Budżet 2016 przyjęty jednogłośnie

0
33

61344

Sochaczewscy radni spotkali się dziś na ostatniej w tym roku sesji. Przed godziną jednogłośnie uchwalili budżet miasta na 2016 rok, wieloletnią prognozę finansową, plany inwestycyjne Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Wszystkie dokumenty przyjęto bez uwag.  

Najważniejsze przyszłoroczne inwestycje miasta to remont ulicy Płockiej na odcinku od kościoła św. Wawrzyńca do skrzyżowania z ul. Gawłowską, zabezpieczenie skarpy rzeki Bzury oraz dalszy remont parteru ratusza, gdzie za kilka miesięcy powstanie nowa sala ślubów i przestronne Biuro Obsługi Klienta. Miasto zabierze się też za zwycięskie projekty Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego, w tym budowę plaży miejskiej.

W przyszłym roku Sochaczew po stronie dochodów uzyska 116,4 mln, wyda 114,3 mln zł, a ponad dwumilionowa nadwyżka przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Niemal 7 mln mają pochłonąć inwestycje – drogi, boiska szkolne, termomodernizacja obiektów sportowych i kulturalnych. To oczywiście tylko szacunki, bo od lat plan to jedno, a rzeczywistość to drugie. W trakcie roku wydatki inwestycyjne rosną, gdyż niemal każde dodatkowe dochody samorząd przeznacza właśnie na budowę infrastruktury.

Na szczycie listy inwestycji 2016 znajdują się projekty finansowane nie z budżetu miasta, ale w dużej części z pozyskanych dotacji, stąd na pierwszym miejscu kompleksowy remont ok. 850 m ulicy Płockiej, naprawa konstrukcji mostu, wykonanie prawoskrętu z ul. Płockiej w Gawłowską, wymiana nawierzchni asfaltowej na całej długości, utworzenie ścieżki rowerowej i montaż stylizowanego oświetlenia. Na to zadanie o łącznej wartości 6 mln zł ratusz otrzyma 3 mln dofinansowania z rządowego „Programu rozwoju infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, powiat dołoży ze swego budżetu 300 tys., a miasto 2,7 mln.

– Nie zapominamy o drogach osiedlowych. W tym roku utwardziliśmy kosztem ponad 2 mln aż 6 km ulic, w tym 5 km asfaltem. Podobnie będzie w 2016. Dzięki dobrej pogodzie jeszcze w grudniu oddajemy do użytku wyremontowaną ul. Toruńską, a przyszłoroczny program „Drogi zamiast błota” zaczniemy od ulicy Mieszka I – deklaruje burmistrz Piotr Osiecki.

Wysoko w wykazie inwestycji znalazła się skarpa na tyłach cmentarza przy ul. Traugutta, podmyta w czasie wyjątkowo silnej ulewy w 2013 roku. W minionym roku powstała kompletna dokumentacja wzmocnienia osuwiska, teraz czas zabrać się za jego zabezpieczenie.

– Rozmowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska w sprawie dotacji na zabezpieczenie skarpy Bzury idą w dobrym kierunku. W styczniu powinniśmy znać szczegóły porozumienia, ale już dziś mogę powiedzieć, że szanse na dotację w wysokości 10.000.000 zł są bardzo duże – dodaje P. Osiecki.

Urząd Miasta Sochaczew