Budowa drogi w Kamionie Poduchownym

0
20

Przystąpiono do realizacji funduszu sołeckiego sołectwa Kamion,  zadania „Budowa odcinka nowej drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej w Kamionie Poduchownym”. Inwestycja obejmuje swym zakresem odcinek o długości ok 150 mb nowej nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową na części odcinka drogi.

Łączny koszt inwestycji  wynosi 50 tys. zł. Środki w wysokości 30 tys. zł  pochodzą z funduszu sołeckiego sołectwa Kamion, 20 tys. zł na realizację przedmiotowego zadania w większym zakresie przeznaczyła Spółka Leśno-Gruntowa wsi Kamion. Cieszy nas wspólna inwestycja, która posłuży naszym mieszkańcom.

.