznościowe handlują naszymi danymi z reklamodawcami. Ale czy spodziewaliście się, jaką wiedzę posiadają o nas te platformy?

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1976405.html

 

Co z tą młodzieżą? Młodzi potrzebują wspólnoty i akceptacji

WALKOWSKA-LIPKO: Młodzi wolontariusze MPW wyraźnie tego szukają – chcą spotykać nowych ludzi, rówieśników, z którymi łączą ich te same wartości czy zainteresowania. Jeśli tego nie dostają, jeżeli nie odnajdują się w grupie, to na ogół odchodzą.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1970120.html

 

Co z tą młodzieżą? Wolontariat a edukacja obywatelska

MIKOS: Słowo „wolontariusz” kojarzy nam się od wieków z osobą, która zbiera datki dla biednych ludzi. Czy aby tak jest w rzeczywistości? Kim jest wolontariusz? Za kogo go uważamy? Z ciekawości zapytałam o to moich znajomych. Pewnie domyślacie się, że to, co mi powiedzieli, różniło się od słownikowej definicji wolontariusza. „To taki bezinteresowny pomagier”, usłyszałam. Niestety to fakt, że wiele stowarzyszeń i fundacji tak właśnie wolontariuszy traktuje.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1976159.html

 

Plebiscyt Gwiazda Dobroczynności – czas na zgłoszenia

Osoby znane z mediów i Internetu coraz częściej użyczają swojego wizerunku w kampaniach i akcjach społecznych prowadzonych przez organizacje pozarządowe. Właśnie dla nich powstał Plebiscyt Gwiazdy Dobroczynności. Do 16 września NGO mogą zgłaszać do niego gwiazdy, które z nimi współpracują. Nagrodą w plebiscycie jest tytuł „Gwiazdy Dobroczynności” oraz 5 tys. zł dla wybranej przez gwiazdę organizacji.

http://kalendarz.ngo.pl/wiadomosc/1987090.html

 

Pozarządowe mity i fakty: Czy wszystkie organizacje pomagają chorym dzieciom? [infografika]

Sport, edukacja, kultura – tym zajmuje się najwięcej fundacji i stowarzyszeń. Takie są fakty. A mit? Wyobrażenie Polek i Polaków, że organizacja pozarządowa to przede wszystkim organizacja zajmująca się chorymi dziećmi. Owszem, takich organizacji jest sporo, robią dużo pożytecznych rzeczy, ale nie przeważają. Tym artykułem kończy się cykl „Pozarządowe mity i fakty”, w którym portal ngo.pl rozprawia się z obiegowymi opiniami na temat III sektora.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1901227.html

 

Żywić mają tylko OPP? Senatorowie o wyrzucanej żywności

Senatorowie pracują nad projektem ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności. To dobra wiadomość, bo podobnej kompleksowej regulacji organizacje wspierające ubogich oczekują od lat. Jest to też kontynuacja wcześniejszych starań, których efektem były przepisy ułatwiające przekazywanie darowizn żywnościowych. Jednak kolejny raz ustawodawcy pokazują, że ufają głównie organizacjom pożytku. Czy ma to sens?

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1987500.html

 

Nowy wzór wniosku o dotację

Od 3 września 2016 weszło w życie długo oczekiwane rozporządzenie – przepisy wykonawcze do znowelizowanej ustawy o pożytku.

http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1987987.html

 

Fundusze UE? Nie, dziękuję…

Choć wydaje się, że fundusze unijne to łakomy kąsek (choć może trudny do ugryzienia), to nie wszędzie organizacje starają się o nie z równym zaangażowaniem. W województwach kujawsko-pomorskim i opolskim najmniej organizacji ubiegało się o środki UE i jest zainteresowane pozyskaniem ich w przyszłości.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1987747.html

 

e-GIODO. Organizacja zgłasza zbiór danych

Jak wykorzystać dostępną na stronie internetowej www.giodo.gov.pl platformę e-GIODO? W serwisie PORADNIK.NGO.PL opublikowano właśnie instrukcję. Z nią zrealizujesz jeden z bardziej tajemniczych i frapujących obowiązków, jakie ma organizacja pozarządowa. Administratorzy danych – do dzieła!

http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1988389.html#

 

Dziękujemy za uwagę, a po więcej bieżących informacji z życia sektora pozarządowego powiatu sochaczewskiego zapraszamy na stronę Fundacji Autonomiawww.fundacjaautonomia.org i na https://www.facebook.com/fundacja.autonomia.