0
30

Budżet Obywatelski Mazowsza to inicjatywa, która jest realizowana po raz pierwszy. W ramach BOM-u mieszkańcy Mazowsza będą mogli zgłaszać swoje pomysły i oczekiwać ich realizacji w kolejnym roku kalendarzowym, jeśli te zbiorą wystarczającą liczbę głosów. Do rozdysponowania łącznie jest 25 milionów złotych. Dla subregionu żyrardowskiego, w skład którego wchodzi Sochaczew zarezerwowano kwotę 2 mln 275 tys. zł.

Wkrótce na stronie internetowej BOM-u pojawi się się katalog zadań, tzw. katalog inspiracji, w ramach którego będzie można zweryfikować poprawność swojego pomysłu. Projekty powinny wpisywać się właśnie w ów katalog.

Harmonogram prac BOM-u przedstawia się następująco:

  1. nabór projektów od 2 do 31 marca 2020 r.
  2. ocena projektów od 1 kwietnia do 29 maja 2020 r.
  3. informacja o wynikach oceny projektów do 5 czerwca 2020 r.
  4. odwołania od oceny negatywnej o niedopuszczeniu projektu do głosowania 14 dni od dnia opublikowania informacji o wynikach oceny projektów

Uchwała Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie rozpatrzenia odwołań od oceny negatywnej o niedopuszczeniu projektu do głosowania – do 3 lipca 2020 r.

Ogłoszenie listy projektów poddawanych pod głosowanie – do 16 lipca 2020 r.

Zał. nr 1_formularz zgłoszeniowy

Zał. nr 2_lista poparcia

Więcej informacji:

https://mazovia.budzet-obywatelski.eu/