Brochów. Zarządzenie o skróceniu czasu pracy

11
193

Zarządzenie Nr 44.2018

wójta gminy Brochów

z dnia 27 lipca 2018

w sprawie skrócenia pracy na okres upałów w Urzędzie Gminy Brochów

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994), art. 210 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 917) oraz § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r., poz. 1650 ze zm.) wójt gminy zarządza, co następuje:

  • 1.

Wprowadza się w dniu 27 lipca skrócony czas pracy dla pracowników Urzędu Gminy Brochów z powodu wysokich temperatur.

  • 2.

Urząd czynny będzie do godziny 14.00.

  • 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się sekretarzowi gminy.

  • 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

wójt gminy Brochów

Piotr Szymański

 

11 KOMENTARZE

  1. Bardzo dobrze że skrócili czas pracy. Praca w urzędzie jest faktycznie bardzo męcząca w taki upał, brak logicznego myślenia przy takiej temperaturze a teraźniejsze upały są zagrażające dla zdrowia i życia a zwłaszcza w instytucjach klimatyzowanych. To jest myśl skrócimy czas pracy bo jeszcze śmietanka do kawy nam się zwarzy.

  2. Wstrząsające, urzędasy w klimatyzowanych pomieszczeniach mogą mieć skrócony czas pracy, ale magazynierzy muszą zapi….lać po 12godz. i się nikt nie martwi.

Comments are closed.