Biuletyn informacyjny Fundacji Autonomia

0
37

Fundacja Autonomia

Biuletyn informacyjny

Fundacji Autonomia

nr 23(198)/2016, 6.10.2016 r.

 

Radio Sochaczew opublikowało rozmowę dotyczącą podsumowania zorganizowanej przez Fundację Autonomia podczas III Powiatowego Jarmarku Pozarządowego zabawy pt. „Powiat sochaczewski – kto tu pociąga za sznurki?”:

http://www.radiosochaczew.pl/gosc-radia-sochaczew-21-09-2016-14-30/#more-33975

 

Ostatnia chwila na decyzję – bezpłatne szkolenie Federacji Mazowia w Sochaczewie: Społeczność lokalna – sojusznik czy wskaźnik

Termin: 7-8 października 2016 r., miejsce: Sochaczew, Stacja Muzeum ul. Towarowa 7. Szczegóły i program szkolenia dostępne na stronie: http://www.popps.org.pl/zaproszenie-na-szkolenie-2/

 

Wójt Gminy Młodzieszyn ogłosiła konsultacje Programu współpracy Gminy Młodzieszyn z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok. Konsultacje trwają do 12 października.

http://ugmlodzieszyn.bip.org.pl/pliki/ugmlodzieszyn/zarzadzenie_nr_46.2016_wojta_gminy_mlodzieszyn_w_sprawie_konsultacji.jpg

http://ugmlodzieszyn.bip.org.pl/pliki/ugmlodzieszyn/projekt_-_program_wspolpracy_gminy_mlodzieszyn_z_organizacjami_pozarzadowymi_na_2017_r..doc

 

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Miasta Sochaczew na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Konsultacje trwają do 17 października.

http://sochaczew.pl/home/www/2965?title=NGO-konsultacje&filterId=5&tabId=76&sochaczew

http://sochaczew.pl/AppData/Files/a%201%20projekt%20Roczny%20Program%20współpracy.PDF

 

Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustanowienia nagród i wyróżnień Burmistrza Miasta Sochaczew dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej. Konsultacje trwają do 17 października.

http://sochaczew.pl/AppData/Files/a%203%20Zarządzenie%20203.16.PDF

http://sochaczew.pl/AppData/Files/a%203%20projekt%20sport.PDF

 

XXI sesja Rady Gminy Brochów, 7 października 2016 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej UG Brochów

http://brochow.bip.org.pl/pliki/brochow/xxi_sesja_rady_gminy_7-10-2016.pdf

 

XXI Sesji Rady Gminy Nowa Sucha, 13 października 2016 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Suchej. Sesja rozpocznie się uroczystym otwarciem mostu o godz. 10.00  na moście w Wikcinku.

http://www.nowasucha.pl/index.php?id=166&n_id=2094

 

XXIII Sesja Rady Gminy Iłów, 17 października 2016 r., godz. 10:00 w sali GOK Iłów

http://www.ilow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=558:zaproszenie-na-sesj-rady-gminy-w-dn-17102016-r&catid=34:aktualnosci&Itemid=53

 

„Mały OFIP” – zgłoszenia do 9 października! Weź udział! Zabierz głos! Miej wpływ!

Będzie mowa o tym, w jakim kierunku zmierza obecnie III sektor, o współpracy z rządem oraz o aspektach prawnych. Jeśli któryś z powyższych tematów jest dla Ciebie interesujący, to nie możesz przegapić konferencji, która obędzie się 20-21 października 2016 r., będącej jednocześnie ważnym wydarzeniem przygotowującym nas wszystkich do VIII Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych (wrzesień 2017 r.). Zgłoszenia do 9 października!

http://nowastrategiasektora.ngo.pl/wiadomosc/1990069.html

 

Możemy więcej i lepiej. Akademia współpracy finansowej JST-NGO

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach dotyczących finansowych mechanizmów współpracy samorządów i organizacji pozarządowych. Szkolenia adresowane są do organizacji pozarządowych i obejmują stosowanie następujących mechanizmów współpracy: inicjatywa lokalna, małe granty, dotacja inwestycyjna, regranting, umowy wieloletnie, pożyczki, gwarancje, poręczenia, budżet obywatelski, zamówienia publiczne.

http://kalendarz.ngo.pl/wiadomosc/1992145.html

 

Kto otrzymał najwięcej 1%? Sprawdź

Organizacje pożytku publicznego otrzymały 617,5 mln zł z przekazanego 1 proc. należnego podatku z rozliczenia za 2015 rok, podało Ministerstwo Finansów. Jest to prawie 60 mln więcej niż rok wcześniej. Także procent podatników jest większy niż rok temu – 49% (w ubiegłym roku 1 proc przekazało 47% podatników). Pierwsza dziesiątka OPP, które otrzymały najwięcej 1 proc., nie uległa większym zmianom.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1993447.html

 

1%. Kiedy wreszcie coś się zmieni?

DUDKIEWICZ: Tegoroczne „wyniki 1 procenta” wskazują na rosnącą popularność tego mechanizmu. Wciąż tkwi w nim jednak wielki, niewykorzystany potencjał. Zwłaszcza w zakresie realizacji idei, które leżą u jego podstaw.

http://opinie.ngo.pl/wiadomosc/1993766.html

 

Jawność na świecie – Międzynarodowy Dzień Prawa do Informacji 2016

W Międzynarodowym Dniu Prawa do Informacji przedstawiono wyniki badania porównawczego dotyczącego przejrzystości procesu legislacyjnego w 11 krajach Europy.

Polska wypada w nim całkiem nieźle, ale najważniejsze sprawy o których jawność staramy się od lat – kalendarze, księgi wejść i wyjść, notatki i protokoły z posiedzeń – obniżają naszą pozycję. Co jednak cieszy, to że na całym świecie obywatele i obywatelki oczekują takich informacji.

http://siecobywatelska.pl/jawnosc-na-swiecie-miedzynarodowy-dzien-prawa-do-informacji-2016/

 

Europejskie standardy na polskim podwórku

Polska opinia publiczna od prawie czterech lat karmiona jest żalami administracji na obywateli. To takie mrugnięcie okiem – „my chcemy być dobrzy, dobrze wam służyć, ale wiecie, są ci obrzydliwcy, którzy zabierają nam czas i nie możemy tego robić”. To ci, którzy ciągle wnioskują o informację.

http://siecobywatelska.pl/europejskie-standardy-na-polskim-podworku/

 

Zmiana Pełnomocnika to koniec „miodowego” okresu współpracy z rządem

PAZDERSKI: Adam Lipiński nie dał się dotychczas poznać jako wielki zwolennik rozwoju sektora pozarządowego i specjalista od tej tematyki. Zastąpił zaś na stanowisku człowieka, któremu wiedzy o środowisku pozarządowym w Polsce i przekonania o jego roli trudno odmówić.

http://opinie.ngo.pl/wiadomosc/1993450.html

 

Pełnomocnik Wojciech Kaczmarczyk odwołany

Minister Adam Lipiński zmienia Wojciecha Kaczmarczyka na stanowisku Pełnomocnika Rządu ds. równego traktowania oraz Pełnomocnika Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego – ogłosiła na konferencji prasowej premier Beata Szydło.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1992696.html

 

Rok Rzeki Wisły: Musimy porozmawiać o Wiśle [wywiad]

– Wisła może być wspólną przestrzenią, na styku różnych dziedzin i różnych systemów myślenia – mówi Robert Jankowski ze Społecznego Komitetu Obchodów Roku Rzeki Wisły w 2017 roku.

http://warszawa.ngo.pl/wiadomosc/1992901.html

 

Jak dostosować stowarzyszenie zwykłe do nowych przepisów. REGON i NIP

20 maja 2016 r. dla stowarzyszeń zwykłych to data rewolucji w przepisach. Tego dnia weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Zmiany dotyczą także stowarzyszeń zwykłych powstałych przed tą datą, które muszą „przerejestrować się” w nowej ewidencji stowarzyszeń zwykłych. Trafiając do nowej ewidencji, stowarzyszenie zachowuje swój dotychczasowy numer NIP i REGON. Z tymi numerami wiążą się obowiązki informacyjne, które stowarzyszenie musi wypełnić. Doradczyni serwisu poradnik.ngo.pl wyjaśnia, jak to zrobić.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1993178.html

 

Co nowego w programie FIO na lata 2018-2023?

Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego zaprasza do zapoznania się z propozycją założeń Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2018-2023, które zostały zaprezentowane na posiedzeniu Komitetu Sterującego – Monitorującego FIO w dniu 29 września 2016 r.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1993097.html

 

Wykorzystajmy dorobek FIO, zamiast go marnować!

DYMEK: Należy dyskutować o FIO – ma różne słabości i trzeba je naprawiać. Dobrze byłoby jednak, aby przy wprowadzaniu większych zmian nie zmarnować dotychczasowego, ponad dziesięcioletniego dorobku FIO.

http://opinie.ngo.pl/wiadomosc/1992572.html

 

Seminarium „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w Polsce – stan obecny i perspektywy rozwoju”

W dniu 21 września 2016 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się seminarium „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w Polsce – stan obecny i perspektywy rozwoju”. Organizatorem seminarium był Pełnomocnik Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego we współpracy z Polską Siecią LGD – Federacją Regionalnych Sieci LGD w Polsce i Partnerstwem Tematycznym nr 22 Strategicznej Mapy Drogowej Strategii III Sektora.

http://www.spoleczenstwoobywatelskie.gov.pl/aktualnosci/seminarium-rozwoj-lokalny-kierowany-przez-spolecznosc-w-polsce-stan-obecny-i-perspektywy

 

Rada się zmienia. Projekt nowelizacji rozporządzenia

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej konsultuje zmiany w rozporządzeniu dotyczącym Rady Działalności Pożytku Publicznego. Nie są to zmiany doniosłe – dotyczą sposobu ogłaszania naboru do Rady, a także tego, jak często musi się ona spotykać na posiedzeniach. Rzecz dzieje się jednak w gorącym okresie, kiedy debatuje się o przyszłości Rady, a sama Rada uzyskała nowy kształt.

http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1992377.html

 

Nowelizacja pożytku. Drugi termin dla sprawozdań OPP

Organizacje pożytku publicznego składają sprawozdanie do bazy sprawozdań OPP prowadzonej przez ministra. Muszą zrobić to do 15 lipca, jeśli chcą znaleźć się pod koniec roku na liście uprawnionych do zbierania 1 procenta. Ale niektóre organizacje mają inny termin – 30 listopada. Ta nowa regulacja (obowiązuje od roku) budzi wątpliwości. Resort pracy proponuje więc kolejne doprecyzowanie przepisów.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1992653.html

 

Nagrywanie sesji i posiedzeń komisji rady gminy [patronat ngo.pl]

Czy władze mogą zabronić mieszkańcom udziału w sesjach i posiedzeniach komisji rady gminy? Czy mieszkańcy mogą je nagrywać na dyktafony lub kamery? Przeczytaj informacje i porady eksperta akcji Masz Głos, której uczestnicy od lat współpracują z władzami.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1990649.html

 

Dziękujemy za uwagę, a po więcej bieżących informacji z życia sektora pozarządowego powiatu sochaczewskiego zapraszamy na stronę Fundacji Autonomia www.fundacjaautonomia.orgi na https://www.facebook.com/fundacja.autonomia.