Budowa kanalizacji w ulicy Załamanej

0
36

W związku z poprawą warunków atmosferycznych „Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o. o. od dnia 12 marca br. przystąpi do kontynuacji prac związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Załamanej w ramach Projektu „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej miasta Sochaczew – etap II (część II)”.

Przyłącza kanalizacji sanitarnej do poszczególnych posesji będą wykonywane w pasie drogowym przez ZWiK natomiast dalszy ciąg przyłączy na terenach prywatnych nieruchomości właściciel posesji jest zobowiązany do wykonania we własnym zakresie.

Generalnym Wykonawcą robót jest firma USŁUGI BUDOWLANO INSTALACYJNE NAPRAWA KONSERWACJA LESZEK STAŃKOWSKI.

W przypadku pytań w sprawie przyłączy kanalizacyjnych można kontaktować się z Inspektorem Nadzoru ZWiK p. Magdaleną Kaczorowską tel. 662-296-467, Generalnym Wykonawcą robót, którzy są obecni na terenie budowy lub w siedzibie Spółki przy ulicy Rozlazłowskiej 7. Informacje udzielane są również telefonicznie pod nr tel. 46 862-82-30 wew. 24.

Spółka na bieżąco będzie przekazywała informacje o dalszym postępie robót.

Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość podczas budowy nowego odcinka kanalizacji sanitarnej.

Projekt „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej miasta Sochaczew – etap II część II” współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.