Brochów. Bezpłatne szkolenie MODR

0
100

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział Bielice

zaprasza na bezpłatne szkolenie stacjonarne:

„Prowadzenie produkcji rolniczej zgodnie z wymogami zawartymi w programie działań” Program ograniczający stosowanie azotanów.

 21 stycznia 2019 roku

godzina 10.00

Urząd Gminy Brochów, sala konferencyjna

 

Na szkoleniu omawiane będą zagadnienia dotyczące:

– Zmiany terminu stosowania nawozów organicznych i mineralnych.

– Wysokości kar za nieprzestrzeganie przepisów.

– Wypełniania dokumentacji odnośnie stosowania nawozów organicznych.

 

Organizator:

Łukasz Błądek

Wykładowca:

Krystyna Saganowska

 

MODR Oddział Bielice

2019-01-14 zaproszenie szkolenie