Budowa sieci wodociągowej w ul. Kochanowskiego

0
22

15.04.2019 r „ZWiK-Sochaczew” Sp. z o.o. przystąpił do wykonania robót związanych z budową sieci wodociągowej w ulicy Jana Kochanowskiego na odcinku pomiędzy ulicami Targową i Langiewicza.

Zgodnie z planem prace rozpoczęto od skrzyżowania z ul. Targową i kontynuowane są w kierunku skrzyżowania z ulicą Langiewicza. W celu zminimalizowania uciążliwości inwestycji przeważająca część prac wykonana zostanie metodą bezwykopową (przewiert sterowany) dzięki czemu unikniemy też czasochłonnych robót rozbiórkowych i odtworzeniowych.

Po zakończeniu układania przewodu głównego z rur PE Ø110 wykonywane będą przepięcia istniejących przyłączy do nowo wybudowanej sieci. Umożliwi to również likwidację dotychczasowych podłączeń z wewnętrznej sieci G.S.

W przypadku pytań dotyczących realizowanej inwestycji prosimy o kontakt z    kierownikiem Budowy lub Działem Technicznym ZWiK ul. Rozlazłowska 7 tel. 46 862-82-30 wew. 26 lub 37.

Spółka na bieżąco będzie przekazywała informacje o dalszym postępie robót.

Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość podczas realizacji inwestycji.

Poniżej mapa obrazująca zakres robót.