Biuletyn informacyjny Fundacji Autonomia

0
38

Fundacja Autonomia

Biuletyn informacyjny

Fundacji Autonomia

nr 22(197)/2016, 27.09.2016 r.

 

Bezpłatne szkolenie Federacji Mazowia w Sochaczewie: Społeczność lokalna – sojusznik czy wskaźnik

Termin: 7-8 października 2016 r., miejsce: Sochaczew, Stacja Muzeum ul. Towarowa 7. Szczegóły i program szkolenia dostępne na stronie: http://www.popps.org.pl/zaproszenie-na-szkolenie-2/

 

Kto pociąga za sznurki w powiecie sochaczewskim?

Podczas III Jarmarku Pozarządowego w Sochaczewie (11 września 2016 r.) Fundacja Autonomia zaprosiła uczestników do zabawy pt. „Powiat sochaczewski – kto tu pociąga za sznurki?”. Chcieliśmy sprawdzić, czy mieszkańcy powiatu znają i rozpoznają osoby, instytucje, organizacje, media czy firmy, mające szczególny wpływ na życie publiczne, gospodarcze i społeczne powiatu. Na pytanie odpowiedziało prawie 50 osób, które najpierw poprzez pociągnięcie za sznurek losowały jedną z sześciu kategorii odpowiedzi.

http://fundacjaautonomia.org/aktualnosc,Kto-pociaga-za-sznurki-w-powiecie-sochaczewskim,113.html

 

Barwny Jarmark Pozarządowy

Letni żar, łagodzony nieco przez strażacki prysznic, stanowił tło dla kilkunastu organizacji pozarządowych (ngo) z powiatu sochaczewskiego, które postanowiły pokazać swój dorobek podczas III Jarmarku Pozarządowego. Oferta stowarzyszeń, fundacji i grup nieformalnych była niezwykle bogata, dzięki czemu każdy mieszkaniec miasta mógł znaleźć coś dla siebie.

http://www.popps.org.pl/barwny-jarmark-pozarzadowy/

 

XIX sesja Rady Powiatu Sochaczewskiego, 29 września o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie

http://powiatsochaczew.pl/home/newsshow/4540?title=Sesja-Rady-Powiatu&tabId=1&filterId=1&sochaczew

 

XXVI sesja Rady Gminy Teresin, 29 września 2016 r., godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Teresin

http://bip.teresin.pl/public/?id=52799

 

XXV Sesja Rady Gminy Młodzieszyn, 30 września 2016 r., godz. 14:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Młodzieszynie

http://mlodzieszyn.pl/30-09-2016-xxv-sesja-rady-gminy-mlodzieszyn/

 

XXIII Sesja Rady Gminy Iłów, 17 października 2016 r., godz. 10:00 w sali GOK Iłów

http://www.ilow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=558:zaproszenie-na-sesj-rady-gminy-w-dn-17102016-r&catid=34:aktualnosci&Itemid=53

 

Przestrzeń dla partycypacji – projekt wspierający samorządy w konsultowaniu dokumentów planistycznych przy aktywnym udziale mieszkańców

Konsultacje społeczne dokumentów planistycznych są dla gmin obowiązkowe – mówi o tym ustawa z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jednak prace związane z ich postawaniem są często procesem trudnym zarówno dla mieszkańców, jak i realizujących je urzędników. Problemem jest zwykle to, że konsultacje pojawiają się późno, kiedy gotowy i zaopiniowany jest już projekt planu miejscowego. Biorąc udział w projekcie „Przestrzeń dla partycypacji” gminy będą mogły przeprowadzić konsultacje, które zapewniają, że mieszkańcy włączają się w prace nad dokumentem planistycznym od samego początku. Takie działanie umożliwia lepsze poznanie oczekiwań i potrzeb lokalnej społeczności, może przyspieszyć procedury i znacznie obniżyć ryzyko późniejszych konfliktów.

http://partycypacjaobywatelska.pl/przestrzen/o-projekcie/

 

Trwa konkurs FIO 2017

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiła otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2017 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (P FIO). Najbliższy termin składania ofert mija 3 października 2016 r.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1988572.html

 

Fundacja Edukacja dla Demokracji zaprasza do składania wniosków do konkursu grantowego programu RITA

Fundacja Edukacja dla Demokracji zaprasza do składania wniosków do konkursu grantowego programu RITA – Przemiany w regionie. Wnioski w edycji jesiennej można składać do 14 października, do godz. 16.00.

http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1989849.html

 

Fundusz Natalii Partyki po raz drugi przyzna stypendia sportowe

Fundusz Natalii Partyki w partnerstwie z siecią Biedronka uruchomił II edycję programu stypendialnego dla młodych zdolnych sportowców borykających się z trudnościami w rozwoju kariery. Ten wyjątkowy program wspiera młodych, utalentowanych ludzi, którzy szukają dofinansowania treningów lub startu w zawodach. Każde stypendium w ramach funduszu to 10 000 na realizację jasno sprecyzowanych celów sportowych.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1989752.html

 

„Mały OFIP” już w październiku! Weź udział! Zabierz głos! Miej wpływ!

Będzie mowa o tym, w jakim kierunku zmierza obecnie III sektor, o współpracy z rządem oraz o aspektach prawnych. Jeśli któryś z powyższych tematów jest dla Ciebie interesujący, to nie możesz przegapić konferencji, która obędzie się 20-21 października 2016 r., będącej jednocześnie ważnym wydarzeniem przygotowującym nas wszystkich do VIII Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych (wrzesień 2017 r.).

http://nowastrategiasektora.ngo.pl/wiadomosc/1990069.html

 

Jak realizować projekty rewitalizacyjne?

Czym jest rewitalizacja w nowym okresie programowania? Na to pytanie odpowiadali reprezentanci Zespołu ds. Rewitalizacji z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego podczas spotkań w ramach projektu realizowanego przez Województwo Mazowieckie we współpracy z Ministerstwem Rozwoju.

http://funduszedlamazowsza.eu/aktualnosci/jak-realizowac-projekty-rewitalizacyjne.html

 

NIK o rewitalizacji zdegradowanych obszarów miast

Lokalne Programy Rewitalizacji tylko w ograniczonym zakresie przyczyniły się do rozwiązania problemów zdegradowanych obszarów miast. Programy często traktowano jedynie jako formalność konieczną przy ubieganiu się o dofinansowanie miejskich inwestycji ze środków europejskich.

https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-rewitalizacji-zdegradowanych-obszarow-miast-0916.html

 

Jak dostosować stowarzyszenie zwykłe do nowych przepisów. 7 wskazówek

20 maja 2016 r. dla stowarzyszeń zwykłych to data rewolucji w przepisach. Tego dnia weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Zmiany dotyczą także stowarzyszeń zwykłych powstałych przed tą datą, które muszą „przerejestrować się” w ewidencji stowarzyszeń zwykłych. Doradczyni serwisu poradnik.ngo.pl wyjaśnia jak to zrobić.

http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1991867.html

 

Nowy wzór umowy o dotację

3 września 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wprowadzające m.in. nowy wzór tzw. umowy dotacyjnej, czyli umowy na realizację zadań publicznych, zlecanych organizacjom pozarządowym, spółdzielniom socjalnym i spółkom non-profit przez samorządy. Marcin Dadel objaśnia jej najważniejsze zapisy.

http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1989371.html

 

Powiększona RDPP powołuje Prezydium [relacja]

Powakacyjne posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego było szóstym posiedzeniem Rady V kadencji i czwartym posiedzeniem w tym roku. Rozrost RDPP – pojawienie w czerwcu nowych członków, przedstawicieli sektora, to konieczność lepszej organizacji pracy Rady. Takie też będzie zadanie nowo powołanego Prezydium.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1989186.html

 

RDPP do zmiany? Potrzebujemy Rady Dialogu Obywatelskiego

SCHIMANEK: Diagnoza postawiona przez Wojciecha Kaczmarczyka jest w dużej mierze słuszna. Widzę jednak inną drogę budowania miejsca dialogu między rządem a obywatelami.

http://opinie.ngo.pl/wiadomosc/1988986.html

 

RDPP do zmiany? Potrzebujemy autentycznego ciała dialogu

BOCZOŃ: RDPP jest elementem systemu prawnego i choć ma niewielkie możliwości oddziaływania, to nie wystarczają one do tego, by w sposób istotny wpłynąć na zmianę pozycji w systemie czy choćby sytuacji bieżącej organizacji pozarządowych. Pokazują to fakty.

http://opinie.ngo.pl/wiadomosc/1989292.html

 

RDPP do zmiany? Nie taka zła Rada, jak ją malują

CHOROŚ: Po raz kolejny w trzecim sektorze rozpoczyna się dyskusja na temat kształtu Rady Działalności Pożytku Publicznego. Tym razem uciekamy do przodu, projektując nowe ciało doradcze, które ma zaradzić na wszystkie „grzechy” RDPP.

http://opinie.ngo.pl/wiadomosc/1991036.html

 

Nie wolno milczeć. Adam Bodnar musi zostać!

WYGNAŃSKI: Adam Bodnar ma – jak sądzę – dużą przyszłość w polskiej polityce. Im bardziej „go odwołają”, tym większą. To paradoksalnie może go ochronić. Ale niech go nie odwołują. Przed nim jeszcze kilka lat pracy jako Rzecznika. To instytucja kadencyjna i niech tak zostanie.

http://opinie.ngo.pl/wiadomosc/1989291.html

 

Przychodzi sponsor do organizacji [infografika]

Darowizna to pieniądze lub rzeczy, które ktoś bezinteresownie przekazuje organizacji. Za sponsoringiem/reklamą stoi wzajemność świadczeń – firma daje coś organizacji, a ona zobowiązuje się np. zamieścić ich logo na swojej stronie internetowej. Nie myl sponsoringu z darowizną – to nie to samo!

http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1927843.html

 

„Nowe otwarcie”. Barciński: Wstrzymajmy się z oceną

– Podstawą do oceny prac zespołów może być tylko dokument, który powstanie w ich wyniku. W tej chwili nie widzę podstaw do opinii o ich fasadowym charakterze – mówi Zbigniew Barciński w kolejnej rozmowie z członkami Zespołów pracujących przy Pełnomocniku Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego.

http://nowastrategiasektora.ngo.pl/wiadomosc/1988966.html

 

Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju [relacja]

Trwają spotkania konsultacyjne dotyczące Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju nazywanej często Strategią Morawieckiego. Na jednym z takich spotkań, 16 września 2016 r. w Ministerstwie Rozwoju, pokazano jak w tę strategię wpisuje się Narodowy Program Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1990777.html

 

Program współpracy Ministra Cyfryzacji z organizacjami pozarządowymi podpisany

9 września 2016 r. minister cyfryzacji Anna Streżyńska podpisała Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2018.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1990772.html

 

Rok petycji? Przypomnij sobie, jak złożyć (lub przyjąć w NGO) petycję

Minęły dwa lata od uchwalenia ustawy o petycjach i rok stosowania jej zapisów. Nic nie wskazuje na to, żeby petycje zmieniły nasze życie. Z pewnością jednak, w niektórych miejscach – np. w Sejmie – zrobiło się ciekawie. Przypomnijmy sobie, dlaczego uchwalono nowe prawo, jak z niego korzystać i czy dla organizacji to tylko możliwości czy również obowiązki.

http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1991214.html

 

Fundacje a stowarzyszenia, czyli nie wszystkie organizacje to fundacje [infografika]

Fundacje i stowarzyszenia, choć różnią się między sobą prawnie, w praktyce mylą się wielu osobom, szczególnie jeśli ktoś nie miał z nimi wiele do czynienia. Dlatego dla nas wszystkich przypomnienie, czym się różnią, a w czym są podobne – tym razem w formie infografiki.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1988349.html

 

Jak przekonać władze do inicjatywy lokalnej? [patronat ngo.pl]

Choć już od sześciu lat samorządy powinny wprowadzać przepisy dotyczące inicjatywy lokalnej, przeważająca większość z nich wciąż ich nie posiada. Przeczytaj bazujące na doświadczeniach akcji Masz Głos podpowiedzi, jak mieszkańcy mogą sięgnąć po przysługujące im prawo i przekonać władze do przyjęcia uchwał o inicjatywie lokalnej.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1990645.html

 

40 lat KOR-u. Te ideały są wciąż aktualne!

WUJEC: Te elementy – pomoc prześladowanym, samoorganizacja, działania jawne i pokojowe, zajmowanie się istotnymi sprawami społecznymi – wspólnie sprawiły, że nasza idea zwyciężyła. To wzorzec, który należy realizować także dzisiaj, bo przynosi wielkie plony.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1989294.html

 

Dziękujemy za uwagę, a po więcej bieżących informacji z życia sektora pozarządowego powiatu sochaczewskiego zapraszamy na stronę Fundacji Autonomia www.fundacjaautonomia.orgi na https://www.facebook.com/fundacja.autonomia.