Bliżej przebudowy Dewajtis

0
46

Do przebudowy i utwardzenia gruntowej obecnie ulicy Dewajtis, biegnącej po granicy miasta, ratusz przygotowuje się od kilku lat. Opracowanie projektów i kosztorysów drogi wpisano do budżetu miasta na 2018 rok, ale prace nad dokumentacją przeciągnęły się do 2019 roku. Przyczyną były przedłużające się uzgodnienia z Nadleśnictwem Radziwiłłów, właścicielem gruntów bezpośrednio przylegających do działki po której poprowadzono ulicę Dewajtis. By miasto mogło zabrać się za jej utwardzenie, wykonać inwestycję we właściwych parametrach, musi pozyskać pas ziemi od Lasów Państwowych, dlatego by przyspieszyć rozmowy z nadleśnictwem burmistrz chce zaproponować mu zamianę gruntów. Lasy Państwowe oddadzą samorządowi teren pod budowę ulicy, a miasto działkę o powierzchni 11,8 tys. m2 znajdującą się na tyłach kościoła św. Brata Alberta, biegnącą wzdłuż ulicy Porzeczkowej. W czasie sesji 3 marca radni jednogłośnie zgodzili się na takie rozwiązanie.