Biuletyn informacyjny Fundacji Autonomia

0
28

Fundacja Autonomia

Biuletyn informacyjny Fundacji Autonomia

nr 24(199)/2016, 27.10.2016 r.

 

Zarząd Powiatu Sochaczewskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu w 2017 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

http://sochaczew-powiat.bip.org.pl/pliki/sochaczewpowiat/ogloszenie_211016_2.pdf

 

Konsultacje projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Rybno z organizacjami pozarządowymi na rok 2017 – do 31 października 2016 r.

http://rybno.e-sochaczew.pl/media/index.php?pokaz=news&idN=52664&MediumID=194

 

Konsultacje projektu rocznego programu współpracy Gminy Sochaczew z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok – do 10 listopada 2016 r.

http://bip.gmina.e-sochaczew.pl/?cid=643

 

XXVI Sesja Rady Gminy Młodzieszyn, 28 października 2016 r. o godz. 14:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Młodzieszynie

http://mlodzieszyn.pl/xxvi-sesja-rady-gminy/

 

LGD Razem dla Rozwoju zaprasza na spotkania informacyjno-konsultacyjne do Młodzieszyna i Brochowa

http://brochow.pl/lgd-spotkanie-informacyjno-konsultacyjne/

http://mlodzieszyn.pl/spotkanie-informacyjno-konsultacyjne-w-ramach-poddzialania-19-2-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc-objetego-programem/

 

List otwarty OFOP ws. ataków na organizacje pozarządowe

Apelujemy, aby oceniać działania oraz sposoby pozyskiwania i wydatkowania pieniędzy przez organizacje pozarządowe w oparciu o znajomość regulacji, które obowiązują fundacje i stowarzyszenia, a także w oparciu o rzetelne źródła informacji. Upowszechnianie stereotypów i mitów na temat organizacji pozarządowych działa na szkodę organizacji i obywateli, których zniechęca się w ten sposób do angażowania w działania społeczne i prowadzić będzie do dalszego dramatycznego obniżania społecznej aktywności – czytamy w liście.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1997579.html

 

Dodatkowy nabór wniosków w programie „Sport Wszystkich Dzieci” – październik 2016

Minister Sportu i Turystyki ogłasza dodatkowy nabór wniosków w ramach programu „Sport Wszystkich Dzieci”. Oferty należy składać do 31 października 2016 r.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1997406.html

 

Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2017

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił kolejne programy na rok 2017. Najbliższy termin składania ofert mija 30 listopada 2016 r.

http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1996766.html

 

Konkurs MSiT: Realizacja zadań publicznych z zakresu turystyki

Ministerstwo Sportu i Turystyki Departament Turystyki ogłosiło otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2017 r. Oferty należy składać do 25 listopada 2016 r.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1996758.html

 

Lokalnie dociekliwi

Poznali się wszyscy w Pruszkowie pod Warszawą, na zjeździe Szkoły Inicjatyw Strażniczych. Choć osób było kilkadziesiąt i każda przyniosła własną historię, łączyło ich wspólne doświadczenie strachu i osamotnienia. Bo w małych miejscowościach niewielu jest odważnych, by patrzeć władzom na ręce. Jeśli ktoś bierze się za obywatelską kontrolę, zazwyczaj działa sam. O swoich doświadczeniach opowiadają lokalni strażnicy…

http://www.ngofund.org.pl/lokalnie-dociekliwi/

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1996702.html

 

Partyjne pieniądze

Po raz kolejny Sieć Obywatelska Watchdog przeprowadziła akcję mającą na celu dotarcie do informacji publicznej, jaką są wydatki partii politycznych dostających subwencje z budżetu państwa.

http://informacjapubliczna.org/aktualnosci/partyjne-pieniadze/

 

Kontrolują Ruch Kontroli Władzy

Sieć Obywatelska Watchdog postanowiła przyjrzeć się bliżej kwestii przyznania środków publicznych i ich wydatkowania przez Ruch Kontroli Wyborów – Ruch Kontroli Władzy*. Środki te pochodziły z konkursu Ministra Spraw Zagranicznych „Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2016-2018″. Sprawdzili, czy stowarzyszenie, które w założeniu ma pełnić funkcje kontrolne, samo poddaje się społecznej kontroli.

http://informacjapubliczna.org/aktualnosci/kontrolujemy-ruch-kontroli-wladzy/

 

Powołano Departament Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Powołaniu nowego Pełnomocnika Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania min. Adama Lipińskiego towarzyszyło utworzenie Departamentu Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, na którego czele stanął dyrektor Wojciech Kaczmarczyk, poprzedni Pełnomocnik.

http://nowastrategiasektora.ngo.pl/wiadomosc/1995628.html

 

Strategiczna Mapa Drogowa. Co robić do najbliższego OFIP-u?

Trwa trzyletni okres prac nad Strategiczną Mapą Drogową Rozwoju Sektora Obywatelskiego w Polsce. Okres rozpoczęty w 2014 r. na VII Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych będzie miał swoje zwieńczenie na ósmym OFIP-ie, jesienią 2017 r. Rok przed zastanawiano się, co jeszcze jest do zrobienia.

http://nowastrategiasektora.ngo.pl/wiadomosc/1996837.html

 

Minął rok od podpisania nowelizacji Prawa o stowarzyszeniach

26 października 2015 r. prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw. Zakończyło to trwający kilka lat proces mozolnej reformy jednego z ważniejszych dla organizacji pozarządowych aktów prawnych. W rocznicę złożenia podpisu pod ustawą przez Andrzeja Dudę i pięć miesięcy od wejścia w życie większości jej zapisów przypominamy najważniejsze wprowadzone nowelizacją zmiany.

http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1997408.html

 

PORADNIK.NGO.PL: Jak zakończyć działalność fundacji

Ustawa o fundacjach podaje dwie sytuacje, w których możliwe jest rozwiązanie fundacji. Jedna to osiągnięcie sukcesu, druga – totalna porażka. Jak to się robi?

http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1996232.html

 

Czy można zerwać umowę SMS-em? Tak, od września 2016 to możliwe

Nowe przepisy Kodeksu cywilnego zezwalają umowę zawartą pisemnie rozwiązać za zgodą stron lub wypowiedzieć w formie dokumentowej, czyli np. poprzez SMS. Ta nowa forma w praktyce rodzi poważne skutki w zakresie rozwiązywania i wypowiadania umów pisemnych. Polski system prawa cywilnego wdarł się w XXI wiek! Czy ma to znaczenie dla organizacji pozarządowych?

http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1996728.html

 

Zróżnicowane źródła finansowania NGO, cz. 1

Stereotyp, że organizacje pozarządowe powinny robić wszystko za darmo jest wciąż żywy. Cykl Zróżnicowane źródła finansowania NGO przybliży możliwości pozyskiwania funduszy. Dla serwisu warszawa.ngo.pl przygotowuje go Karolina Cyran-Juraszek.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1997114.html

 

BIP lub strona. Informacja publiczna w NGO po nowelizacji pożytku

Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego z 2015 r. zmierzyła się z niełatwym tematem obowiązków organizacji pozarządowych wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej. Czy i jak stowarzyszenia i fundacje udostępniają informację?

http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1995556.html

 

Chcesz zbierać 1 procent? Uzyskaj status OPP do 30 listopada

Dla większości organizacji jest już pewnie zbyt późno. Nie powinna być to też konkurencja na czas, ale przemyślana, konsekwentna decyzja. Jednak dla porządku ngo.pl przypomina: to ostatni moment, żeby ubiegać się o status organizacji pożytku i znaleźć na liście uprawnionych do otrzymywania 1 proc. w najbliższym okresie rozliczeniowym.

http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1995036.html

 

Fundacje OPP – nie składajcie sprawozdań nadzorującemu ministrowi!

Mija rok od wejścia w życie przepisów ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach. Przed nowelizacją fundacje OPP składały dwa sprawozdania z działalności. Jedno do bazy sprawozdań OPP, prowadzonej przez ministra ds. zabezpieczenia społecznego. Drugie do ministra nadzorującego ich działalność. A ile składają teraz?

http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1994482.html

 

Obywatelski Sędzia Roku 2016: Katarzyna Kościów-Kowalczyk

Katarzyna Kościów-Kowalczyk z Sądu Rejonowego w Jaworze została uhonorowana prestiżowym tytułem Obywatelskiego Sędziego Roku. Tym samym dołączyła do elitarnego grona orzeczników nagrodzonych w ogólnopolskim plebiscycie organizowanym przez Fundację Court Watch Polska.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1994998.html

 

Obywatelskie Forum Legislacji prezentuje kolejny raport ze sposobu stanowienia prawa

Obywatelskie Forum Legislacji opublikowało kolejny raport z obserwacji procesu legislacyjnego w okresie od 16 maja do 10 września 2016 r. Stwierdzono między innymi:

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1994982.html

 

Jak używać na bis. Prawo do wykorzystywania informacji sektora publicznego

(PAP) Ministerstwo Cyfryzacji udostępniło podręcznik – komentarz do ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (ISP). Został on opracowany we współpracy z Instytutem Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz ekspertami.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1994445.html

 

Zobacz, jak władza narusza dobre praktyki współpracy z NGO [wywiad]

– Zależy nam na tym, by współpraca przebiegała dobrze, po partnersku i żeby była standardem – mówią Katarzyna Kiełbiowska i Kinga Polubicka z Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych w rozmowie na temat Repozytorium, w którym zbierane będą przykłady naruszenia dobrych relacji na linii rząd–NGO.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1994477.html

 

Dziękujemy za uwagę, a po więcej bieżących informacji z życia sektora pozarządowego powiatu sochaczewskiego zapraszamy na stronę Fundacji Autonomia www.fundacjaautonomia.orgi na https://www.facebook.com/fundacja.autonomia.