Biuletyn informacyjny Fundacji Autonomia

0
31

Fundacja Autonomia

Biuletyn informacyjny Fundacji Autonomia

nr 14(189)/2016, 06.06.2016 r.

 

Wójt Gminy Brochów ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań własnych Gminy Brochów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, działań o charakterze proekologicznym, działalności turystycznej, działalności wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych. Oferty można składać do 15 czerwca.

http://www.brochow.bip.org.pl/?tree=2109

 

XIX Sesja Rady Gminy Rybno, 9 czerwca  2016  roku o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Rybno

http://rybno.e-sochaczew.pl/media/index.php?pokaz=news&idN=51546&MediumID=194

 

Czy siódemka okaże się szczęśliwa? Stowarzyszenia rejestrowe po 20 maja

Do założenia stowarzyszenia i zarejestrowania go w Krajowym Rejestrze Sądowym potrzeba 7 osób. Statut, który napiszą zakładający stowarzyszenie, nie będzie wysyłany do kontroli starosty, co powinno znacznie przyspieszyć procedurę zakładania NGO. Zobacz, co jeszcze ułatwia pracę społecznikom po wejściu w życie nowelizacji ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1917401.html

 

Czy NGO składa sprawozdanie finansowe do KRS?

Czy stowarzyszenie lub fundacja, zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, składają sprawozdania finansowego do KRS? Doradczyni poradnik.ngo.pl odpowiada na to pytanie.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1916778.html

 

Członek zarządu nie chce podpisać sprawozdania finansowego. Co zrobić?

Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej podpisuje osoba je sporządzająca (księgowa lub księgowy) oraz wszyscy członkowie zarządu fundacji czy stowarzyszenia. Co zrobić, kiedy jedna osoba z zarządu NGO odmawia złożenia podpisu? Doradczyni poradnik.ngo.pl odpowiada na to pytanie.

http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1917989.html

 

Nowa ewidencja stowarzyszeń zwykłych już działa

Od 20 maja 2016 r. działają nowe przepisy o stowarzyszeniach zwykłych. Ich elementem jest również ujednolicona ewidencja prowadzona przez starostów. Informacje o stowarzyszeniach zwykłych, które trafią do ewidencji, będą upubliczniane na stronach Biuletynów Informacji Publicznej. A stowarzyszenie zwykłe, które – w odpowiednim czasie – do ewidencji nie trafi, przestanie być stowarzyszeniem.

http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1918347.html

 

Nagrody Super Samorząd 2016 wręczone!

W poniedziałek 30 maja 2016 w Zamku Królewskim w Warszawie zagościły emocje nieustępujące tym, jakie towarzyszyły niegdysiejszym balom czy obradom sejmu. Podczas uroczystej gali rozdano nagrody Super Samorząd, przyznawane grupom, organizacjom i instytucjom, które skutecznie ulepszają swoje otoczenie.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1918017.html

 

Spółdzielnie socjalne idą do klastra…

O tym, czy warto współpracować z innymi spółdzielniami socjalnymi, a jeśli tak, to w jaki sposób, opowiada Tomasz Wróblewski, prezes Łomżyńskiego Klastra Ekonomii Społecznej, członek Łomżyńskiej Rady Pożytku Publicznego, na co dzień prezes spółdzielni socjalnej Netlajt.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1917692.html

 

Więcej czy mniej organizacji w szkołach? Debata w MEN [relacja]

Organizacje pozarządowe spotkały się z w Ministerstwie Edukacji Narodowej, żeby rozmawiać o tym, jaka jest ich rola w systemie oświaty i na jakie problemy natykają się działając w szkołach. Dyskusja odbyła się w ramach szerszej debaty o przyszłości polskiej edukacji, prowadzonej przez MEN. Było to drugie spotkanie z organizacjami. Swoją obecność zaznaczyły na nim organizacje antydyskryminacyjne i równościowe. Choć przedstawiciele resortu wysłuchali postulatów NGO, jest niewiadomą, co z nimi zrobią.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1918832.html

 

Pełnomocnik Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego powołał zespoły eksperckie

Pełnomocnik zatwierdził skład osobowy zespołów eksperckich Narodowego Programu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Przy podejmowaniu decyzji o składzie osobowym poszczególnych zespołów Pełnomocnik starał się uwzględnić możliwie szeroką reprezentację różnych środowisk pozarządowych, i co za tym idzie, maksymalną różnorodność punktów widzenia.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1918662.html

http://www.spoleczenstwoobywatelskie.gov.pl/zespoly-eksperckie

 

Dziękujemy za uwagę, a po więcej bieżących informacji z życia sektora pozarządowego powiatu sochaczewskiego zapraszamy na stronę Fundacji Autonomiawww.fundacjaautonomia.org i na https://www.facebook.com/fundacja.autonomia.