Biuletyn informacyjny Fundacji Autonomia

0
32

Fundacja-Autonomia

Biuletyn informacyjny

Fundacji Autonomia

nr 25(200)/2016, 8.11.2016 r.

.

Alicja Korkosz, wiceprezeska POPPS, kandydatką do Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji – zapraszamy do głosowania

Marszałek Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.), prowadzące działalność na terenie województwa mazowieckiego do głosowania na kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji. Kandydatką do Rady z obszaru obejmującego powiaty: grodziski, grójecki, piaseczyński, pruszkowski, sochaczewski, żyrardowski i warszawski – zachodni jest Alicja Korkosz – wiceprezeska Zarządu POPPS.

http://www.popps.org.pl/alicja-korkosz-kandydatka-mazowieckiej-radu-dzialalnosci-pozytku-publicznego-iv-kadencji/

Karta do głosowania: http://www.popps.org.pl/wp-content/uploads/2016/10/Karta_do_glosowania_na_kandydata_na_czlonka_MRDPP_2016.docx

 

Wójt Gminy Brochów ogłosił konsultacje Programu współpracy Gminy Brochów z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku. Konsultacje trwają do 10 listopada.

http://www.brochow.bip.org.pl/?tree=2140

 

Wójt Gminy Teresin ogłosił konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Teresin z organizacjami pozarządowymi na rok 2017″. Konsultacje potrwają od 7 do 21 listopada 2016 r.

http://bip.teresin.pl/public/?id=99000

 

XXII sesja Rady Gminy Nowa Sucha, 9 listopada 2016 r. o godz. 10.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Suchej

http://www.nowasucha.pl/index.php?id=166&n_id=2112

 

XX sesja Rady Miejskiej w Sochaczewie, 14 listopada 2016 o godz. 9:00 w sali konferencyjnej UM w Sochaczewie

http://www.sochaczew.pl/home/wwwfragment/2829?title=Sesje-Rady-Miejskiej-&filterId=5&tabId=15&sochaczew&fragmentId=729

 

XXII sesja Rady Gminy Brochów, 15 listopada 2016 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędy Gminy Brochów

http://brochow.bip.org.pl/pliki/brochow/xxii_sesja_rady_gminy_brochow_15-11-20160001.pdf

 

Konkursy MON: Realizacja zadań publicznych

Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych. Oferty należy składać do 18 listopada 2016 r.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1999981.html

 

Konkurs MNiSW: Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił konkurs na finansowanie projektów w programie „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”. Oferty można składać do 30 listopada 2016 r.

http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1999803.html

 

Konsultacje publiczne programu współpracy Ministra Sportu i Turystyki z organizacjami pozarządowymi

Ministerstwo Sportu i Turystyki zaprasza do przesyłania uwag, komentarzy i sugestii do Programu współpracy Ministra Sportu i Turystyki z organizacjami pozarządowymi, do 22 listopada 2016.

http://kalendarz.ngo.pl/wiadomosc/1999727.html

https://bip.msit.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/projekt-programu-wspolp/1906,Projekt-Programu-wspolpracy-Ministra-Sportu-i-Turystyki-z-organizacjami-pozarzad.html

 

Mały grant – dotacja bez konkursu. Poznaj zasady

Realizacja trybu „małych grantów” jest uproszczoną formą zlecania organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych. Czym różni się od konkursów? Czy organizacja pozarządowa zawsze dostaje „mały grant”.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/2000656.html

 

Jak organizacja pozarządowa broni swojego dobrego imienia

Organizacja pozarządowa, jeśli jest niesłusznie obrażana, rozpowszechnia się na jej temat nieprawdziwe, szkalujące, obraźliwe informacje, może się bronić. Więcej: POWINNA! Dla jej otoczenia będzie to ważny sygnał – naruszanie naszego dobrego imienia nie przechodzi bezkarnie.

http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/2000173.html

 

Przyjacielu, Przyjaciółko!

Dziś masz okazję okazać solidarność. A może…. „Solidarność”.  Władza użyła swoich mediów i swoich ludzi, by odbierać godność tym, którzy dużo osiągnęli w życiu. A że, budując swoje dzieło, byli wspierani przez państwo i samorząd, to obecni beneficjenci władzy bez opamiętania ich poniżają.

http://siecobywatelska.pl/przyjacielu-przyjaciolko/

 

Na co partie wydają swoje Fundusze Eksperckie?

Zapytaliśmy partie polityczne o wydatki poniesione w ramach Funduszy Eksperckich. Dwie partie udzieliły informacji, cztery w ogóle nie odpowiedziały. Największym zaskoczeniem okazało się stanowisko partii rządzącej.

http://informacjapubliczna.org/aktualnosci/partie-wydaja-swoje-fundusze-eksperckie/

 

Mowa nienawiści – przewodnik dla działaczy organizacji pozarządowych

Stowarzyszenie „Otwarta Rzeczpospolita” opracowało kompendium wiedzy na temat tego, czym jest mowa nienawiści, zawierające porady i sugestie dotyczące postępowania w sytuacjach, gdy my sami, nasze organizacje i ich współpracownicy, stają się ofiarami nienawistnych ataków.

http://watchdogportal.pl/watchdog-article/mowa-nienawisci-przewodnik-dla-dzialaczy-organizacji-pozarzadowych/

 

Sektor solidarny? Takiej wrogości jeszcze nie było

DYMEK: Problem stał się o wiele bardziej widoczny, ponieważ niektórzy przedstawiciele władz uznali (z nie do końca jasnych powodów) część III sektora za swoich przeciwników politycznych.

http://opinie.ngo.pl/wiadomosc/2000956.html

 

Stowarzyszenie zwykłe. Czy może przyjmować darowizny?

Nowelizacja ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, która weszła w życie 20 maja 2016, dała nowe możliwości działania stowarzyszeniom zwykłym. Są one również związane z różnymi nowymi źródłami finansowania działań stowarzyszeń zwykłych. Sprawdź, czy wśród tych źródeł są darowizny?

http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1999932.html

 

Gdzie najwięcej organizacji korzysta z dotacji od lokalnego samorządu? [wykres tygodnia]

Dotację od lokalnego samorządu w 2014 roku otrzymało 43% organizacji. Odsetek organizacji korzystających z dotacji jest różny w różnych regionach Polski. W 2014 roku środki finansowe od urzędów miast i gmin najczęściej otrzymywały organizacje z Warmii i Mazur, Wielkopolski oraz województwa kujawsko-pomorskiego.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1999538.html

 

Fundacja Batorego alarmuje Tryb konsultacji PKW w sprawie karty wyborczej budzi poważne zastrzeżenia

W związku z wypowiedzią Beaty Tokaj – szefowej Krajowego Biura Wyborczego dla PAP z dnia 27 października 2016 w sprawie konsultacji na temat nowych kart do głosowania, Fundacja im. Stefana Batorego chwali zamiar, ale jednocześnie zwraca uwagę na problemy.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1999575.html

 

Transparentna na stronie. Obowiązki i dobre zwyczaje organizacji

Mało która organizacja pozarządowa nie ma dziś strony internetowej lub w inny sposób nie funkcjonuje w sieci. Niektóre zakładają strony, bo zmusza je do tego prawo. O takich obowiązkach przypominaliśmy nie raz. Ale informowanie to nie tylko obowiązek, ale również realizacja standardu przejrzystości działań III sektora. Czy warto np. umieścić w internecie statut?

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1999682.html

 

Ochrona dóbr osobistych osób fizycznych i prawnych. Organizacjo, postępuj ostrożnie!

Organizacja pozarządowa w swoich działaniach może naruszać czyjeś dobra osobiste. Czasami będzie to robić nieświadomie, czasami wynikać będzie to z charakteru zaplanowanego działania. Jeśli organizacja nie chce naruszyć tych dóbr (nie chce kogoś celowo napiętnować), a jej zamiarem jest tylko zwrócenie uwagi na szerszy problem, musi zachować ostrożność.

http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1997567.html

 

Dziękujemy za uwagę, a po więcej bieżących informacji z życia sektora pozarządowego powiatu sochaczewskiego zapraszamy na stronę Fundacji Autonomia www.fundacjaautonomia.orgi na https://www.facebook.com/fundacja.autonomia.