Biuletyn informacyjny Fundacji Autonomia nr 8

0
18

Fundacja Autonomia

Biuletyn informacyjny Fundacji Autonomia

nr 8(183)/2016, 08.03.2016 r.

 

Sochaczewski Budżet Średnioobywatelski – „dobry pomysł, gorsze wykonanie”

W okresie od września do listopada 2015 r. Stowarzyszenie Bona Fides z Katowic prowadziło monitoring wdrażania budżetu partycypacyjnego w Sochaczewie. „Dobry pomysł, gorsze wykonanie” to cytat z analizy, a wyniki badania pokazują, że „Sochaczewski Budżet Obywatelski” charakteryzuje sporo dobrych praktyk, ale więcej jest błędów czy niedociągnięć, które obniżają jego jakość. Analiza Stowarzyszenia jest kolejnym głosem w dyskusji nad sposobem wdrażania w Sochaczewie idei budżetu partycypacyjnego. Tym razem to zewnętrzny, niezaangażowany lokalnie podmiot ocenił SBO i wskazał rekomendacje do jego poprawienia.

http://fundacjaautonomia.org/aktualnosc,Sochaczewski-Budzet-Srednioobywatelski-8211-8222dobry-pomysl-gorsze-wykonanie8221,112.html

 

Burmistrz Sochaczewa ogłosił konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Miasto Sochaczew na lata 2016-2024. Konsultacje trwają tylko 14 dni – do 10 marca br.

http://sochaczew.pl/AppData/Files/Zarz39.pdf

http://sochaczew.pl/AppData/Files/Strategia%20Rozwoju%20Gminy%20Miasto%20Sochaczew.pdf

 

Kilkuletnie działania Fundacji Autonomia przyniosły skutek: Zarząd Powiatu Sochaczewskiego ogłosił konsultacje projektu „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Sochaczewskiego na lata 2016 – 2020″.
Konsultacje społeczne są prowadzone w terminie od 4 do 18 marca 2016 roku. Zdaniem Fundacji Autonomia czternastodniowy okres wyłącznie pisemnych konsultacji (brak spotkań, debat, dyskusji, szerokiego informowania społeczności powiatu o prowadzonych konsultacjach) to zdecydowanie zbyt krótko, aby rzetelnie i wszechstronnie ocenić ten kluczowy dla powiatu dokument strategiczny . Ponadto wzmianki o konsultacjach nie ma nawet na stronie internetowej sochaczewskiego Starostwa Powiatowegohttp://powiatsochaczew.pl/. Co więcej ogłoszenie konsultacji to dopiero pierwsza oficjalna informacja o pracach nad opracowaniem projektu Strategii, a przecież konsultacje społeczne właściwie kończą ten proces.

http://www.sochaczew-powiat.bip.org.pl/?tree=1343

http://sochaczew-powiat.bip.org.pl/pliki/sochaczewpowiat/powiat_sochaczewski_-_strategia_rozwoju_na_lata_2016-2020.pdf

 

Wójt Gminy Sochaczew ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych. Termin składania ofert to 21 marca.

http://bip.gmina.e-sochaczew.pl/index.php?cid=550&bip_id=781

 

Wójt Gminy Młodzieszyn zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r.  poz. 1118, z późn. zm.) do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert z zakresu Kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i tradycji oraz Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

http://ugmlodzieszyn.bip.org.pl/?tree=258

 

Wójt Gminy Teresin ogłosił nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej oferty na wykonanie zadań publicznych Gminy Teresin. Kandydaci mogą być zgłaszani do 21 marca.

http://bip.teresin.pl/public/?id=146516

http://bip.teresin.pl/public/get_file_contents.php?id=258705

 

Program MSiT: „Klub”

Minister Sportu i Turystyki ogłosił programu „Klub” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży. Oferty należy składać do 15 kwietnia 2016 r.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1901286.html

 

Rusza program PFRON: Finansowanie wkładu własnego dla organizacji pozarządowych

Rusza Program Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), którego celem jest finansowanie wkładu własnego dla organizacji pozarządowych, realizujących projekty na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami w ramach regionalnych programów operacyjnych 2014-2020.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1901425.html

 

Maróz. XV Spotkanie Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich

Maróz 2016 – „Na światło dzienne”. Fundacja Wspomagania Wsi i Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA” zapraszają członków wiejskich organizacji, sołtysów i społeczników do udziału w jubileuszowym, XV Spotkaniu Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich, które odbędzie się w dniach 19-21 maja 2016 r. w Marózie k. Olsztynka.

http://kalendarz.ngo.pl/wiadomosc/1901230.html

 

Prezentacja założeń Narodowego Programu Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – konferencja 23 marca

Pełnomocnik Rządu do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na konferencję, która odbędzie się 23 marca 2016 w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

http://kalendarz.ngo.pl/wiadomosc/1900007.html

 

Watchdogi a rozwój liderski

Szkoła Liderów ogłosiła nabór do programu Liderzy PAFW. To świetny program kształtowania umiejętności liderskich. Skierowany jest do osób działających lokalnie. Czy watchdogi są liderami?

http://watchdogportal.pl/watchdog-article/watchdogi-a-rozwoj-liderski/

 

Katarzyna Batko-Tołuć: Niełatwo być watchdogiem [wywiad]

W miniony weekend obył się Wielki Zjazd Watchdogów – impreza podsumowująca dwuletni projekt, którego celem było wzmocnienie organizacji strażniczych. O ich kondycjingo.pl rozmawia z Katarzyną Batko-Tołuć, dyrektorką programową Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1902304.html

 

Fundusz Lokalny jest jak śnieżna kula [wywiad]

O miłości do funduszu lokalnego, potrzebie współpracy i o tym, dlaczego nie warto robić z siebie sieroty opowiada Dorota Komornicka, prezes zarządu Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika i Federacji Funduszy Lokalnych w Polsce.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/1901292.html

 

Partnerstwo Tematyczne – Wolontariat i członkostwo w NGO 

Jakie konkretnie działania podejmować, tak aby dyskusja nie przykryła całkowicie aktywności? Kogo i jak włączyć do współpracy? Oraz jak współpracować w ramach partnerstwa tematycznego „Wolontariat i członkostwo w NGO”? To główne kierunki spotkania, które odbędzie się 22 marca w Warszawie.

http://nowastrategiasektora.ngo.pl/wiadomosc/1900194.html

 

Spotkanie: Jak współpracować na rzecz rozwoju innowacji społecznych

Czy i jak polskie organizacje pozarządowe mogą wspierać poszukiwanie i rozwijanie innowacyjnych odpowiedzi na rozmaite społeczne wyzwania? Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” zaprasza 22 marca na spotkanie wokół pomysłu na partnerstwo tematyczne „Działania na rzecz poszukiwania rozwiązań innowacyjnych (nowatorskich) dla problemów społecznych”, wyznaczonego w ramach prac nad Strategiczną Mapą Drogową Rozwoju Sektora Obywatelskiego.

http://nowastrategiasektora.ngo.pl/wiadomosc/1902767.html

 

Stowarzyszenia zwykłe czekają na rozporządzenie

20 maja 2016 r. wejdzie w życie duża nowelizacja ustawy – Prawo o stowarzyszeniach. Kreuje ona nowy kształt stowarzyszeń zwykłych. Zmienia m.in. zasady dotyczące ich powstawania. Ewidencja stowarzyszeń zwykłych będzie działać w oparciu o te same reguły w całej Polsce. Jednak nadal nie jest znana treść rozporządzenia, w którym minister właściwy do spraw administracji ureguluje sposób prowadzenia ewidencji.

http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1900183.html

 

Altruiści i pragmatycy. Dlaczego zakładamy organizacje?

Co motywuje do zakładania organizacji pozarządowych? Które powody – idealistyczne, pragmatyczne czy osobiste – są bardziej powszechne? Które motywy odgrywają największą rolę przy zakładaniu organizacji specjalizujących się w różnych obszarach tematycznych? Badania Stowarzyszenia Klon/Jawor próbują odpowiedzieć na te pytania.

http://fakty.ngo.pl/wiadomosc/1900213.html

 

Aukcja charytatywna. Jak to się robi?

Organizacje poszukujące różnych źródeł finansowania czasem decydują się na organizowanie aukcji. Konkurencja jest duża, ale na odważnych nadal czeka wiele niezagospodarowanego terenu, różne formy i możliwości. Do wyboru mamy aukcje wirtualne, realne „młotkowe” lub łączone. Możemy zorganizować aukcję kameralną lub sprawić, że będzie ona liczącym się miejskim wydarzeniem.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1900467.html

 

Dokąd zmierza Trzeci Sektor, czyli trendy w NGO

Jednym z elementów pracy w NGO jest zmienność i pewien rodzaj niepewności – nie da się określić, czy za rok, dwa będzie można liczyć na pieniądze finansujące określone projekty. Można za to przewidzieć, jakie trendy wpłyną na trzeci sektor w najbliższych latach.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1899898.html

 

25 lat działalności dla rozwoju filantropii w Polsce

Fundacja dla Polski od 25 lat działa na rzecz rozwoju filantropii w Polsce. Obecnie w swoich działaniach skupia się na promowaniu postaw filantropijnych w polskim społeczeństwie, zarówno wśród młodzieży, jak i osób dorosłych. Fundacja stworzyła kompleksowy system usług filantropijnych, którego elementem są fundusze filantropijne, doradztwo filantropijne oraz pomoc w tworzeniu fundacji.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1900235.html

 

Czy istnieje trzeci sektor? Polityka dzieli także organizacje

DUDKIEWICZ: O tym, czy trzeci sektor stanowi wspólnotę, nie decydują tylko same organizacje. Bardzo wiele zależy od warunków zewnętrznych – również ekonomicznych oraz politycznych, które mogą zarówno wzmacniać, jak i osłabiać współpracę wewnątrz sektora. Ostatnio głównie jej szkodzą.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1900414.html

 

Statut na stronie NGO? Tak!

NGO chcą być przejrzyste. Dlatego wiele organizacji zamieszcza na swoich stronach internetowych statut. Inne podają tylko informacje o celach działania i osobach w zarządzie. Czytelniczka zastanawia się, co wybrać. Statut! – rekomenduje doradczyni serwisu poradnik.ngo.pl i wyjaśnia dlaczego.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1901229.html

 

5 faktów o środkach unijnych dla organizacji

O roli środków unijnych dla rozwoju sektora pozarządowego można długo dyskutować. Jedni powiedzą, że są dla sektora przekleństwem, a inni że zbawieniem.

http://fakty.ngo.pl/wiadomosc/1901530.html

 

Darczyńca, obdarowany i podatki. O czym poinformować?

O czym należy informować osoby, którym NGO przekazuje darowiznę, by nie poczuły się niemile zaskoczone obowiązkami podatkowymi? Co warto komunikować osobom, które chcą wesprzeć finansowo lub rzeczowo NGO, aby było to dla nich bardziej podatkowo zachęcające?

http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1901616.html

 

Organizacjo, złóż CIT-8 [infografika]

Trudny temat na obrazku, czyli infografika o ważnym obowiązku organizacji pozarządowych, jakim jest złożenie deklaracji podatkowej CIT-8 w urzędzie skarbowym do końca marca.

http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1901486.html

 

Kobiety III sektora

Nie ma takiej trzeciosektorowej działalności, której nie podejmowałyby kobiety. Liderki, społeczniczki, aktywistki, wolontariuszki – ngo.pl przedstawia je w serwisieludziesektora.ngo.pl.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1902772.html

 

Trzeci sektor jest kobietą? Sprawdź! [infografika]

Odsetek kobiet zasiadających w zarządach organizacji oraz współtworzących bazę członkowską stowarzyszeń w dużym stopniu zależy od branży, w jakiej działają NGO. Zobacz, w jakich branżach kobiet jest najmniej, a w jakich najwięcej!

http://fakty.ngo.pl/wiadomosc/1902833.html

 

Dziękujemy za uwagę, a po więcej bieżących informacji z życia sektora pozarządowego powiatu sochaczewskiego zapraszamy na stronę Fundacji Autonomiawww.fundacjaautonomia.org i na https://www.facebook.com/fundacja.autonomia.